Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel

Auteur: Arnold A. J. Bartels

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het sociale-competentiemodel is gebaseerd op het aanleren van de sociale vaardigheden die de jeugdige delinquent (of jongere met ernstige gedragsproblematiek) en het gezin niet hebben geleerd en waarvan het ontbreken mede heeft geleid tot delinquentie. In deze benadering wordt het tekort aan sociale vaardigheden vergeleken met de ‘levenstaken’ waarvoor de jongere en het gezin zijn geplaatst, en aldus ontstaat een competentie- en tekortprofiel. Het model is gebaseerd op de paradigma's die het sociaal leren uitmaken en op het paradigma van de cognitieve benadering. Tot slot biedt dit artikel een overzicht van onderzoek naar effecten van op dit model gebaseerde interventies en wordt er een korte blik op de verdere ontwikkeling van het model geworpen.
Literatuur
go back to reference Bakker-de Pree, B. (1987). Constructionele gedragstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus. Bakker-de Pree, B. (1987). Constructionele gedragstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Bartels, A. A. J. (1986). Sociale vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bartels, A. A. J. (1986). Sociale vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Bartels, A. A. J. (1988). Sociale-vaardigheidstherapie voor jeugdige delinquenten en jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. In J. W. G. Orlemans, P. Eelen, & W. P. Haaijman (Red.), Handboek voor Gedragstherapie (pp. C.14.1-62). Deventer: Van Loghum Slaterus. Bartels, A. A. J. (1988). Sociale-vaardigheidstherapie voor jeugdige delinquenten en jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. In J. W. G. Orlemans, P. Eelen, & W. P. Haaijman (Red.), Handboek voor Gedragstherapie (pp. C.14.1-62). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Bartels, A. A. J. (1993). Een programma voor behandeling in het kader van strafrechtelijke maatregelen voor jeugdigen. In F. Koenraadt, S. J. Steenstra, L. C. M. Stegman, & W. H. G. Wolters (Red.), Forensische jeugdpsychologie. Rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht (pp. 205-218). Arnhem: Gouda Quint. Bartels, A. A. J. (1993). Een programma voor behandeling in het kader van strafrechtelijke maatregelen voor jeugdigen. In F. Koenraadt, S. J. Steenstra, L. C. M. Stegman, & W. H. G. Wolters (Red.), Forensische jeugdpsychologie. Rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht (pp. 205-218). Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Bartels, A. A. J. (1994). Ernstige gedragsstoornissen bij verstandelijk gehandicapte jongeren. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, D. N. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie 1 (1994-1995) (pp. 259-277). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bartels, A. A. J. (1994). Ernstige gedragsstoornissen bij verstandelijk gehandicapte jongeren. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, D. N. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie 1 (1994-1995) (pp. 259-277). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bartels, A. A. J. (2000). Sociale-competentiebevordering als forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding van het begrip sociale-competentiebevordering. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Bartels, A. A. J. (2000). Sociale-competentiebevordering als forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding van het begrip sociale-competentiebevordering. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Bartels, A. A. J. (2001, in druk). Sociale-competentiebevordering als forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding van het begrip sociale-competentiebevordering. In H. M. P. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag van adolescenten. Determinanten en interventies. Leuven: Acco. Bartels, A. A. J. (2001, in druk). Sociale-competentiebevordering als forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding van het begrip sociale-competentiebevordering. In H. M. P. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag van adolescenten. Determinanten en interventies. Leuven: Acco.
go back to reference Bartels, A. A. J., & Doreleijers, Th. A. H. (1998). Forensische problematiek bij licht verstandelijk gehandicapten. In S. Windemuller, B. E. B. M. Huskens, J. Grootenboer, & J. M. Teeuwisse (Red.), Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren (pp. 146-156). Assen: Van Gorcum. Bartels, A. A. J., & Doreleijers, Th. A. H. (1998). Forensische problematiek bij licht verstandelijk gehandicapten. In S. Windemuller, B. E. B. M. Huskens, J. Grootenboer, & J. M. Teeuwisse (Red.), Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren (pp. 146-156). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Bartels, A. A. J., & Heiner, J. (1994). De condities voor optimale ontwikkeling. Het belang van het kind in hulpverlening, preventie en beleid. Jeugd en Samenleving, 24, 282-295. Bartels, A. A. J., & Heiner, J. (1994). De condities voor optimale ontwikkeling. Het belang van het kind in hulpverlening, preventie en beleid. Jeugd en Samenleving, 24, 282-295.
