Skip to main content
Top

2008 | Boek

Basiszorg Boek 1

Auteurs: J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het boek Basiszorg, niveau 3, bevat 4 delen. Het eerste deel is een inleiding in de zorg met een oriëntatie op het beroep van verzorgende, de ontwikkelingen in de zorg en andere disciplines. Deel 2 gaat in op de persoonlijke basiszorg, zoals de hygiënische verzorging, zorg voor de voeding en uitscheiding. Deel 3 staat in het teken van zorg voor het huishouden, wonen en welzijn. Deel 4 richt zich op professionalisering en kwaliteit van zorg. Hierin is aandacht voor voorlichting geven, deskundigheidsbevordering, samenwerken en kwaliteitszorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding in de zorg

Voorwerk
1 Oriëntatie op het beroep
Samenvatting
Verzorgende is een boeiend beroep. Bovendien er is de komende jaren veel werk, dus de heeft verzorgende na haar opleiding goede kans op een baan! En dat is een leuke baan, vindt verzorgende Hetty: “Je bouwt een band op met de zorgvrager, familie en je collega’s. Geen dag is hetzelfde.” (www.gobnet.nl)
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
2 Visie op het beroep
Samenvatting
Sanne vindt mensen met een handicap eigenlijk een beetje zielig. Ze vindt dat ze door hun beperkingen eigenlijk veel tekortkomen. Daarom is ze in de zorg gaan werken: om hen te helpen en om ze een prettiger bestaan te geven. Ze doet haar best om ze te ‘vertroetelen’ door ze zoveel mogelijk uit handen te nemen. “ Ze missen al zoveel,” zegt Sanne, “als ik iets voor ze kan doen dan doe ik dat.”
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
3 Methodisch werken
Samenvatting
‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’, aldus Johan Cruyff. Dit is een typisch voorbeeld van doelgerichtheid. Voetballers hebben letterlijk een doel voor ogen. Dat doel bepaalt hun handelen en hun gedrag: schieten op dat doel en scoren. Dat geldt ook voor de verzorgende. Haar daden moeten er toe leiden dat zij bereikt wat ze wil bereiken. Het is zinvol om na te denken over wat en hoe, voorafgaand aan de handeling. Doelgericht werken is werken volgens plan.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
4 Oriëntatie op de zorgvrager
Samenvatting
Joyce, Marjolijn, Jasmine en Marcel hebben alle vier gekozen voor de opleiding tot verzorgende. Op de vraag waarom ze in de zorg willen werken geven ze een vergelijkbaar antwoord. “We willen eigenlijk een bijdrage leveren aan het leven van mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.” Maar op de vraag in welke sector ze na hun diplomering graag zouden willen werken, verschillen de antwoorden. Marcel wil graag met jongeren werken. “Mijn neef heeft een ongeluk gehad. Hij is van het dak van de garage gevallen en heeft daaraan hersenletsel over gehouden. Maar hij kan nog best veel, hij woont nu met andere jongeren in een begeleide woonvorm. Er is nog best veel mogelijk voor hem hoor. Het gaat steeds beter. Daar wil ik ook wel werken.” Dat lijkt Marjolijn niks. “Leeftijdgenoten lijken me moeilijk. Ik werk liever met ouderen. Een verzorgde oude dag, dat verdient toch iedereen?” Joyce heeft een andere voorkeur. “Ouderen? Ik wil juist heel graag de kraamzorg in. Ik ben gek op baby’s. En de ouders zijn meestal erg blij met wat advies en hulp de eerste dagen. Bovendien lekker afwisselend, je komt nog eens ergens anders.” Jasmine heeft haar zinnen gezet op werken met mensen met een verstandelijke beperking. “Bij ons in de straat staat een huis, daar wonen mensen met een verstandelijke beperking. Ik kom daar nu als vrijwilliger. Gewoon af en toe eens wat leuks met elkaar doen. Laatst hadden we een straatfeest. Heb ik met de bewoners van het huis hapjes en drankjes geserveerd. Was erg leuk.”
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart

