Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011

01-12-2011 | VOOR DE PRAKTIJK

Bedrijfsarts en ploegendienst

Auteur: Dr. T.M. Pa

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 10/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

SAMENVATTING

Werken in onregelmatige diensten en dan in het bijzonder wanneer daarbij regelmatig sprake is van nachtdiensten brengt diverse gezondheidsrisico’s met zich mee. De risicopopulatie is groot en neemt door de ontwikkeling naar een 24-uurseconomie toe. De bedrijfsarts zal dan ook regelmatig te maken kunnen krijgen met beantwoording van vragen over causale relaties tussen ziektebeelden en ploegendienst en mogelijke gevolgen van het beloop van een aantal aandoeningen wanneer men in ploegendienst gaat werken. Van belang is ook om te weten wie een verhoogde kans loopt om verschijnselen te ontwikkelen die duiden op ploegendienstintolerantie. Welke adviezen kan de bedrijfsarts geven aan het bedrijf en de ploegendienstwerker om de gezondheidsrisico’s te beperken? In kort bestek worden de inzichten vanuit de literatuur over deze thema’s toegelicht. De omvang van de literatuur en het maatschappelijk belang van het onderwerp maken het noodzakelijk dat prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van een richtlijn voor de bedrijfsarts voor zijn handelen en adviezen aan ploegendienst( werkers) en bedrijven.
Literatuur
1.
go back to reference Pal TM. Ploegendienst: Beroepsziektemeldingen en helpdeskvragen bij het NCvB. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011; 19: 452–453. Pal TM. Ploegendienst: Beroepsziektemeldingen en helpdeskvragen bij het NCvB. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011; 19: 452–453.
2.
go back to reference Costa G. Shift work and occupational medicine: an overview. Occup Med 2003; 53: 83–88. CrossRef Costa G. Shift work and occupational medicine: an overview. Occup Med 2003; 53: 83–88. CrossRef
3.
go back to reference Härma M, Kecklund G. Shift work and health: how to proceed? Scand J Work Environ Health 2010; 36: 81–84. PubMedCrossRef Härma M, Kecklund G. Shift work and health: how to proceed? Scand J Work Environ Health 2010; 36: 81–84. PubMedCrossRef
4.
go back to reference Costa G. Shift work and health: Current problems and preventive actions. Safety and Work 2010; 1: 112–123. CrossRef Costa G. Shift work and health: Current problems and preventive actions. Safety and Work 2010; 1: 112–123. CrossRef
5.
go back to reference Åkerstedt T. Shift work and disturbed sleep/wakefulness. Occup Med 2003; 53: 89–94. CrossRef Åkerstedt T. Shift work and disturbed sleep/wakefulness. Occup Med 2003; 53: 89–94. CrossRef
6.
go back to reference Åkerstedt T, Wright KP. Sleep loss and fatigue in shift work and shift work disorder. Sleep Med Clin 2009; 4: 257–271. PubMedCrossRef Åkerstedt T, Wright KP. Sleep loss and fatigue in shift work and shift work disorder. Sleep Med Clin 2009; 4: 257–271. PubMedCrossRef
7.
go back to reference Reinberg A, Ashkenazi I. Internal desynchronisation of circadian rhythms and intolerance to shift work. Chronobiol Int 2008; 25: 625–643. PubMedCrossRef Reinberg A, Ashkenazi I. Internal desynchronisation of circadian rhythms and intolerance to shift work. Chronobiol Int 2008; 25: 625–643. PubMedCrossRef
8.
go back to reference Knutsson A. Health disorders of shift workers. Occup Med 2003; 53: 103–108. CrossRef Knutsson A. Health disorders of shift workers. Occup Med 2003; 53: 103–108. CrossRef
9.
go back to reference Knutsson A, Bøggild H. Gastrointestinal disorders among shift workers. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 85–95. PubMedCrossRef Knutsson A, Bøggild H. Gastrointestinal disorders among shift workers. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 85–95. PubMedCrossRef
10.
go back to reference Karlsson B, Knutsson A, Lindahl BO, Alfredsson LS. Metabolic disturbances in male workers with rotating three shift work. Results of the WOLF study. Int Arch Occup Environ Health 2003; 76: 424–430. PubMedCrossRef Karlsson B, Knutsson A, Lindahl BO, Alfredsson LS. Metabolic disturbances in male workers with rotating three shift work. Results of the WOLF study. Int Arch Occup Environ Health 2003; 76: 424–430. PubMedCrossRef
11.
go back to reference Bacquer D De, Risseghem M Van, Clays E, et al. Rotating shift work and the metabolic syndrome: a prospective study. Int J Epidemiol 2009; 38: 848–845. PubMedCrossRef Bacquer D De, Risseghem M Van, Clays E, et al. Rotating shift work and the metabolic syndrome: a prospective study. Int J Epidemiol 2009; 38: 848–845. PubMedCrossRef
12.
go back to reference Pietroiusti A, Neri A, Somna G, et al. Incidence of metabolic syndrome among night shift health care workers. Occup Environ Health 2010; 67: 54–57. Pietroiusti A, Neri A, Somna G, et al. Incidence of metabolic syndrome among night shift health care workers. Occup Environ Health 2010; 67: 54–57.
