Skip to main content
main-content
Top

2007 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Assisteren bij behandelingen

Auteur: D.M. Voet

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Basiswerk AG

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek biedt ondersteuning aan tandartsassistenten in opleiding en aan reeds werkzame assistenten die kennis willen nemen van het behandelconcept four-handed dentistry. Werken volgens de richtlijnen van dit concept vormt de basis voor een efficiënte en plezierige werksituatie die een rustgevende en professionele uitstraling heeft op de patiënt. Dit komt het welzijn van zowel patiënten als teamleden ten goede en zal de kwaliteit van de geboden tandheelkundige zorg verhogen.

Assisteren bij behandelingen besteedt verder aandacht aan het verkeken van tandheelkundige materialen en bevat een groot aantal protocollen voor de tandartsassistent. Daarin worden de meest voorkomen de behandelingen in de tandartspraktijk stap voor stap uitgewerkt aan de hand van full colour afbeeldingen. Deze uitgave vormt één geheel met het boek Assisteren in beeld. Beide boeken omvatten gezamenlijk in woord en beeld de belangrijkste kerntaak van tandartsassistenten: het assisteren bij tandheelkundige behandelingen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Assisteren algemeen
Samenvatting
De taken en aandachtsgebieden van een tandartsassistente die verband houden met het assisteren bij behandelingen kunnen worden gerangschikt in de deelgebieden administratie, logistiek, hygiëne en veiligheid, en het assisteren aan de stoel. In dit hoofdstuk wordt op deze deelgebieden nader ingegaan.
D.M. Voet
2 Zorg voor de patiënt
Samenvatting
Een (gediplomeerde) tandartsassistente heeft naast het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden voor de behandelaar ook de taak om de patiënt tijdens de behandeling te begeleiden. Hieronder wordt verstaan de zorg voor lichamelijk en geestelijk welzijn als ook het voorlichten van de patiënt over relevante onderwerpen.
D.M. Voet
3 Verwerken van tandheelkundige materialen
Samenvatting
Er bestaat een grote verscheidenheid aan materialen die tijdens de behandelingen gebruikt kunnen worden. Dit hoofdstuk bevat basisinformatie waarmee de tandartsassistente, eventueel na enige praktische oefening, de bereiding en het correct verwerken van de materialen kan realiseren.
D.M. Voet
4 Protocollen van behandelingen
Samenvatting
Het werk aan de stoel vereist dat de tandartsassistente ervan op de hoogte is wat een bepaalde behandeling inhoudt en welke specifieke werkwijze er wordt gevolgd. Dit hoofdstuk bevat de noodzakelijke basiskennis op grond waarvan de tandartsassistente zich kan ontwikkelen tot een onmisbare hulpkracht binnen het tandheelkundige team.
D.M. Voet
5 Ergonomie en (four-handed) assisteren
Samenvatting
Door tijdens het werk aan de stoel gebruik te maken van ergonomische kennis zijn er goede vooruitzichten op een lange en gezonde loopbaan voor alle leden van het tandheelkundig team. In dit hoofdstuk wordt relevante informatie aangeboden die goed in de algemene praktijk is toe te passen. Hierdoor zullen de werkomstandigheden op relatief eenvoudige wijze geoptimaliseerd kunnen worden.
D.M. Voet
6 Basistechniek van four-handed dentistry
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden begrippen en methoden besproken die bij het toepassen van four-handed dentistry van belang zijn. Op basis van de beschreven theorie en de getoonde illustraties is het goed mogelijk om in de praktijk te (gaan) werken volgens het concept van four-handed dentistry.
D.M. Voet
Nawerk
Meer informatie
Titel
Assisteren bij behandelingen
Auteur
D.M. Voet
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8084-8
Print ISBN
978-90-313-4949-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8084-8