go back to reference Bartels, A. A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugdige delinquenten: omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bartels, A. A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugdige delinquenten: omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bartels, A. A. J., & Tates, J. G. ( 1995). Programma-ontwikkeling bij ernstig probleemgedrag van verstandelijk gehandicapten. Videofilm van 50 minuten. Utrecht: NcGv. Bartels, A. A. J., & Tates, J. G. ( 1995). Programma-ontwikkeling bij ernstig probleemgedrag van verstandelijk gehandicapten. Videofilm van 50 minuten. Utrecht: NcGv.
go back to reference Bartels, A. A. J., & Van Schaik, J. H. (1997). Handleiding Dagcentrum Forensische Jeugdpsychiatrie Amsterdam ‘De Derde Oever’. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Bartels, A. A. J., & Van Schaik, J. H. (1997). Handleiding Dagcentrum Forensische Jeugdpsychiatrie Amsterdam ‘De Derde Oever’. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Beck, J. S. (1995). Cognitive Therapy. Londen: Guilford. Beck, J. S. (1995). Cognitive Therapy. Londen: Guilford.
go back to reference Beck, J. S. (1999). Basisboek cognitieve therapie(vertaling door J. Geluk van ‘Cognitive Therapy’, 1995). Baarn: Intro. Beck, J. S. (1999). Basisboek cognitieve therapie(vertaling door J. Geluk van ‘Cognitive Therapy’, 1995). Baarn: Intro.
go back to reference Beck, A. T., Freeman. A., & Associates (1990). Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York/Londen: Guilford Press. Beck, A. T., Freeman. A., & Associates (1990). Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York/Londen: Guilford Press.
go back to reference Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979).Cognitive therapy of depression. New York: Guilford. Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979).Cognitive therapy of depression. New York: Guilford.
go back to reference Boendermaker, L. (1998). Eind goed al goed. De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële jeugdinrichting (WODC, nr. 157). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie. Boendermaker, L. (1998). Eind goed al goed. De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële jeugdinrichting (WODC, nr. 157). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie.
go back to reference Braukmann, C. J., Bedlington, M. M., Belden, B. D., Braukmann, P. D., Husted, J. J., Ramp, K. K., & Wolf, M. M. (1985). Effects of community based group home treatment programs on male juvenile offenders' use and abuse of drugs and alcohol. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 11, 249-378.CrossRefPubMed Braukmann, C. J., Bedlington, M. M., Belden, B. D., Braukmann, P. D., Husted, J. J., Ramp, K. K., & Wolf, M. M. (1985). Effects of community based group home treatment programs on male juvenile offenders' use and abuse of drugs and alcohol. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 11, 249-378.CrossRefPubMed
go back to reference Breston, E. V., & Eyberg, Sh. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189. Vertaling: Effectieve psychosociale behandelingen voor gedragsgestoorde kinderen en adolescenten. Bijblijven. Literatuurselectie kinderen en adolescenten, 1999, 6, 98-114.CrossRef Breston, E. V., & Eyberg, Sh. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189. Vertaling: Effectieve psychosociale behandelingen voor gedragsgestoorde kinderen en adolescenten. Bijblijven. Literatuurselectie kinderen en adolescenten, 1999, 6, 98-114.CrossRef
go back to reference Buysse, W. H. (1998). Persoonlijke sociale netwerken en gedragsproblemen in de adolescentie. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3,1998-1999 (pp. 242-266). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Buysse, W. H. (1998). Persoonlijke sociale netwerken en gedragsproblemen in de adolescentie. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3,1998-1999 (pp. 242-266). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference De Bok, P. (1998). Jeugdcriminaliteit: de paden afsnijden. De Methode SPRINT. Tijdschrift voor de sociale sector, mei, 14-19. De Bok, P. (1998). Jeugdcriminaliteit: de paden afsnijden. De Methode SPRINT. Tijdschrift voor de sociale sector, mei, 14-19.
go back to reference Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening (academisch proefschrift). Arnhem: Gouda Quint. Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening (academisch proefschrift). Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Farrington, D. P., & West, D. (1993). Criminal, penal and life histories of chronic offenders: risk and protective factors and early identification. Criminal behavior and mental health, 3, 492-523. Farrington, D. P., & West, D. (1993). Criminal, penal and life histories of chronic offenders: risk and protective factors and early identification. Criminal behavior and mental health, 3, 492-523.
go back to reference Fowler, D., Garety, Ph., & Kuipers, E. (1995). Cognitive therapy for psychosis. Theory and practice. New York: Wiley. Fowler, D., Garety, Ph., & Kuipers, E. (1995). Cognitive therapy for psychosis. Theory and practice. New York: Wiley.
go back to reference Geeraets, M. (1998). Vaardigheidstraining voor kinderen. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Geeraets, M. (1998). Vaardigheidstraining voor kinderen. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F., & Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions(pp. 106-145). London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage. Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F., & Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions(pp. 106-145). London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage.