13.
go back to reference Suwazono Y, Dochi M, Oishi M, et al. Shiftwork and impaired glucose metabolism: a 14-year cohort study on 7104 male workers. Chronobiol Int 2009; 26: 926–941. PubMedCrossRef Suwazono Y, Dochi M, Oishi M, et al. Shiftwork and impaired glucose metabolism: a 14-year cohort study on 7104 male workers. Chronobiol Int 2009; 26: 926–941. PubMedCrossRef
14.
go back to reference Morikawa Y, Nakagawa H, Miura K, et al. Shift work and the risk of diabetes mellitus among Japanese male factory workers. Scand J Work Environ Health 2005; 31: 179–183. PubMedCrossRef Morikawa Y, Nakagawa H, Miura K, et al. Shift work and the risk of diabetes mellitus among Japanese male factory workers. Scand J Work Environ Health 2005; 31: 179–183. PubMedCrossRef
15.
go back to reference Drongelen A van, Boot CRL, Merkus SL, et al. The effects of shift work on body weight change: A systematic review of longitudinal studies. Scand J Work Environ Health 2011; 37: 263–275. PubMedCrossRef Drongelen A van, Boot CRL, Merkus SL, et al. The effects of shift work on body weight change: A systematic review of longitudinal studies. Scand J Work Environ Health 2011; 37: 263–275. PubMedCrossRef
16.
go back to reference Kristensen T. Cardiovascular disease and the work environment: a critical review of the epidemiological literature on nonchemical factors. Scand J Work Environ Health 1989; 15: 165–179. PubMedCrossRef Kristensen T. Cardiovascular disease and the work environment: a critical review of the epidemiological literature on nonchemical factors. Scand J Work Environ Health 1989; 15: 165–179. PubMedCrossRef
17.
go back to reference Bøggild H, Knutsson A. Shift work, risk factors and cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health 1999; 25: 85–99. PubMedCrossRef Bøggild H, Knutsson A. Shift work, risk factors and cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health 1999; 25: 85–99. PubMedCrossRef
18.
go back to reference Frost P, Kolstad HA, Bonde JP. Shift work and the risk of ischemic heart disease: a systematic review of the epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 163–179. PubMedCrossRef Frost P, Kolstad HA, Bonde JP. Shift work and the risk of ischemic heart disease: a systematic review of the epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 163–179. PubMedCrossRef
19.
go back to reference Bøggild H. Setting the question – the next review on shift work and heart disease in 2019. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 157–161. PubMedCrossRef Bøggild H. Setting the question – the next review on shift work and heart disease in 2019. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 157–161. PubMedCrossRef
20.
21.
go back to reference Nabe-Nielsen K, Garde AH, Tüchsen F, et al. Cardiovascular risk factors and primary selection into shift work. Scand J Work Environ Health 2008; 24: 206–212. CrossRef Nabe-Nielsen K, Garde AH, Tüchsen F, et al. Cardiovascular risk factors and primary selection into shift work. Scand J Work Environ Health 2008; 24: 206–212. CrossRef
22.
go back to reference Puttonen S, Härma M, Hublin C. Shift work and cardiovascular disease. Pathways from circadian stress to morbidity. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 96–108. PubMedCrossRef Puttonen S, Härma M, Hublin C. Shift work and cardiovascular disease. Pathways from circadian stress to morbidity. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 96–108. PubMedCrossRef
23.
go back to reference Bøggild H, Jeppesen HJ. Intervention in shift scheduling and changes in biomarkers of heart disease in hospital wards. Scand J Work Environ Health 2001; 27: 87–96. PubMedCrossRef Bøggild H, Jeppesen HJ. Intervention in shift scheduling and changes in biomarkers of heart disease in hospital wards. Scand J Work Environ Health 2001; 27: 87–96. PubMedCrossRef
24.
go back to reference Viitasalo K, Kuosma E, Laitinen J, Härma M. Effects of shift work rotation and the flexibility of a shift system on daytime alertness and cardiovascular risk factors. Scand J Work Environ Health 2008; 34: 198–205. PubMedCrossRef Viitasalo K, Kuosma E, Laitinen J, Härma M. Effects of shift work rotation and the flexibility of a shift system on daytime alertness and cardiovascular risk factors. Scand J Work Environ Health 2008; 34: 198–205. PubMedCrossRef
26.
go back to reference Straif K, Baan R, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of shift work, painting and fire fighting. Lancet Oncol 2007; 8: 1065–1066. PubMedCrossRef Straif K, Baan R, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of shift work, painting and fire fighting. Lancet Oncol 2007; 8: 1065–1066. PubMedCrossRef
27.
