Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Begripsafbakening

Auteurs : Bert la Poutré, Michael Boelrijk

Gepubliceerd in: Mediation als alternatief

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk lichten we om te beginnen toe wat we verstaan onder de belangrijkste begrippen: bemiddeling en mediation. Wat is bemiddeling en wanneer is er sprake van mediation? Door deze begrippen af te bakenen willen we bevorderen dat er duidelijkheid bestaat over het doel en de werkwijze van deze specifieke manier van conflicthantering. Voor hulp- en dienstverleners geldt eens temeer dat duidelijkheid geboden is‚ aangezien in de opleidingskwalificaties voor verschillende beroepen wordt gesproken over bemiddeling. Daar wordt echter meestal iets anders mee bedoeld dan bemiddeling bij conflicten.
Voetnoten
2
De gang naar een vertrouwenspersoon en de mogelijkheid van bindend advies laten we hier buiten beschouwing. Een vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar en bindend advies is in het werkveld van hulp- en dienstverleners niet aan de orde
 
Metagegevens
Titel
Begripsafbakening
Auteurs
Bert la Poutré
Michael Boelrijk
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7781-7_1