Skip to main content
main-content
Top

15-06-2018 | Artikel

Belang van persoonlijke zorgnetwerken neemt komende jaren toe

De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken de komende jaren toeneemt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt daar toezicht op. 


In de afgelopen jaren heeft de inspectie de basis gelegd voor het toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. Desondanks is toezicht van de inspectie op zorgnetwerken nog steeds relatief nieuw. 

Drie doelgroepen in 2018

De inspectie ziet het als haar rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Ook brengt ze de knelpunten in kaart en deze brengt ze vervolgens onder de aandacht bij de betrokken zorgverleners of partijen. Zoals het ontbreken van een aanspreekpunt. Of het geven van tegenstrijdige adviezen. 

In 2018 doet de inspectie onderzoek naar zorgnetwerken bij drie doelgroepen:

  • thuiswonende kwetsbare ouderen
  • kinderen die medisch specialistische zorg thuis krijgen
  • mensen met ernstig psychische aandoeningen

>> Bekijk hier de infographic Zorgnetwerken: Persoon met psychische aandoeningen


Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet wel van goede kwaliteit moet zijn. Zorgaanbieders moeten goed samenwerken en afspraken maken over de zorg voor deze cliënten.

Bron: www.igj.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-06-2016 | Uitgave 2/2016

De relaties tussen informele en formele hulpverleners in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen

In de toekomst zullen er meer ouderen thuis wonen met een grote zorgvraag. Daarbij zal een beroep worden gedaan op zowel informele als formele zorg. Hoe zijn deze zorgnetwerken van thuiswonende ouderen in Nederland samengesteld? En hoe werken …


Beeldrechten