go back to reference Kolstad HA. Nightshift and risk of breast cancer and other cancers – a critical review of the epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health 2008; 34: 5–22. PubMedCrossRef Kolstad HA. Nightshift and risk of breast cancer and other cancers – a critical review of the epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health 2008; 34: 5–22. PubMedCrossRef
28.
go back to reference Megdal SP, Kroenke CH, Laden F, et al. Night work and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer 2005; 41: 2023–2032. PubMedCrossRef Megdal SP, Kroenke CH, Laden F, et al. Night work and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer 2005; 41: 2023–2032. PubMedCrossRef
29.
go back to reference Stevens RG, Hansen J, Costa G, et al. Considerations of circadian impact for defining shift work in cancer studies: IARC Working Group Report. Occup Environ Med 2011; 68: 154–162. PubMedCrossRef Stevens RG, Hansen J, Costa G, et al. Considerations of circadian impact for defining shift work in cancer studies: IARC Working Group Report. Occup Environ Med 2011; 68: 154–162. PubMedCrossRef
30.
go back to reference Costa G, Haus E, Stevens R. Shift work and cancer. Considerations on rationale, mechanisms and epidemiology. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 163–179. PubMedCrossRef Costa G, Haus E, Stevens R. Shift work and cancer. Considerations on rationale, mechanisms and epidemiology. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 163–179. PubMedCrossRef
31.
go back to reference Brand T, Pal T, Zweerman G. De invloed van fysieke belasting, stress en ploegendienst op de voortplanting. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 9: 387–390. Brand T, Pal T, Zweerman G. De invloed van fysieke belasting, stress en ploegendienst op de voortplanting. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 9: 387–390.
32.
go back to reference Bonzini M, Coggon D, Palmer KT. Risk of prematurity, low birthweight and pre-eclampsia in relation to working hours and physical activities: a systematic review. Occup Environ Med 2007; 64: 228–243. PubMedCrossRef Bonzini M, Coggon D, Palmer KT. Risk of prematurity, low birthweight and pre-eclampsia in relation to working hours and physical activities: a systematic review. Occup Environ Med 2007; 64: 228–243. PubMedCrossRef
33.
go back to reference Zhu JL, Hjollund NH, Bøggild H, Olsen J. Shift work and subfecundity: a causal link or an artefact? Occup Environ Med 2003; 60: E12. PubMedCrossRef Zhu JL, Hjollund NH, Bøggild H, Olsen J. Shift work and subfecundity: a causal link or an artefact? Occup Environ Med 2003; 60: E12. PubMedCrossRef
35.
go back to reference Nicholson PJ, D’Auria DAP. Shift work, health, the working time regulations and health assessments. Occup Med 1999; 48: 127–137. CrossRef Nicholson PJ, D’Auria DAP. Shift work, health, the working time regulations and health assessments. Occup Med 1999; 48: 127–137. CrossRef
36.
go back to reference Costa G, Milia LD. Aging and shift work: a complex problem to face. Chronobiol Int 2008; 25: 165–181. PubMedCrossRef Costa G, Milia LD. Aging and shift work: a complex problem to face. Chronobiol Int 2008; 25: 165–181. PubMedCrossRef
37.
38.
go back to reference Blok MM, Looze MP de. What is the evidence for less shift work tolerance in older workers? Ergonomics 2011; 54: 221–232. PubMedCrossRef Blok MM, Looze MP de. What is the evidence for less shift work tolerance in older workers? Ergonomics 2011; 54: 221–232. PubMedCrossRef
39.
go back to reference Knauth P, Hornberger S. Preventive and compensatory measures for shift workers. Occup Med 2003; 53: 109–116. CrossRef Knauth P, Hornberger S. Preventive and compensatory measures for shift workers. Occup Med 2003; 53: 109–116. CrossRef
40.
go back to reference Pallesen S, Bjorvatn B, Mageroy N, et al. Measures to counteract the negative effects of night work. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 109–120. PubMedCrossRef Pallesen S, Bjorvatn B, Mageroy N, et al. Measures to counteract the negative effects of night work. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 109–120. PubMedCrossRef
41.
go back to reference Lowden A, Moreno C, Holmbäck U, et al. Eating and shift work-effects on habits, metabolism and performance. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 150–152. PubMedCrossRef Lowden A, Moreno C, Holmbäck U, et al. Eating and shift work-effects on habits, metabolism and performance. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 150–152. PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Bedrijfsarts en ploegendienst
Auteur
Dr. T.M. Pa
Publicatiedatum
01-12-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 10/2011
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-011-0228-z

Andere artikelen Uitgave 10/2011

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2011 Naar de uitgave