Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2018

07-09-2018 | Onderzoeksartikel

Attituden en zelf-gerapporteerde lawaaiblootstelling en gehoorbescherming bij 12-jarige jongeren in Vlaanderen

Auteurs: K. Hoppenbrouwers, C. Guérin, K. Van Doorslaer, K. Van Leeuwen, A. Desoete, M. Roelants

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 5-6/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In het Vlaams cohortonderzoek JOnG! werd bij 1.443 12-jarige jongeren de attitude ten opzichte van blootstelling aan lawaai en het gebruik van gehoorbescherming in kaart gebracht. Bijna de helft (45,4 %) van de jongeren gebruikt een of andere draagbare geluidsspeler met hoofdtelefoon of oortjes, en 67,3 % doet dit bij het luisteren naar muziek of het gamen op de computer. 10,6 % van deze jongeren luistert wekelijks 7 uren of meer, en 21,6 % zet de volumeknop van zijn muziekspeler gewoonlijk op 60 % of meer van het maximum. De proportie jongeren die op deze jonge leeftijd al hoog-risico luistergedrag vertoont (blootstelling ≥7 uur per week, aan een volume van ≥60 %) is nog beperkt tot 4,2 %. Het gerapporteerde risicogedrag wordt niet of onvoldoende gecompenseerd door een gepaste attitude tegenover de risico’s van lawaaischade of door het nemen van beschermende maatregelen. Slechts 15,2 % van de ondervraagde jongeren heeft ooit gehoorbescherming gedragen. Naar aanleiding van deze resultaten wordt gepleit voor een versterking van het preventief beleid, met specifieke aandacht voor de beginnende gebruikers van draagbare muziekspelers.
Literatuur
1.
go back to reference WHO-PDH. Report of an informal consultation of future programme developments for the prevention of deafness and hearing impairment. Geneva: WHO; 1997. WHO-PDH. Report of an informal consultation of future programme developments for the prevention of deafness and hearing impairment. Geneva: WHO; 1997.
2.
go back to reference Smith A. The World Health Organisation and the prevention of deafness and hearing impairment caused by noise. Noise Health. 1998;1:6–12.PubMed Smith A. The World Health Organisation and the prevention of deafness and hearing impairment caused by noise. Noise Health. 1998;1:6–12.PubMed
3.
go back to reference Borchgrevink HM. Does health promotion work in relation to noise? Noise Health. 2003;5:25–30.PubMed Borchgrevink HM. Does health promotion work in relation to noise? Noise Health. 2003;5:25–30.PubMed
4.
go back to reference Eileen D. Noise and hearing loss: a review. J Sch Health. 2007;77:225–31.CrossRef Eileen D. Noise and hearing loss: a review. J Sch Health. 2007;77:225–31.CrossRef
5.
go back to reference Niskar AS, Kieszak SM, Holmes AE, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Estimated prevalence of noise-induced hearing threshold shifts among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. Pediatrics. 2001;108:40–50.CrossRef Niskar AS, Kieszak SM, Holmes AE, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Estimated prevalence of noise-induced hearing threshold shifts among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. Pediatrics. 2001;108:40–50.CrossRef
6.
go back to reference Vogel I, Verschuure H, Ploeg CPB van der, Brug J, Raat H. Adolescents and MP3-players: too many risks, too few precautions. Pediatrics. 2009;123:e953–e8.CrossRef Vogel I, Verschuure H, Ploeg CPB van der, Brug J, Raat H. Adolescents and MP3-players: too many risks, too few precautions. Pediatrics. 2009;123:e953–e8.CrossRef
7.
go back to reference Mostafapour SP, Lahargoue K, Gates GA. Noise-induced hearing-loss in young adults: the role of personal listening devices and other sources of leisure noise. Laryngoscope. 1998;8:1832–9.CrossRef Mostafapour SP, Lahargoue K, Gates GA. Noise-induced hearing-loss in young adults: the role of personal listening devices and other sources of leisure noise. Laryngoscope. 1998;8:1832–9.CrossRef
8.
go back to reference Hoge Gezondheidsraad (HGR). Advies van de HGR betreffende het gebruik van draagbare digitale muziekspelers (MP3) en het risico van gehoorbeschadiging. Advies nr. 8187. Brussel: HGR; 2007. Hoge Gezondheidsraad (HGR). Advies van de HGR betreffende het gebruik van draagbare digitale muziekspelers (MP3) en het risico van gehoorbeschadiging. Advies nr. 8187. Brussel: HGR; 2007.
9.
go back to reference Grietens H, Hoppenbrouwers K, Desoete A, Wiersema J‑R, Van Leeuwen K. JOnG! – Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment. Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Rapport 11-2010/02. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010. Grietens H, Hoppenbrouwers K, Desoete A, Wiersema J‑R, Van Leeuwen K. JOnG! – Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment. Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Rapport 11-2010/02. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010.
10.
go back to reference Fligor BJ, Cox LC. Output levels of commercially available portable compact disc players and the potential risk to hearing. Ear Hear. 2004;25:513–27.CrossRef Fligor BJ, Cox LC. Output levels of commercially available portable compact disc players and the potential risk to hearing. Ear Hear. 2004;25:513–27.CrossRef
11.
go back to reference Widén SE, Holmes AE, Erlandsson SI. Reported hearing protection use in young adults from Sweden and the USA: effects of attitude and gender. Int J Audiol. 2006;45:273–80.CrossRef Widén SE, Holmes AE, Erlandsson SI. Reported hearing protection use in young adults from Sweden and the USA: effects of attitude and gender. Int J Audiol. 2006;45:273–80.CrossRef
12.
go back to reference Svensson EB, Morata TC, Nylen P, Krieg EF, Johnson AC. Beliefs and attitudes among Swedish workers regarding the risk of hearing loss. Int J Audiol. 2004;43:585–93.CrossRef Svensson EB, Morata TC, Nylen P, Krieg EF, Johnson AC. Beliefs and attitudes among Swedish workers regarding the risk of hearing loss. Int J Audiol. 2004;43:585–93.CrossRef
13.
go back to reference Harrison RV. Noise-induced hearing loss in children: a “less than silent” environmental danger. Paediatr Child Health. 2008;13:377–82.CrossRef Harrison RV. Noise-induced hearing loss in children: a “less than silent” environmental danger. Paediatr Child Health. 2008;13:377–82.CrossRef
Metagegevens
Titel
Attituden en zelf-gerapporteerde lawaaiblootstelling en gehoorbescherming bij 12-jarige jongeren in Vlaanderen
Auteurs
K. Hoppenbrouwers
C. Guérin
K. Van Doorslaer
K. Van Leeuwen
A. Desoete
M. Roelants
Publicatiedatum
07-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 5-6/2018
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-018-0157-7

Andere artikelen Uitgave 5-6/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2018 Naar de uitgave