Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2005 | Artikelen

Bejegening van cliënten in de jeugdzorg

Een onderzoek naar relevante aspecten

Auteurs: Drs. Nicole van Erve, Drs. Marieke Poiesz, Prof. Dr. Jan Willem Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Binnen de jeugdzorg zijn de laatste jaren verschillende verschuivingen zichtbaar, waarbij de cliënt een meer actieve en meer centrale rol krijgt toebedeeld in het eigen hulpverleningsproces. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de bejegening: de wijze waarop de hulpverlener de cliënt tegemoet treedt. In dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de aspecten die van belang zijn bij een goede cliëntbejegening. Op basis van informatie verzameld bij ex-cliënten en hulpverleners zijn via een kwalitatieve analyse 24 aspecten van bejegening achterhaald. Deze zijn onder te verdelen in acht categorieën. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een instrument geconstrueerd waarmee de kwaliteit van de bejegening in kaart gebracht kan worden.
Literatuur
go back to reference Ackerman, S. J., & Hilsenroth, M. J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance. Clinical Psychology Review, 23, 1-33.CrossRefPubMed Ackerman, S. J., & Hilsenroth, M. J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance. Clinical Psychology Review, 23, 1-33.CrossRefPubMed
go back to reference Baarda, D. B., De Goede, M. P. M., & Teunissen, J. (2001). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Stenfert Kroese. Baarda, D. B., De Goede, M. P. M., & Teunissen, J. (2001). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Stenfert Kroese.
go back to reference Baart, A. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma. Baart, A. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma.
go back to reference Brinkman, F. (2001). Optimaliseren van cliëntenparticipatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Brinkman, F. (2001). Optimaliseren van cliëntenparticipatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Geerts, G., & Den Boon, C. A. (Red.) (1999). Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e herziene uitgave). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. Geerts, G., & Den Boon, C. A. (Red.) (1999). Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e herziene uitgave). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
go back to reference Geurts, J., & Knooren, J. (2002). Listen to me and don’t think ‘we know best’…. About cliënts who train their professional child and youth care workers. In P. M. van de Bergh, E. J. Knorth, F. Verheij, & D. C. Lane (Eds.), Changing care: Enhancing professional quality and cliënt involvement in child and youth care services (pp. 94-102). Amsterdam: swp. Geurts, J., & Knooren, J. (2002). Listen to me and don’t think ‘we know best’…. About cliënts who train their professional child and youth care workers. In P. M. van de Bergh, E. J. Knorth, F. Verheij, & D. C. Lane (Eds.), Changing care: Enhancing professional quality and cliënt involvement in child and youth care services (pp. 94-102). Amsterdam: swp.
go back to reference Martin, D. J., Garske, J. P., & Davis, M. K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables. A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 438-450.CrossRefPubMed Martin, D. J., Garske, J. P., & Davis, M. K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables. A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 438-450.CrossRefPubMed
go back to reference Rogers, C. (1965). Client-centered therapy. Its current practice, implications and theory. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C. (1965). Client-centered therapy. Its current practice, implications and theory. Boston: Houghton Mifflin.
go back to reference Stichting Alexander (2003). Verantwoording c -toets. Amsterdam: Stichting Alexander. Stichting Alexander (2003). Verantwoording c -toets. Amsterdam: Stichting Alexander.
go back to reference Trijsburg, R. W. (2002). Interventies en interacties in de psychotherapie. Inaugurele rede. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Trijsburg, R. W. (2002). Interventies en interacties in de psychotherapie. Inaugurele rede. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Vandenmeulenbroecke, L., & Nys, K. (2001). Het concept van empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening. Pedagogisch Tijdschrift, 26, 3-17. Vandenmeulenbroecke, L., & Nys, K. (2001). Het concept van empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening. Pedagogisch Tijdschrift, 26, 3-17.
go back to reference Van Erve, N., & Poiesz, M. (2003). Contact met de cliënt. Een profiel voor hulpverlenersgedrag ten aanzien van een juiste bejegening. Doctoraalscriptie. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Sectie Orthopedagogiek, Gezin & Gedrag. Van Erve, N., & Poiesz, M. (2003). Contact met de cliënt. Een profiel voor hulpverlenersgedrag ten aanzien van een juiste bejegening. Doctoraalscriptie. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Sectie Orthopedagogiek, Gezin & Gedrag.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2004). Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid. Instrumenten voor een effectievere jeugdzorg. Kind en Adolescent, 25, 4-17. Van Yperen, T. A. (2004). Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid. Instrumenten voor een effectievere jeugdzorg. Kind en Adolescent, 25, 4-17.
go back to reference Verzaal, H. (2002). Empowerment in de jeugdzorg: onderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Verzaal, H. (2002). Empowerment in de jeugdzorg: onderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
Metagegevens
Titel
Bejegening van cliënten in de jeugdzorg
Een onderzoek naar relevante aspecten
Auteurs
Drs. Nicole van Erve
Drs. Marieke Poiesz
Prof. Dr. Jan Willem Veerman
Publicatiedatum
01-06-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060946

Andere artikelen Uitgave 2/2005

Kind en adolescent 2/2005 Naar de uitgave

Ontvangen

Ontvangen