Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2015 | Onderzoek | Uitgave 2/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015

Begeleiding door bedrijfsartsen bij werkhervatting van stamceltransplantatiepatiënten; een kwalitatief onderzoek

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 2/2015
Auteurs:
Annet van Boekel, Peter Theloesen, Nathalie Donders
Belangrijke opmerkingen
A.A.W. van Boekel , arts, thans wetenschappelijk beoordelaar bij Lareb, verrichtte dit onderzoek voor haar wetenschappelijke stage tijdens haar geneeskunde- opleiding.
P.H.M. Theloesen is bedrijfsarts bij de Arbo- en Milieudienst, Radboudumc te Nijmegen, en werkzaam als bedrijfsarts consulent voor oncologische afdelingen binnen het Radboudumc.
N.C.G.M. Donders werkt als universitair docent en senior onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc te Nijmegen.

Samenvatting

Achtergrond:

Overlevenden van hematologische maligniteiten hebben een groter risico op problemen bij werkhervatting. Bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting zijn onderzocht, evenals welke rol de bedrijfsarts (zowel in de reguliere als de klinische setting) hierin kan spelen.

Methoden:

Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij acht stamceltransplantatiepatiënten. Data werden geanalyseerd met behulp van Atlas-Ti®.

Resultaten:

Belemmerende en bevorderende factoren voor werkhervatting zijn geassocieerd met werk, de ziekte en behandeling, wetgeving, de (bedrijfs)arts, persoonsgebonden factoren en invloed vanuit de omgeving. Veel patiënten werden minimaal begeleid door hun bedrijfsarts. Velen ervoeren de kennis van de bedrijfsarts over de ziekte en behandeling als gebrekkig en de begeleiding was onvoldoende op de persoon afgestemd.

Conclusie:

Patiënten blijken weinig kennis te hebben over wetgeving rondom ziekteverzuim en re-integratie. De visie van patiënten op het eerder inschakelen van een bedrijfsarts varieert. De bedrijfsarts zou meer uitleg aan patiënten moeten geven over de rol die wetgeving speelt in het begeleidingsproces.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015 Naar de uitgave