Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Behandeling van kinderen in de context van ouders en gezin

Auteur : Prof. dr. A. Lange

Gepubliceerd in: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Problemen van kinderen komen vaak direct of indirect voort uit de situatie waarin zij leven, zoals psychopathologie bij een van de ouders, spanningen tussen de andere gezinsleden onderling, of spanningen tussen henzelf en anderen in het gezin. Omgekeerd hebben problemen van een kind vaak invloed op het functioneren van de andere gezinsleden. De manier waarop die anderen, met name de ouders, op het kind reageren, bepaalt vaak of de problemen in stand worden gehouden, erger worden of afnemen. Het ligt dus voor de hand om, wanneer men te maken heeft met slecht functionerende kinderen, de situatie thuis grondig te onderzoeken en de gezinsleden bij de behandeling te betrekken. Dit hoofdstuk bespreekt hoe gezinsleden kunnen bijdragen aan de behandeling van jeugdigen. De kern heeft betrekking op de aanmelding, taxatie en op behandeltechnieken. Daarnaast zal ook, zij het beperkt, ingegaan worden op onderzoek van gezinsinteracties, psychopathologie van jeugdigen en de effecten van gezinsbehandelingen.
Voetnoten
1
In H. 2 van dit boek wordt ‘taxatie’ verder behandeld onder de term ‘casusconceptualisatie’ (Red.).
 
Literatuur
go back to reference Alexander, J. F., & Sexton, T. L. (2002). Functional family therapy: A model for treating high-risk, acting-out youth. In J. Lebow (Red.), Comprehensive handbook of psychotherapy (Vol. 4). New York: Wiley. Alexander, J. F., & Sexton, T. L. (2002). Functional family therapy: A model for treating high-risk, acting-out youth. In J. Lebow (Red.), Comprehensive handbook of psychotherapy (Vol. 4). New York: Wiley.
go back to reference Bodden, D. H. M., Bogels, S. M. Nauta, M. H. de, Haan, E. de, Ringrose, J., et al. (2008). Child versus family cognitive-behavior therapy in clinically anxious youths: An efficacy and partial effectiveness study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 12(1), 1385–1394. Bodden, D. H. M., Bogels, S. M. Nauta, M. H. de, Haan, E. de, Ringrose, J., et al. (2008). Child versus family cognitive-behavior therapy in clinically anxious youths: An efficacy and partial effectiveness study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 12(1), 1385–1394.
go back to reference Borduin, Ch., Schaeffer, C. M., & Heiblum, N. (2009). A randomized clinical trial of multisystemic therapy with juvenile sexual offenders: Effects on youth social ecology and criminal activity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(1), 26–37. CrossRefPubMed Borduin, Ch., Schaeffer, C. M., & Heiblum, N. (2009). A randomized clinical trial of multisystemic therapy with juvenile sexual offenders: Effects on youth social ecology and criminal activity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(1), 26–37. CrossRefPubMed
go back to reference Breuk, R. E., Sexton, T. L., Dam, A. van, Disse, C., Doreleijers, T. A. H., Slot, W., et al. (2006). The implementation and the cultural adjustment of functional family therapy in a dutch psychiatric day-treatment center. Journal of Marital and Family Therapy, 32(4), 515–529. Breuk, R. E., Sexton, T. L., Dam, A. van, Disse, C., Doreleijers, T. A. H., Slot, W., et al. (2006). The implementation and the cultural adjustment of functional family therapy in a dutch psychiatric day-treatment center. Journal of Marital and Family Therapy, 32(4), 515–529.
go back to reference Compas, B. E., Forehand, R., Thigpen, J., Hardcastle, E., Garai, E., et al. (2015). Efficacy and moderators of a family group cognitive-behavioral preventive intervention for children of parents with depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(3), 541–553. CrossRefPubMedPubMedCentral Compas, B. E., Forehand, R., Thigpen, J., Hardcastle, E., Garai, E., et al. (2015). Efficacy and moderators of a family group cognitive-behavioral preventive intervention for children of parents with depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(3), 541–553. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Downs, K. J., & Blow, A. J. (2013). A substantive and methodological review of family-based treatment for eating disorders: The last 25 years of research. Journal of Family Therapy, 35(1), 3–28. CrossRef Downs, K. J., & Blow, A. J. (2013). A substantive and methodological review of family-based treatment for eating disorders: The last 25 years of research. Journal of Family Therapy, 35(1), 3–28. CrossRef
go back to reference Guo, X., & Slesnick, N. (2013). Family versus individual therapy: Impact on discrepancies between parents’ and adolescents’ perceptions over time. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 300–320. CrossRef Guo, X., & Slesnick, N. (2013). Family versus individual therapy: Impact on discrepancies between parents’ and adolescents’ perceptions over time. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 300–320. CrossRef
go back to reference Henggeler, S. W., McCart, M. R., et al. (2012). Enhancing the effectiveness of juvenile drug courts by integrating evidence-based practices. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(2), 264–275. CrossRefPubMedPubMedCentral Henggeler, S. W., McCart, M. R., et al. (2012). Enhancing the effectiveness of juvenile drug courts by integrating evidence-based practices. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(2), 264–275. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Henggeler, S. C., Schoenwald, S. K., Borduin, Ch. M., Rowland, M. D., & Cunningham, Ph. B. (2010). Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam: SWP. Oorspronkelijke uitgave: (2009). Multi-systemic therapy for antisocial behavior in children and adolescents. New York: The Guildford Press. Henggeler, S. C., Schoenwald, S. K., Borduin, Ch. M., Rowland, M. D., & Cunningham, Ph. B. (2010). Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam: SWP. Oorspronkelijke uitgave: (2009). Multi-systemic therapy for antisocial behavior in children and adolescents. New York: The Guildford Press.