go back to reference Hess, L. E. (1995). Changing family patterns in Western-Europe: opportunity and risk factors for adolescent development. In M. Rutter, & D. J. Smith (Eds.), Psychosocial disorders in young people. Time trends and their causes (pp. 67-103). New York: Wiley. Hess, L. E. (1995). Changing family patterns in Western-Europe: opportunity and risk factors for adolescent development. In M. Rutter, & D. J. Smith (Eds.), Psychosocial disorders in young people. Time trends and their causes (pp. 67-103). New York: Wiley.
go back to reference Hollin, C. R. (1994). Designing effective rehabilitation programmes for young offenders. Psychology, Crime and Law, 1, 193-209.CrossRef Hollin, C. R. (1994). Designing effective rehabilitation programmes for young offenders. Psychology, Crime and Law, 1, 193-209.CrossRef
go back to reference Kazdin, A. E. (1997). Parent Management Training: Evidence, Outcomes, and Issues. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1349-1356.CrossRef Kazdin, A. E. (1997). Parent Management Training: Evidence, Outcomes, and Issues. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1349-1356.CrossRef
go back to reference Kazdin, A. E., Bass, D., Ayers, W. A., & Rodgers, A. (1990). Empirical and clinical focus of child and adolescent psychotherapy research.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45, 135-144. Kazdin, A. E., Bass, D., Ayers, W. A., & Rodgers, A. (1990). Empirical and clinical focus of child and adolescent psychotherapy research.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45, 135-144.
go back to reference Kirigin, K. A., Braukmann, C. J., Awater, J. D., & Wolf, M. M. (1982). An evaluation of teaching-family (Achievement Place) group homes for juvenile offenders. Journal of Applied Behavior analysis, 15, 1-16.CrossRefPubMed Kirigin, K. A., Braukmann, C. J., Awater, J. D., & Wolf, M. M. (1982). An evaluation of teaching-family (Achievement Place) group homes for juvenile offenders. Journal of Applied Behavior analysis, 15, 1-16.CrossRefPubMed
go back to reference Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (1998). Predictors of violent and serious delinquency. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.),Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions (pp. 86-104). London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage. Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (1998). Predictors of violent and serious delinquency. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.),Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions (pp. 86-104). London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage.
go back to reference Lipsey, M. W. & Wilson, D. R. (1998). Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders: A Synthesis of Research. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions (pp.313-345).London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage. Lipsey, M. W. & Wilson, D. R. (1998). Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders: A Synthesis of Research. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Succesful Interventions (pp.313-345).London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage.
go back to reference McFall, R. D. (1982). A Review and Reformulation of the Concept of Social Skills. Behavioral Assessment, 4, 1-33.CrossRef McFall, R. D. (1982). A Review and Reformulation of the Concept of Social Skills. Behavioral Assessment, 4, 1-33.CrossRef
go back to reference Orobio de Castro, B. (2000). Social information processing and emotion in antisocial boys. (academisch proefschrift). Duivendrecht: Paedologisch Instituut Amsterdam/Duivendrecht. Orobio de Castro, B. (2000). Social information processing and emotion in antisocial boys. (academisch proefschrift). Duivendrecht: Paedologisch Instituut Amsterdam/Duivendrecht.
go back to reference Orobio de Castro, B., & Bosch, J. D. (1998). Sociale-informatieverwerking door jongens met gedragsproblemen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.),Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, 1998-1999 (pp. 212-240). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Orobio de Castro, B., & Bosch, J. D. (1998). Sociale-informatieverwerking door jongens met gedragsproblemen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.),Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, 1998-1999 (pp. 212-240). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Patterson, G. R. (1982). Coercive Family Process. Eugene (Oregon, USA): Castalia. Patterson, G. R. (1982). Coercive Family Process. Eugene (Oregon, USA): Castalia.
go back to reference Prins, P. J. M. (1993). Ontwikkeling, context en gedragsverandering bij kinderen. In P. J. M. Prins (Red.), Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 33-49). Houten: Bohn Stafleu Van Logum. Eerder verschenen in het Handboek Gedragstherapieals afl. 24 (juni 1992). Prins, P. J. M. (1993). Ontwikkeling, context en gedragsverandering bij kinderen. In P. J. M. Prins (Red.), Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 33-49). Houten: Bohn Stafleu Van Logum. Eerder verschenen in het Handboek Gedragstherapieals afl. 24 (juni 1992).
go back to reference Rutter, M., Giller, H., & Hagell, A. (1998). Antisocial behavior by young people. London: Cambridge University Press. Rutter, M., Giller, H., & Hagell, A. (1998). Antisocial behavior by young people. London: Cambridge University Press.
