Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Onderzoek | Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014

Astma voorspellen bij peuters en kleuters

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2014
Auteurs:
dr. Lonneke van der Mark, Karina van Wonderen, Jacob Mohrs, prof.dr. Wim van Aalderen, dr. Gerben ter Riet, prof.dr. Patrick Bindels
Belangrijke opmerkingen
AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 22700, 1100 DE Amsterdam: dr. L.B. van der Mark, huisarts-onderzoeker; K.E. van Wonderen, onderzoeker (thans senior inspecteur klinisch onderzoek, Inspectie voor de Gezondheidszorg); J. Mohrs, senior wetenschappelijk programmeur; dr. G. ter Riet, hoofdonderzoeker. AMC, Emma Kinderziekenhuis, afdeling Kinderziekten en Allergie, Amsterdam: prof.dr. W.M.C. van Aalderen, kinderlongarts. Erasmus MC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Rotterdam: prof.dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde • Correspondentie: lvdmark@gmail.com • Mogelijke belangenverstrengeling: het onderzoek werd financieel ondersteund door het Nederlands Astma Fonds (3.4.06.078) en de Stichting Astma Bestrijding (2008/027).
Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als: Van der Mark LB, Van Wonderen KE, Mohrs J, Van Aalderen WM, Ter Riet G, Bindels PJ. Predicting asthma in preschool children at high risk presenting in primary care: development of a clinical astma prediction score. Prim Care Respir J 2014;23;52-9. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Van der Mark LB, Van Wonderen KE, Mohrs J, Van Aalderen WM, Ter Riet G, Bindels PJ. Astma voorspellen bij peuters en kleuters. Huisarts Wet 2014;57(12):622-5.

Achtergrond

Er is in de huisartsenpraktijk behoefte aan een voorspellend model voor astma voor kleuters met piepende ademhaling en/of kortademigheid, aangezien de bestaande modellen voornamelijk gebaseerd zijn op de algemene bevolking. Wij stelden ons ten doel een zo informatief mogelijke en toch praktisch bruikbare set risicofactoren te vinden waarmee de huisarts de kans op astma kan bepalen bij kleuters die met klachten op het spreekuur komen.

Methode

In dit prospectieve onderzoek volgden wij 438 Nederlandse kleuters met een hoog risico op astma tot zij 6 jaar oud waren. Met behulp van gevalideerde vragenlijsten verzamelden wij gegevens over de astmasymptomen en de leefomstandigheden, en we maten de concentratie specifiek IgE. Als een kind 6 jaar was, beoordeelden wij aan de hand van symptomen, medicatie en bronchiale hyperreactiviteit of het astma had. Op basis van deze gegevens ontwikkelden wij met behulp van gebootstrapte multivariabele regressie een klinische astmavoorspellende score, de CAPS.

Resultaten

We volgden 438 kinderen (56,8%) tot zij 6 jaar waren, 187 (42,7%) hadden op dat moment astma. Vijf klinische kenmerken bleken astma optimaal te voorspellen: leeftijd waarop de klachten begonnen, astma of allergie in de familie, door piepende ademhaling geïnduceerde slaapstoornissen, piepende ademhaling in afwezigheid van griep of verkoudheid en specifiek IgE, vormen de grondslag voor de CAPS. Een CAPS < 3 (op een schaal van 0 tot 11) heeft een negatief voorspellende waarde van 78,4%, een CAPS-score ≥ 7 heeft een positief voorspellende waarde van 74,3%.

Conclusie

De CAPS is een binnen de eerstelijnsgezondheidszorg makkelijk toepasbare methode om op basis van klinische kenmerken te voorspellen of peuters en kleuters die symptomen van astma hebben, ook daadwerkelijk astma zullen ontwikkelen. De CAPS kan helpen bij de besluitvorming over medische of niet-medische interventies op maat.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014 Naar de uitgave

Kennistoets Antwoorden

Kennistoets: antwoorden