Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Autisme & psychische ontregeling

Auteurs : Dr. B. B. Sizoo, Dr. D. W. Strijbos

Gepubliceerd in: Ernstige psychiatrische aandoeningen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een autismespectrumstoornis is een kwetsbaarheid die tot uiting komt in wisselwerking met omgevingsfactoren en zich manifesteert in de interactie tussen mensen. Er zijn vaak communicatieproblemen doordat mensen met autisme anders betekenis verlenen aan aspecten in de omgeving, wat ook invloed heeft op de zelfregulatie. De alternatieve betekenisverlening zorgt voor misverstanden, frustratie en een gevoel van onmacht bij alle partijen. Door een duurzaam en vertrouwd contact kunnen de verschillen duidelijk worden voor iemand met autisme en de hulpverlener. Het doel van dit hoofdstuk is om uit te leggen dat de behandeling van iemand met EPA in de vorm van autisme goed mogelijk is als die zowel gericht is op klachtenreductie als op het veranderen van basale patronen in het dagelijks functioneren, in voortdurende afstemming met patiënt, naastbetrokkenen en andere hulpverleners, zodat er langzaam meer betekenisvolle interactie met de omgeving ontstaat, en daardoor meer rust, overzicht en ervaren veiligheid.
Voetnoten
1
‘Project Aspie is run by Autistics to inspire others with autism’ https://​projectaspie.​org.​uk/​
 
2
Autminds is een evenement voor en door volwassenen met autisme. www.​autminds.​nl
 
3
Zelfregulatie en betekenisverlening staan centraal in het zogenoemde enactivistische model van cognitie. Dit model is toegepast op ASS door Hannah de Jaegher (2013).
 
Literatuur
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (Eds.). (2006). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder. Oxford, UK: Oxford University Press. Bateman, A., & Fonagy, P. (Eds.). (2006). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder. Oxford, UK: Oxford University Press.
go back to reference Bevington, D., Fuggle, P., Cracknell, L., & Fonagy, P. (2017). Adaptive mentalization-based integrative treatment. A guide for teams to develop systems of care. Oxford, UK: Oxford University Press.CrossRef Bevington, D., Fuggle, P., Cracknell, L., & Fonagy, P. (2017). Adaptive mentalization-based integrative treatment. A guide for teams to develop systems of care. Oxford, UK: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference De Bruin, C. (2018). Auti-comunicatie: Geef me de 5. Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven. De Bruin, C. (2018). Auti-comunicatie: Geef me de 5. Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven.
go back to reference Fonagy, P., & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in psychotherapeutic relationships. Psychotherapy, 51(3), 372–380.CrossRef Fonagy, P., & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in psychotherapeutic relationships. Psychotherapy, 51(3), 372–380.CrossRef
go back to reference Frith, U. (2005). Autisme, verklaringen voor het raadsel. Antwerpen: Epo uitgeverij. Frith, U. (2005). Autisme, verklaringen voor het raadsel. Antwerpen: Epo uitgeverij.
go back to reference Kan, C. C., Geurts, H., Bosch, K. V. D., et al. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrum-stoornissen bij volwassenen. Utrecht: De Tijdstroom. Kan, C. C., Geurts, H., Bosch, K. V. D., et al. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrum-stoornissen bij volwassenen. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Knapen, S. (2017). AMBIT als antwoord op wij-gericht werken. GZ-psycholoog, 9(5), 17–21.CrossRef Knapen, S. (2017). AMBIT als antwoord op wij-gericht werken. GZ-psycholoog, 9(5), 17–21.CrossRef
go back to reference Silberman, S., (2016). Neurotribes, the legacy of autism. New York: Avery Publishing. Silberman, S., (2016). Neurotribes, the legacy of autism. New York: Avery Publishing.
go back to reference Klin, A. (2003). The enactive mind, or from actions to cognition: Lessons from autism. Philosophical Transactions of the Royal Society, 358, 345–360.CrossRef Klin, A. (2003). The enactive mind, or from actions to cognition: Lessons from autism. Philosophical Transactions of the Royal Society, 358, 345–360.CrossRef
go back to reference Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(6), 466–474.CrossRef Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(6), 466–474.CrossRef
Metagegevens
Titel
Autisme & psychische ontregeling
Auteurs
Dr. B. B. Sizoo
Dr. D. W. Strijbos
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2586-3_13