go back to reference Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Lisse: Swets & Zeitlinger. Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Slot, N. W. & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: Intro. Slot, N. W. & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: Intro.
go back to reference Slot, N. S., Duivenvoorde, Y., Orobio de Castro, B., Afkirin, A., & Speekenbrink, M. (2000). Voortgang van het project SPRINT (pilotstudie preventieve interventies voor jongeren met antisociaal gedrag. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Slot, N. S., Duivenvoorde, Y., Orobio de Castro, B., Afkirin, A., & Speekenbrink, M. (2000). Voortgang van het project SPRINT (pilotstudie preventieve interventies voor jongeren met antisociaal gedrag. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Smith, D. J. (1995). Youth crime and conduct disorders. In M. Rutter, & D. J. Smith (Eds.), Psychosocial disorders in young people. Time trends and their causes (pp. 389-489). New York: Wiley. Smith, D. J. (1995). Youth crime and conduct disorders. In M. Rutter, & D. J. Smith (Eds.), Psychosocial disorders in young people. Time trends and their causes (pp. 389-489). New York: Wiley.
go back to reference Spanjaard, H. (1998). Competentievergroting in een jeugdinrichting. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig(pp. 117-130). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Spanjaard, H. (1998). Competentievergroting in een jeugdinrichting. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig(pp. 117-130). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Tolan, P. H. (1998). Voorspellers van gewelddadig gedrag bij jongens. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig (pp. 52-62). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Tolan, P. H. (1998). Voorspellers van gewelddadig gedrag bij jongens. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig (pp. 52-62). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Tremblay, R. (1998). De ontwikkeling en preventie van fysieke agressie. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig (pp. 33-48). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Tremblay, R. (1998). De ontwikkeling en preventie van fysieke agressie. In W. Koops, & N. S. Slot (Red.), Van Lastig tot misdadig (pp. 33-48). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van der Meulen, L., & Bartels, A. A. J. (1993), Werken met gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Arnhem: Gouda Quint. Van der Meulen, L., & Bartels, A. A. J. (1993), Werken met gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. (2000), Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. (2000), Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.
go back to reference Van der Veer, K., Slot, N. W., Berger, M. A., & Verrips, W. J. (1992). Ambulante Sociale-Vaardigheidstraining. Cursusboek ‘Sociale-Vaardigheidstraining als alternatief voor een Sanctie’. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Van der Veer, K., Slot, N. W., Berger, M. A., & Verrips, W. J. (1992). Ambulante Sociale-Vaardigheidstraining. Cursusboek ‘Sociale-Vaardigheidstraining als alternatief voor een Sanctie’. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Van Gageldonk, A., & Bartels, A. A. J. (1991). Evaluatie-onderzoek in de jeugdhulpverlening. Opzet en resultaten van een overzichtsstudie. Kind en Adolescent, 12, 1-18. Van Gageldonk, A., & Bartels, A. A. J. (1991). Evaluatie-onderzoek in de jeugdhulpverlening. Opzet en resultaten van een overzichtsstudie. Kind en Adolescent, 12, 1-18.
go back to reference Vollenbergh, W. ( 1995). Kwetsbare adolescenten en competentie. In K. Bakker, M. Pannebakker, & J. Snijders (Red.), Kwetsbaar en competent. Sociale participatie van kwetsbare jeugd: theorie, beleid en praktijk (pp. 37-54). Utrecht: NIZW-uitgeverij. Vollenbergh, W. ( 1995). Kwetsbare adolescenten en competentie. In K. Bakker, M. Pannebakker, & J. Snijders (Red.), Kwetsbaar en competent. Sociale participatie van kwetsbare jeugd: theorie, beleid en praktijk (pp. 37-54). Utrecht: NIZW-uitgeverij.
go back to reference Weisz, J. R., & Weisz, B. (1993), Effects of psychotherapy with children and adolescents. New York: Sage. Weisz, J. R., & Weisz, B. (1993), Effects of psychotherapy with children and adolescents. New York: Sage.
go back to reference Wolf, M. M., Philips, E. L., & Fixsen, D. L. (1974),Achievement Place II (vol. 1). Rochville, MD: National Institute of Mental Health (NIMH), Center for Studies of Crime and Delinquency. Wolf, M. M., Philips, E. L., & Fixsen, D. L. (1974),Achievement Place II (vol. 1). Rochville, MD: National Institute of Mental Health (NIMH), Center for Studies of Crime and Delinquency.
Metagegevens
Titel
Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel
Auteur
Arnold A. J. Bartels
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060818

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave