Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Een tandartsassistent is een onmisbare kracht in de tandartspraktijk. De kerntaken van het werk zijn vastgelegd in het Eindconcept Kwalificatiedossier Tandartsassistent. 

In Assisteren in beeld staat de derde kerntaak centraal: assisteren bij tandheelkundige behandelingen. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat een beknopte theoretische inleiding in woord en beeld, waarin algemene begrippen en de anatomie van het gebit aan de orde komen. Het tweede deel behandelt in alfabetische volgorde de instrumenten, apparatuur en materialen die nodig zijn voor het assisteren bij tandheelkundige handelingen. Dit deel is bovendien rijkelijk geïllustreerd met kleurenafbeeldingen. In het derde deel vindt u tot slot een toelichting op de videofragmenten. In deze fragmenten wordt het assisteren aan de stoel op heldere wijze in beeld gebracht.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Basistheorie tandheelkunde

Voorwerk

1 Het gebit

Samenvatting
Tanden en kiezen (gebitselementen) bestaan in eerste aanleg uit tandkiemen. Deze tandkiemen bevinden zich in de kaken en groeien daar uit tot gebitselementen.
D.M. Voet

2 Anatomie voor de tandartsassistente

Samenvatting
Op de doorsnede in figuur 2.1 is zichtbaar hoe het voedsel in de mondholte binnenkomt en via de keelholte naar de slokdarm gaat. De ademweg loopt van de neusholte eveneens via de keelholte naar de luchtpijp.
D.M. Voet

3 Vakgebieden binnen de tandheelkunde

Samenvatting
Binnen de tandheelkunde bestaat een groot aantal zeer uiteenlopende behandelingen. Hierdoor is het voor de tandarts niet altijd meer mogelijk om ‘van alle markten thuis’ te zijn.
D.M. Voet

4 Begrippenlijst

Samenvatting
Deze verklarende woordenlijst is samengesteld uit de meest gebruikte begrippen in de tandheelkunde. Deze begrippen komen tijdens de tandheelkundige werkzaamheden regelmatig ter sprake en hebben op enige manier een relatie met de assisteerhandelingen aan de stoel.
D.M. Voet

5 Administratieve bijlagen

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn enkele formulieren opgenomen die in veel praktijken de basis vormen van de patiëntenadministratie. De formulieren zijn zowel op papier als in digitale vorm in gebruik.
D.M. Voet

Instrumenten, apparatuur en materialen in de tandartspraktijk

Voorwerk

6 Beeld-encyclopedie

Samenvatting
Het woord adhesief betekent ‘verbindend’. Ook veelgebruikt is de term ‘bonding agent’, kortweg ‘bonding’.
D.M. Voet

Begeleidende tekst bij de korte filmfragmenten op CD

Voorwerk

7 Toelichting bij filmfragmenten

Samenvatting
Bij deze uitgave ontvangt u op een aparte cd ook tien filmfragmenten. In dit hoofdstuk worden zij stuk voor stuk toegelicht.
D.M. Voet

Nawerk

Meer informatie

Extras