Ondersteuning bij de persoonlijke basiszorg

Voorwerk
5 Zorgvuldig en verantwoord werken
Samenvatting
Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen willen meer scholing over handelingen die de vrijheid van zorgvragers beperken. Ook is er te weinig toezicht op bewoners en zorgvragers. Verzorgenden beperken wekelijks de vrijheid van zorgvragers, maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat blijkt uit onderzoek onder het Panel Verpleegkundigen & Verzorgenden (TvV, april 2007).
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
6 De zorg voor het lichaam en kleding
Samenvatting
De persoonlijke hygiëne, zorg voor lichaam en uiterlijk, is een belangrijk onderdeel van de zorg voor het gezonde bestaan. Hoe belangrijk dit is blijkt wel uit de tijd en aandacht die velen elke dag weer schenken aan hun lichaamsverzorging. Hoe vaak en op welke manier mensen hun lichaam verzorgen, verschilt per individu (bijv. iedere dag, meerdere keren per dag of een keer per week douchen). Dit hangt samen met persoonlijke behoeften en is in sterke mate cultureel bepaald.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
7 De zorg voor voeding
Samenvatting
In de westerse wereld eten en drinken mensen minstens drie keer per dag. In veel landen, met name in Afrika, wordt honger geleden. Dit enorme probleem behandelen we niet in dit hoofdstuk.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
8 De zorg voor uitscheiding
Samenvatting
De zorg voor uitscheiding bestaat uit de zorg voor de uitscheidingsfunctie van darmen, blaas en huid. Via de uitscheidingsorganen worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd: ontlasting via het maagdarmkanaal, urine via de urinewegen, transpiratievocht via de huid. Bij de uitscheiding van urine hebben de nieren een belangrijke taak.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
9 De zorg voor houding, beweging en mobiliteit
Samenvatting
Houding is de manier waarop iemand staat, zit of ligt. Rechtop of rechtuit en ontspannen zitten, liggen of staan is goed voor de houding. Scheef of met gebogen schouders staan, in een stoel hangen of op een matras slapen dat doorzakt is slecht voor de houding. Als er slecht gebruik gemaakt wordt van de spieren, kunnen daar ernstige lichamelijke klachten uit voortkomen. In eerste instantie is er alleen vermoeidheid die nog wel verdwijnt door rust. Als op den duur het vermoeide gevoel niet meer verdwijnt, ontstaat pijn in spieren en gewrichten. Vermoeidheid en pijn hebben invloed op het psychisch en sociaal functioneren, het zorgt ervoor dat iemand minder goed iets kan opnemen en prikkelbaar kan worden. Iemands houding kan veel vertellen over zijn psychische gesteldheid, bijvoorbeeld afhangende schouders en gebogen rug kunnen een uiting zijn van zorgen en angst.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
10 De zorg voor rust en slaap
Samenvatting
Slaap is zo gewoon, dat mensen er pas over gaan nadenken als er een probleem mee is. Mensen slapen ongeveer dertig procent van het leven.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
11 De zorg voor de vitale functies
Samenvatting
Zorg voor vitale functies betekent observatie en zorg voor de ademhaling, bloedcirculatie en temperatuurregeling. De vitale functies worden aangestuurd door het centrale zenuwstelsel. Wanneer de ademhaling en de circulatie uitvallen raken mensen buiten bewustzijn. Ook controle van het bewustzijn is daarom belangrijk.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
12 De zorg voor de communicatie
Samenvatting
Op school, tijdens het werk en in de vrije tijd communiceren mensen voortdurend, met verschillende personen en op verschillende manieren. Op school met docenten en klasgenoten, tijdens het werk met collega’s en zorgvragers en thuis met vrienden, partner of de kat. Met de één is er een zakelijk gesprek, met de ander een begeleidend gesprek. Thuis krijgt de kat een knuffel en is het gezellig met een vriend op de bank. Communicatie is al het gedrag waardoor mensen elkaar informatie kunnen geven. Ook al zegt of doet iemand niets, dan communiceert hij toch.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
13 De zorg voor intimiteit en seksualiteit
Samenvatting
Relaties, intimiteit en seksualiteit spelen een belangrijke rol in een mensenleven. De verschillende gedachten die intimiteit en seksualiteit oproepen kunnen gaan over seks, vrijen, zaadlozing, orgasme, maar ook over genieten van elkaar, elkaars lichaam koesteren, gevoel van warmte en geborgenheid of over bevruchting en het verwekken van een kind.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
14 De zorg voor psychosociaal functioneren en levensbeschouwing
Samenvatting
De manier waarop iemand in het leven staat, kan veel invloed hebben op hoe hij zich voelt en gedraagt, ofwel: hoe hij psychisch en sociaal functioneert. Er zijn veel factoren die het psychosociaal functioneren kunnen beïnvloeden. Het gebied van het psychosociaal functioneren en de levensbeschouwing is omvangrijk. In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten aan bod die van belang zijn voor de verzorgende.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
15 Het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden
Samenvatting
In dit hoofdstuk is er aandacht voor een aantal verpleegtechnische handelingen in het kader van diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
16 Omgaan met specifieke zorg en begeleidingssituaties
Samenvatting
Pijn is een veelvoorkomend symptoom in het dagelijks leven. Pijn is vaak het eerste signaal van het lichaam dat er iets mis is of misgaat. Er is gevaar!
J.C. Dito, T. Stavast, D.E. Zwart
Nawerk
Meer informatie
Titel
Basiszorg Boek 1
Auteurs
J.C. Dito
T. Stavast
D.E. Zwart
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6316-2
Print ISBN
978-90-313-4968-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6316-2