go back to reference Henggeler, S. W., & Sheidow, A. J. (2012). Empirically supported family-based treatments for conduct disorder and delinquency in adolescents. Journal of Marital & Family Therapy, 38(1), 30–58. CrossRef Henggeler, S. W., & Sheidow, A. J. (2012). Empirically supported family-based treatments for conduct disorder and delinquency in adolescents. Journal of Marital & Family Therapy, 38(1), 30–58. CrossRef
go back to reference Hollesen, A., Clausen, L., & Rokkeda, K. (2013). Multiple family therapy for adolescents with anorexia nervosa: A pilot study of eating disorder symptoms and interpersonal functioning. Journal of Family Therapy, 35(1), 53–67. CrossRef Hollesen, A., Clausen, L., & Rokkeda, K. (2013). Multiple family therapy for adolescents with anorexia nervosa: A pilot study of eating disorder symptoms and interpersonal functioning. Journal of Family Therapy, 35(1), 53–67. CrossRef
go back to reference Kaslow, N. J., Broth, M. R., Smith, C. O., & Collins, M. H. (2012). Family-based interventions for child and adolescent disorders. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 82–100. CrossRefPubMed Kaslow, N. J., Broth, M. R., Smith, C. O., & Collins, M. H. (2012). Family-based interventions for child and adolescent disorders. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 82–100. CrossRefPubMed
go back to reference Klijn, W. (2013). Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK). Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Klijn, W. (2013). Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK). Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Lange, A. (1995). De IPOV (Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst). Gedragstherapie, 28(1), 41–46. Lange, A. (1995). De IPOV (Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst). Gedragstherapie, 28(1), 41–46.
go back to reference Lange, A. (2001). De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised, OKIV-R; Verantwoording en handleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Lange, A. (2001). De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised, OKIV-R; Verantwoording en handleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: Cognitieve gedrags- en systeemtherapie (pag. 235–248). Groningen: Wolters-Noordhoff. Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: Cognitieve gedrags- en systeemtherapie (pag. 235–248). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Lange, A. (2010). Het motiveren van cliënten in directieve therapie met congruente en judoachtige technieken. In K. van der Velden, K. Hoogduin & A. Lange (Red.), Directieve therapie, (H. 7, pag. 83–96). Amsterdam: Boom. Lange, A. (2010). Het motiveren van cliënten in directieve therapie met congruente en judoachtige technieken. In K. van der Velden, K. Hoogduin & A. Lange (Red.), Directieve therapie, (H. 7, pag. 83–96). Amsterdam: Boom.
go back to reference Lange, A. (2011). Systeemtherapie. In M. Verbraak et al. (Red.), Handboek voor gz-psychologen, (H. 20, pag. 235–247). Amsterdam: Boom. Lange, A. (2011). Systeemtherapie. In M. Verbraak et al. (Red.), Handboek voor gz-psychologen, (H. 20, pag. 235–247). Amsterdam: Boom.
go back to reference Lange, A., & Velden, K. van der (2010). Afleiding. In K. van der Velden, K. Hoogduin & A. Lange (Red.), Directieve therapie, (H. 12, pag. 131–138). Amsterdam: Boom. Lange, A., & Velden, K. van der (2010). Afleiding. In K. van der Velden, K. Hoogduin & A. Lange (Red.), Directieve therapie, (H. 12, pag. 131–138). Amsterdam: Boom.
go back to reference Lange, A., Bollema, M., & Fluri, D. (2003). De Family of Origin Scale-Dutch, FOS-D; Psychometrie, validering en normering bij ambulante patiënten. Directieve Therapie, 23(4), 352–370. Lange, A., Bollema, M., & Fluri, D. (2003). De Family of Origin Scale-Dutch, FOS-D; Psychometrie, validering en normering bij ambulante patiënten. Directieve Therapie, 23(4), 352–370.
