Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015

01-02-2015 | Onderzoek

Begeleiding door bedrijfsartsen bij werkhervatting van stamceltransplantatiepatiënten; een kwalitatief onderzoek

Auteurs: Annet van Boekel, Peter Theloesen, Nathalie Donders

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond:

Overlevenden van hematologische maligniteiten hebben een groter risico op problemen bij werkhervatting. Bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting zijn onderzocht, evenals welke rol de bedrijfsarts (zowel in de reguliere als de klinische setting) hierin kan spelen.

Methoden:

Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij acht stamceltransplantatiepatiënten. Data werden geanalyseerd met behulp van Atlas-Ti®.

Resultaten:

Belemmerende en bevorderende factoren voor werkhervatting zijn geassocieerd met werk, de ziekte en behandeling, wetgeving, de (bedrijfs)arts, persoonsgebonden factoren en invloed vanuit de omgeving. Veel patiënten werden minimaal begeleid door hun bedrijfsarts. Velen ervoeren de kennis van de bedrijfsarts over de ziekte en behandeling als gebrekkig en de begeleiding was onvoldoende op de persoon afgestemd.

Conclusie:

Patiënten blijken weinig kennis te hebben over wetgeving rondom ziekteverzuim en re-integratie. De visie van patiënten op het eerder inschakelen van een bedrijfsarts varieert. De bedrijfsarts zou meer uitleg aan patiënten moeten geven over de rol die wetgeving speelt in het begeleidingsproces.
Literatuur
1.
go back to reference Tamminga SJ. Enhancing return to work of cancer patients [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2012. Tamminga SJ. Enhancing return to work of cancer patients [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2012.
2.
go back to reference McKay G, Knott V, Delfabbro P. Return to work and cancer: the Australian experience. J Occup Rehabil 2013; 23: 93–105.CrossRefPubMed McKay G, Knott V, Delfabbro P. Return to work and cancer: the Australian experience. J Occup Rehabil 2013; 23: 93–105.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Main DS, Nowels CT, Cavender TA, et al. A qualitative study of work and work return in cancer survivors. Psycho Oncol 2005; 14: 992–1004.CrossRef Main DS, Nowels CT, Cavender TA, et al. A qualitative study of work and work return in cancer survivors. Psycho Oncol 2005; 14: 992–1004.CrossRef
4.
go back to reference Short PF, Vasey JJ, Tunceli K. Employment pathways in a large cohort of adult cancer survivors. Cancer 2005;103: 1292–301.CrossRefPubMed Short PF, Vasey JJ, Tunceli K. Employment pathways in a large cohort of adult cancer survivors. Cancer 2005;103: 1292–301.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Syse A, Tretli S, Kravdal O. Cancer’s impact on employment and earnings-a population-based study from Norway. J Cancer Surviv 2008; 2: 149–58.CrossRefPubMed Syse A, Tretli S, Kravdal O. Cancer’s impact on employment and earnings-a population-based study from Norway. J Cancer Surviv 2008; 2: 149–58.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Taskila T, Lindbohm ML, Martikainen R, et al. Cancer survivors’ received and needed social support from their work place and the occupational health services. Support Care Cancer 2006; 14: 427–35.CrossRefPubMed Taskila T, Lindbohm ML, Martikainen R, et al. Cancer survivors’ received and needed social support from their work place and the occupational health services. Support Care Cancer 2006; 14: 427–35.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Taskila T, Lindbohm ML. Factors affecting cancer survivors’ employment and work ability. Acta Oncol 2007; 46: 446–51.CrossRefPubMed Taskila T, Lindbohm ML. Factors affecting cancer survivors’ employment and work ability. Acta Oncol 2007; 46: 446–51.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Elders LAM, Laan G van der, Bruynzeel DP, et al. Klinische arbeidsgeneeskunde: meer aandacht voor de factor arbeid in de kliniek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2009; 17: 458–62.CrossRef Elders LAM, Laan G van der, Bruynzeel DP, et al. Klinische arbeidsgeneeskunde: meer aandacht voor de factor arbeid in de kliniek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2009; 17: 458–62.CrossRef
10.
