Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2016

20-10-2016 | Boeken

Bekker, J., Deckere, H. de, Jong, W. de, Meer, M., Poel, L. van der, Schonewille, I., Stakenborg, J., & Viëtor, H. (Red.) (2015). De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten

Uitgeverij SWP, Amsterdam, ISBN 978-90-885-050-41, 247 p., € 24,90

Auteur: Prof. dr. K. G. Van Leeuwen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Dit boek bundelt negentien bijdragen (lezingen, workshops) van het in 2013 georganiseerde congres van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek. Vanuit de vaststelling dat vele ontwikkelingen in Nederland – zoals recente wet- en regelgeving – het werk van de pedagoog beïnvloeden, bekijkt men welke rollen pedagogen kunnen opnemen, met welke spanningsvelden ze te maken krijgen, en welke waarden en normen ze hanteren. De bijdragen zijn geordend volgens verschillende pedagogische rollen, zoals de stadspedagoog, de pedagoog in het virtuele milieu en de pedagoog als onderzoeker, als regisseur, als ondernemer en als beleidsmaker. Omdat het te ver zou voeren om elk van de negentien bijdragen – soms korter, soms langer – afzonderlijk te bespreken, bespreek ik enkele overkoepelende onderwerpen die kunnen uitnodigen om het boek te lezen. …
Metagegevens
Titel
Bekker, J., Deckere, H. de, Jong, W. de, Meer, M., Poel, L. van der, Schonewille, I., Stakenborg, J., & Viëtor, H. (Red.) (2015). De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten
Uitgeverij SWP, Amsterdam, ISBN 978-90-885-050-41, 247 p., € 24,90
Auteur
Prof. dr. K. G. Van Leeuwen
Publicatiedatum
20-10-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-016-0124-5

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Kind en adolescent 4/2016 Naar de uitgave