go back to reference Liddle, H. (2016). Multidimensional family therapy: Evidence base for transdiagnostic treatment outcomes, change mechanisms, and implementation in community settings. Family Process, 55(3), 558–576. CrossRefPubMed Liddle, H. (2016). Multidimensional family therapy: Evidence base for transdiagnostic treatment outcomes, change mechanisms, and implementation in community settings. Family Process, 55(3), 558–576. CrossRefPubMed
go back to reference Manassis, K., et al. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: A preliminary meta-analysis. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 82(6), 1163–1172. CrossRef Manassis, K., et al. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: A preliminary meta-analysis. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 82(6), 1163–1172. CrossRef
go back to reference McDonell, M. G., & Dyck, D. G. (2004). Multiple-family group treatment as an effective intervention for children with psychological disorders. Clinical Psychology Review, 24(6), 685–706. CrossRefPubMed McDonell, M. G., & Dyck, D. G. (2004). Multiple-family group treatment as an effective intervention for children with psychological disorders. Clinical Psychology Review, 24(6), 685–706. CrossRefPubMed
go back to reference McGilloway, S., Mhaille, G. N., Bywater, T., Furlong, M, Leckey, et al. (2012). A parenting intervention for childhood behavioral problems: A randomized controlled trial in disadvantaged community-based settings. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(1) 116–127. McGilloway, S., Mhaille, G. N., Bywater, T., Furlong, M, Leckey, et al. (2012). A parenting intervention for childhood behavioral problems: A randomized controlled trial in disadvantaged community-based settings. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(1) 116–127.
go back to reference Niec, L. N., Barnett, M. L., Prewett, M. S., Shanley, C., Jenelle, R., et al. (2016). Group parent-child interaction therapy: A randomized control trial for the treatment of conduct problems in young children. Journal Consulting and Clinical Psychology, 84(8), 682–698. CrossRefPubMed Niec, L. N., Barnett, M. L., Prewett, M. S., Shanley, C., Jenelle, R., et al. (2016). Group parent-child interaction therapy: A randomized control trial for the treatment of conduct problems in young children. Journal Consulting and Clinical Psychology, 84(8), 682–698. CrossRefPubMed
go back to reference Nowicka, P., & Flodmark, C. (2011). Family therapy as a model for treating childhood obesity: Useful tools for clinicians. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(1), 129–145. CrossRefPubMed Nowicka, P., & Flodmark, C. (2011). Family therapy as a model for treating childhood obesity: Useful tools for clinicians. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(1), 129–145. CrossRefPubMed
go back to reference Oenen, F. J. van, Bernardt, C., & Post, L. van der (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: De Tijdstroom. Oenen, F. J. van, Bernardt, C., & Post, L. van der (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Robbins, M., et al. (2011). Brief strategic family therapy versus treatment as usual: Results of a multisite randomized trial for substance using adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 713–727. CrossRefPubMedPubMedCentral Robbins, M., et al. (2011). Brief strategic family therapy versus treatment as usual: Results of a multisite randomized trial for substance using adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 713–727. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Rowe, C. L. (2012). Family therapy for drug abuse: Review and updates 2003–2010. Journal of Marital & Family Therapy, 38(1), 59–81. CrossRef Rowe, C. L. (2012). Family therapy for drug abuse: Review and updates 2003–2010. Journal of Marital & Family Therapy, 38(1), 59–81. CrossRef
go back to reference Sawyer, A. M., & Borduin, Ch. (2011). Effects of multisystemic therapy through midlife: A 21.9-year follow-up to a randomized clinical trial with serious and violent juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(5), 643–652. CrossRefPubMed Sawyer, A. M., & Borduin, Ch. (2011). Effects of multisystemic therapy through midlife: A 21.9-year follow-up to a randomized clinical trial with serious and violent juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(5), 643–652. CrossRefPubMed
go back to reference Schleider, J. L., Ginsburg, G. S., Keeton, C. P., Weisz, J. R., Birmaher, B., et al. (2015). Parental psychopathology and treatment outcome for anxious youth: Roles of family functioning and caregiver strain. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 213–224. CrossRefPubMed Schleider, J. L., Ginsburg, G. S., Keeton, C. P., Weisz, J. R., Birmaher, B., et al. (2015). Parental psychopathology and treatment outcome for anxious youth: Roles of family functioning and caregiver strain. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 213–224. CrossRefPubMed
go back to reference Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Jaccard, J., & Pina, A. A. (2009). Directionality of change in youth anxiety treatment involving parents: An initial examination. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(3), 474–485. CrossRefPubMedPubMedCentral Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Jaccard, J., & Pina, A. A. (2009). Directionality of change in youth anxiety treatment involving parents: An initial examination. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(3), 474–485. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Silverman, W. K., Pettit, J. W., & Lebowitz, E. R. (2016). Stepping toward making less more for concerning anxiety in children and adolescents. Clinical Psychology Science and Practice, 23(3), 234–238. CrossRefPubMedPubMedCentral Silverman, W. K., Pettit, J. W., & Lebowitz, E. R. (2016). Stepping toward making less more for concerning anxiety in children and adolescents. Clinical Psychology Science and Practice, 23(3), 234–238. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Stouwe, T. van der, Asscher, J. J., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Laan, P. H. van der (2014). The effectiveness of Multisystemic Therapy (MST): A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(6), 468–481. Stouwe, T. van der, Asscher, J. J., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Laan, P. H. van der (2014). The effectiveness of Multisystemic Therapy (MST): A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(6), 468–481.
Metagegevens
Titel
Behandeling van kinderen in de context van ouders en gezin
Auteur
Prof. dr. A. Lange
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1972-5_10