go back to reference Marsman I, Oostveen C, Verhoeven B, et al. De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 116–9.CrossRef Marsman I, Oostveen C, Verhoeven B, et al. De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 116–9.CrossRef
11.
go back to reference Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. In: Lucassen PLBJ, olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktische methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. In: Lucassen PLBJ, olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktische methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
12.
go back to reference Tuinman MA, Gazendam-Donofrio SM, Hoekstra-Weebers JE. Screening and referral for psychosocial distress in oncologic practice: use of the distress thermometer. Cancer 2008; 113: 870–8.CrossRefPubMed Tuinman MA, Gazendam-Donofrio SM, Hoekstra-Weebers JE. Screening and referral for psychosocial distress in oncologic practice: use of the distress thermometer. Cancer 2008; 113: 870–8.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Zwieten M van, Willems D. Waardering van kwalitatief onderzoek In: Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktisch methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. Zwieten M van, Willems D. Waardering van kwalitatief onderzoek In: Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktisch methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
14.
go back to reference Kennedy F, Haslam C, Munir F, et al. Returning to work following cancer: a qualitative exploratory study into the experience of returning to work following cancer. Eur J Cancer Care (Engl) 2007; 16: 17–25.CrossRef Kennedy F, Haslam C, Munir F, et al. Returning to work following cancer: a qualitative exploratory study into the experience of returning to work following cancer. Eur J Cancer Care (Engl) 2007; 16: 17–25.CrossRef
15.
go back to reference McGrath PD, Hartigan B, Holewa H, et al. Returning to work after treatment for haematological cancer: findings from Australia. Support Care Cancer 2012; 20: 1957–64.CrossRefPubMed McGrath PD, Hartigan B, Holewa H, et al. Returning to work after treatment for haematological cancer: findings from Australia. Support Care Cancer 2012; 20: 1957–64.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Wingard JR, Curbow B, Baker F, et al. Health, functional status, and employment of adult survivors of bone marrow transplantation. Ann Intern Med 1991; 114: 113–8.CrossRefPubMed Wingard JR, Curbow B, Baker F, et al. Health, functional status, and employment of adult survivors of bone marrow transplantation. Ann Intern Med 1991; 114: 113–8.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Roelen CA, Koopmans PC, Groothoff JW, et al. Sickness absence and full return to work after cancer: 2-year follow-up of register data for different cancer sites. Psycho Oncol 2011; 20: 1001–6. Roelen CA, Koopmans PC, Groothoff JW, et al. Sickness absence and full return to work after cancer: 2-year follow-up of register data for different cancer sites. Psycho Oncol 2011; 20: 1001–6.
18.
go back to reference Jansen H. Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey. In: Lucassen PLBJ, olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktische methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. Jansen H. Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey. In: Lucassen PLBJ, olde Hartman TC, editors. Kwalitatief onderzoek Praktische methoden voor de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
19.
go back to reference Verbeek JHAM, Spelten ER, Kammeijer M, et al. Return to work of cancer survivors: a prospective cohort study into the quality of rehabilitation by occupational physicians. Occup Environ Med 2003; 60: 352–7.CrossRefPubMedCentralPubMed Verbeek JHAM, Spelten ER, Kammeijer M, et al. Return to work of cancer survivors: a prospective cohort study into the quality of rehabilitation by occupational physicians. Occup Environ Med 2003; 60: 352–7.CrossRefPubMedCentralPubMed
Metagegevens
Titel
Begeleiding door bedrijfsartsen bij werkhervatting van stamceltransplantatiepatiënten; een kwalitatief onderzoek
Auteurs
Annet van Boekel
Peter Theloesen
Nathalie Donders
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0027-z

Andere artikelen Uitgave 2/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015 Naar de uitgave

Hoofdredactioneel

Kwaliteitsbevordering