Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Behandeling van suïcidaliteit en doodsgedachten bij ouderen

Auteur : Lia Verlinde

Gepubliceerd in: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe moet je omgaan met doodswensen bij ouderen? Wat betekenen doodswensen, welke aanleidingen en omstandigheden spelen mee? De hulpverlener informeert naar autonomie en kwaliteit van leven, richt zich op welbevinden, onafhankelijkheid, verbondenheid, omgevingsfactoren en zingeving en toekomstperspectief. Dat vergt een betrokken en deskundige hulpverlener. De beoordeling van wilsbekwaamheid en depressie is van belang. De dood bespreken, het leven inventariseren, maar vooral contact maken zijn noodzakelijk in dit proces. En ook het betrekken van naasten / het systeem. Dit wordt beschreven aan de hand van enkele voorbeelden.
Voetnoten
1
Het begrip ‘ouderen’ wordt verschillend gedefinieerd en gehanteerd in onderzoek en binnen verschillende settingen. In dit hoofdstuk praten we over volwassenen ouder dan 65 jaar, tenzij anders vermeld.
 
2
Bij euthanasie dient een arts dodelijke medicijnen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in. Zie euthanasie en de wet, www.​rijksoverheid.​nl.
 
Literatuur
go back to reference Hemert, B. van, Kerkhof, A. J. F. M., Keijser, J. de, Verwey, B., et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (322 pp). (NVP, NIP, en V&VN). Utrecht: de Tijdstroom. Hemert, B. van, Kerkhof, A. J. F. M., Keijser, J. de, Verwey, B., et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (322 pp). (NVP, NIP, en V&VN). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Hondius, A. J. K., Zuijderhoudt, R. H., & Honig, A. (2005). Wilsonbekwaamheid vaststellen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 60(6), 597–607. Hondius, A. J. K., Zuijderhoudt, R. H., & Honig, A. (2005). Wilsonbekwaamheid vaststellen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 60(6), 597–607.
go back to reference Onwuteaka-Philipsen, B. D., Vrakking, A. M., Rietjens, J. A. C., Keij-Deerenberg, I., Koper, D., Muller, M. T., et al. (2003). Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland in 1990, 1995 en 2001. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 147, 1793–1799. Onwuteaka-Philipsen, B. D., Vrakking, A. M., Rietjens, J. A. C., Keij-Deerenberg, I., Koper, D., Muller, M. T., et al. (2003). Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland in 1990, 1995 en 2001. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 147, 1793–1799.
go back to reference Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. (2016). Jaarverslag 2015. Den Haag: RTE. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. (2016). Jaarverslag 2015. Den Haag: RTE.
go back to reference Rurup, M. L., Muller, M. T., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Heide, A. van de, Wal, G. van der, & Maas, P. J. van der (2005). Euthanasie en ‘klaar-met-leven’ zijn. Huisarts en Wetenschap, 48(11), 537. Rurup, M. L., Muller, M. T., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Heide, A. van de, Wal, G. van der, & Maas, P. J. van der (2005). Euthanasie en ‘klaar-met-leven’ zijn. Huisarts en Wetenschap, 48(11), 537.
go back to reference Scocco, P., Fantoni, G., Rapattoni, M., Girolamo, G. de, & Pavan, L. (2009). Death ideas, suicidal thoughts, and plans among nursing home residents. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 22(2), 141–148. Scocco, P., Fantoni, G., Rapattoni, M., Girolamo, G. de, & Pavan, L. (2009). Death ideas, suicidal thoughts, and plans among nursing home residents. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 22(2), 141–148.
go back to reference Szanto, K., Lenze, E. J. M. D., Waern, M., Duberstein, P., Bruce, M. L., Epstein-Lubow, G., et al. (2013). Research to reduce the suicide rate among older adults: methodology roadblocks and promising paradigms. Psychiatric Services, 64(6), 586–589. ps.psychiatryonline.org.CrossRefPubMed Szanto, K., Lenze, E. J. M. D., Waern, M., Duberstein, P., Bruce, M. L., Epstein-Lubow, G., et al. (2013). Research to reduce the suicide rate among older adults: methodology roadblocks and promising paradigms. Psychiatric Services, 64(6), 586–589. ps.psychiatryonline.org.CrossRefPubMed
go back to reference Tholen, A. J., Berghmans, R. L. P., Huisman, J., Legemaate, J., Nolen, W. A., Polak, F., et al. (2009). (NVvP-commissie Hulp bij zelfdoding). Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Utrecht: de Tijdstroom. Tholen, A. J., Berghmans, R. L. P., Huisman, J., Legemaate, J., Nolen, W. A., Polak, F., et al. (2009). (NVvP-commissie Hulp bij zelfdoding). Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Verlinde, A. A. (1998). Autonomie in de psychiatrie, theorie en praktijk. GGZWetenschappelijk, 2(3), 4–18. Verlinde, A. A. (1998). Autonomie in de psychiatrie, theorie en praktijk. GGZWetenschappelijk, 2(3), 4–18.
go back to reference Visser, J. H. (2009a). Denk bij euthanasie vanuit de ander. Ethicus, Govert den Hartogh over dood en doodsverlangen. Medisch Contact, 64(41), 1669–1671. Visser, J. H. (2009a). Denk bij euthanasie vanuit de ander. Ethicus, Govert den Hartogh over dood en doodsverlangen. Medisch Contact, 64(41), 1669–1671.
go back to reference Visser, J. H. (2009b). Euthanasie bij beginnende dementie, race tegen de klok. Medisch Contact, 64(aug.), 1372–1375. Visser, J. H. (2009b). Euthanasie bij beginnende dementie, race tegen de klok. Medisch Contact, 64(aug.), 1372–1375.
go back to reference World Health Organisation. (1997). Measuring Quality of Life (WHOQOL). WHO, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. Genève: WHOQOL Group. World Health Organisation. (1997). Measuring Quality of Life (WHOQOL). WHO, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. Genève: WHOQOL Group.
Metagegevens
Titel
Behandeling van suïcidaliteit en doodsgedachten bij ouderen
Auteur
Lia Verlinde
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0972-6_11