Skip to main content
Top

2008 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Basiszorg

Boek II

Auteurs: J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het boek Basiszorg, niveau 3, bevat 4 delen. Het eerste deel is een inleiding in de zorg met een oriëntatie op het beroep van verzorgende, de ontwikkelingen in de zorg en andere disciplines. Deel 2 gaat in op de persoonlijke basiszorg, zoals de hygiënische verzorging, zorg voor de voeding en uitscheiding. Deel 3 staat in het teken van zorg voor het huishouden, wonen en welzijn. Deel 4 richt zich op professionalisering en kwaliteit van zorg. Hierin is aandacht voor voorlichting geven, deskundigheidsbevordering, samenwerken en kwaliteitszorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Zorg voor het huishouden, wonen en welzijn

Voorwerk
17 Ondersteuning bij wonen en huishouden
Samenvatting
Vroeger was het huishouden een complete dagtaak. Alleen al de was kostte een hele dag. Daarnaast was het de vloer schrobben en plinten boenen op handen en knieën, ramen lappen, bedden verschonen, noem maar op. Vandaag de dag hoeft niemand meer de hele dag met het huishouden bezig te zijn, maar de huishoudelijke taken zijn niet helemaal verdwenen.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
18 Emotionele, praktische en sociaal-maatschappelijke begeleiding
Samenvatting
Mevrouw Westerling zegt: “Sinds mijn man is opgenomen ben ik in een groot gat gevallen. Ik heb thuis niets meer om handen. Mijn leven is mijn man. Elke middag ga ik naar hem toe. ’s Avonds durf ik niet weg te gaan, naar mijn kinderen of zo. Stel je voor dat er gebeld wordt door het verpleeghuis en ik ben niet thuis. Mijn sociale contacten heb ik als ik bij mijn man ben.”
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
19 Communicatieve vaardigheden toepassen
Samenvatting
Communicatie is elk gedrag waardoor mensen informatie uitwisselen. Alle gedrag is communicatie, het is niet mogelijk om niét te communiceren. Communicatie omvat dus veel meer dan alleen maar tegen of met elkaar praten. Het is ook de manier waarop iemand iets zegt en hoe hij erbij zit.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
20 Werken met groepen
Samenvatting
De mens is een sociaal wezen. De meeste mensen hebben behoefte aan contact met anderen. Dat contact krijgt vorm in verschillende soorten relaties. Er zijn liefdes-, persoonlijke (vriendschap, familie) en functionele of professionele relaties.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart

Professionalisering en kwaliteit van zorg

Voorwerk
21 Voorlichting, preventie en instructie
Samenvatting
Voorlichting, preventie en instructie valt niet meer weg te denken uit de huidige zorg voor de gezondheid. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO, in het Engels Health Education) wordt gedefinieerd als ‘het volgens verantwoorde methoden geven van voorlichting, bijbrengen van vaardigheden en aankweken van houdingen, met de bedoeling bij te dragen tot het verbreden van gedragspatronen en leefstijlen die de gezondheid van mensen bevorderen’.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
22 Samenwerken en het afstemmen van de zorg
Samenvatting
In zorg- en begeleidingssituaties werkt de verzorgende samen met andere zorgverleners. Samenwerken gaat niet vanzelf. Voor teamwork moeten de neuzen dezelfde kant op staan.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
23 Professionalisering van het beroep en kwaliteitszorg
Samenvatting
In hoofdstuk 1 van Boek I zijn de begrippen beroepscode, beroepsprofiel, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verzorgende genoemd. In dit hoofdstuk wordt wat dieper ingegaan op deze onderwerpen, evenals op de juridische en ethische aspecten van het beroep, waaronder ook het beroepsgeheim.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
24 Deskundigheidsbevordering
Samenvatting
Vroeger leerden mensen een vak voor het leven, tegenwoordig is daarnaast leren leren vereist. Centraal staat wat de verzorgende in de praktijk moet kunnen en weten, de competenties (dat wil zeggen een combinatie van kennis, vaardigheden en houding in een bepaalde context) die zij moet hebben. Hoe de verzorgende dingen aanpakt wordt minstens even belangrijk als de specifieke vakkennis en de vakvaardigheden.
J. C. Dito, T. Stavast, D. E. Zwart
Nawerk
Meer informatie
Titel
Basiszorg
Auteurs
J.C. Dito
T. Stavast
D.E. Zwart
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6322-3
Print ISBN
978-90-313-6066-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6322-3