Skip to main content
Top

2016 | Boek

Bachelor of Nursing 2020

Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel 4.0

Redacteuren: Johan Lambregts, Ans Grotendorst, Cuno van Merwijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Bachelor of Nursing 2020 is het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige, dat berekend is op de komende transities in de zorg. Uitgangspunt is de recente visie op gezondheid, waarin niet de aandoening centraal staat, maar de bekwaamheid van mensen om daarmee om te gaan in hun dagelijkse leven. Het profiel beschrijft de competenties van de verpleegkundige geconcretiseerd in herkenbare kritische beroepssituaties. Het beroepsprofiel verpleegkundige (2012), het NLQF en de CanMeds vormen het fundament. Onmisbaar voor docenten, praktijkopleiders, verpleegkundigen, leidinggevenden, bestuurders en als basis voor de initiële en post-initiële onderwijscurricula voor verpleegkundigen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Robuust curriculum
Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de in het Beroepsprofiel verpleegkundige beschreven CanMEDS-rollen vertaald in competenties en kernbegrippen, en uitgewerkt in kennis, vaardigheden en attitudes. De kritische beroepssituaties zijn opgenomen in bijlage 1, de bijbehorende Body of Knowledge and Skills in bijlage 2. Het beschreven eindniveau van de bachelor of nursing is zorgvuldig geijkt aan het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) van het Nationaal Coördinatiepunt.
NB De kritische beroepssituaties zijn uitsluitend omwille van de toegankelijkheid van de tekst en de leesbaarheid in een bijlage opgenomen. Zij vormen uitdrukkelijk één geheel met H. 1.
A.D.M. Nijst, R. van Graas-Hofman, M. van der Cingel, J.H. Dikkers, M.E. Havekes, M. Jansen Schuiling, K.L.M. de Kleine, S.M. van der Lyke, A.G. Rutgers, C. Vilrokx, J.P.J. van Zaanen
2. Focus en differentiatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt beargumenteerd waarom vanaf nu gesproken wordt over keuzeonderwijs. De term differentiatie wekt te veel associaties met de huidige indeling in werkvelden, die achterhaald is. De Bachelor of Nursing biedt de hogescholen de mogelijkheid binnen de gestelde kaders in de curricula keuzes te maken, afhankelijk van de lokale context van de hogeschool. Het pleidooi voor keuzeonderwijs is vanuit verschillende perspectieven onderbouwd: dat van de zorgvragers, het werkveld en de brancheverenigingen, de studenten en de hogescholen.
R. den Hertog, J.C.M. van Loon, J.S. Boonstra, M. Hanegraaf, J.E.M. Kolk, H.J.C.A. Pantaleão-van den Broek, J. Pennings-Duits, R. Sell, D.M.J. Verstappen
3. Onderzoekend vermogen
Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft het ‘onderzoekend vermogen’ dat in het opleidingsprofiel is opgenomen, afgestemd op wat gebruikelijk is in het hbo. Van belang voor hbo’ers is dat zij de betekenis, de rol en de reikwijdte van onderzoek begrijpen, dat zij kennis van anderen kunnen toepassen in hun werkpraktijk en kunnen participeren in praktijkonderzoek. En bovenal dat zij in hun dagelijkse werkpraktijk kritisch, nieuwsgierig en reflectief zijn, zodat zij naast het deskundig verlenen van verpleegkundige zorg altijd op zoek gaan naar hoe het beter kan.
C. Sino, M.B. Nieweg, E.G. van Eijkeren-de Keizer, J. Ellenbroek, E. Hoekman, W. Jackson, M. de Rijke, M.T. Slager, G. Wallinga
Nawerk
Meer informatie
Titel
Bachelor of Nursing 2020
Redacteuren
Johan Lambregts
Ans Grotendorst
Cuno van Merwijk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0929-0
Print ISBN
978-90-368-0928-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0929-0