Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2011 | Psychodiagnostiek

Assessment van eetstoornissymptomen: de Eating Disorder Examination

Auteurs: L. Goossens, K. Van Durme

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 5/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een belangrijke voorwaarde voor een accuraat beeld van de prevalentie van eetstoornis(symptomen) in een bepaalde populatie is het beschikken over betrouwbare en valide instrumenten. In de klinische praktijk zijn echter de gebruiksvriendelijkheid van een bepaald instrument en de mogelijkheid tot vergelijken van de scores van de cliënt met normgegevens al even belangrijke voorwaarden. Normen kunnen clinici helpen om verkregen scores te interpreteren en klinische gevallen te identificeren. Een klinisch interview, zoals de Eating Disorder Examination (EDE)1 wordt over het algemeen als de gouden standaard beschouwd voor de diagnosticering van eetstoornissen2. In wat volgt zal dit instrument kritisch geëvalueerd worden, met extra aandacht voor aangepaste versies van de EDE, waaronder de zelfrapportage versie (EDE-Q) en de jongerenversies (ChEDE en ChEDE-Q).
Literatuur
1.
go back to reference Fairburn C & Cooper Z (1993) The Eating Disorder Examination. In Fairburn C & Wilson G (eds)Binge eating: Nature, assessment and treatment. 12th ed. New York: Guilford Press (p 317–360) Fairburn C & Cooper Z (1993) The Eating Disorder Examination. In Fairburn C & Wilson G (eds)Binge eating: Nature, assessment and treatment. 12th ed. New York: Guilford Press (p 317–360)
2.
go back to reference Garner D (2002) Measurement of eating disorder psychopathology. In Fairburn C & Brownell K (eds)Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook. second ed. New York: Guilford Press (p 141–146) Garner D (2002) Measurement of eating disorder psychopathology. In Fairburn C & Brownell K (eds)Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook. second ed. New York: Guilford Press (p 141–146)
3.
go back to reference Jansen A (2000)Eating Disorder Examination (EDE 12.0). Interview ter vaststelling van de specifieke psychopathologie van eetstoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger Jansen A (2000)Eating Disorder Examination (EDE 12.0). Interview ter vaststelling van de specifieke psychopathologie van eetstoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger
4.
go back to reference APA (2000)Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association APA (2000)Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association
5.
go back to reference Allen KL ea (2011) Eating disorder diagnoses in general practice settings: Comparison with structured clinical interview and self-report questionnaires.Journal of mental health 20: 270–280PubMedCrossRef Allen KL ea (2011) Eating disorder diagnoses in general practice settings: Comparison with structured clinical interview and self-report questionnaires.Journal of mental health 20: 270–280PubMedCrossRef
6.
go back to reference Wolk SL ea (2005) Assessment of patients with anorexia nervosa: interview versus self-report.International journal of eating disorders 37: 92–99PubMedCrossRef Wolk SL ea (2005) Assessment of patients with anorexia nervosa: interview versus self-report.International journal of eating disorders 37: 92–99PubMedCrossRef
7.
go back to reference Fairburn C & Beglin S (1994) The assessment of eating disorders: Interview versus questionnaire.International journal of eating disorders 16: 363–370PubMed Fairburn C & Beglin S (1994) The assessment of eating disorders: Interview versus questionnaire.International journal of eating disorders 16: 363–370PubMed
8.
go back to reference Van Furth E (2000)Nederlandse vertaling van de EDE-Q. Leidschendam: Robert-Fleury Stichting Van Furth E (2000)Nederlandse vertaling van de EDE-Q. Leidschendam: Robert-Fleury Stichting
9.
go back to reference Luce K ea (2008) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for undergraduate women.International journal of eating disorders 41:273–276PubMedCrossRef Luce K ea (2008) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for undergraduate women.International journal of eating disorders 41:273–276PubMedCrossRef
10.
go back to reference Mond J ea (2006) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for young adult women.Behaviour research and therapy 44: 53–62PubMedCrossRef Mond J ea (2006) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for young adult women.Behaviour research and therapy 44: 53–62PubMedCrossRef
11.
go back to reference Carter J ea (2001) Eating disorder examination questionnaire: norms for young adolescent girls.Behaviour research and therapy 39: 625–632PubMedCrossRef Carter J ea (2001) Eating disorder examination questionnaire: norms for young adolescent girls.Behaviour research and therapy 39: 625–632PubMedCrossRef
12.
go back to reference Lavender JM ea (2010) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for undergraduate men.Eating behaviors 11: 119–121PubMedCrossRef Lavender JM ea (2010) Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): Norms for undergraduate men.Eating behaviors 11: 119–121PubMedCrossRef
13.
go back to reference Kotler L ea (2001) Longitudinal relationships between childhood, adolescent, and adult eating disorders.Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 12: 1434–1440CrossRef Kotler L ea (2001) Longitudinal relationships between childhood, adolescent, and adult eating disorders.Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry 12: 1434–1440CrossRef
14.
go back to reference Tanofsky-Kraff M ea (2006) A prospective study of psychological predictors of body fat gain among children at high risk for adult obesity.Pediatrics 117: 1203–1209PubMedCrossRef Tanofsky-Kraff M ea (2006) A prospective study of psychological predictors of body fat gain among children at high risk for adult obesity.Pediatrics 117: 1203–1209PubMedCrossRef
15.
go back to reference Bryant-Waugh R & Lask B (1995) Annotation - Eating disorders in children.Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines 36: 191–202CrossRef Bryant-Waugh R & Lask B (1995) Annotation - Eating disorders in children.Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines 36: 191–202CrossRef
16.
go back to reference Lock J (2007) Classification of child and adolescent eating disturbances - Workgroup for classification of eating disorders in children and adolescents (WCEDCA).International journal of eating disorders 40: S117–S22PubMedCrossRef Lock J (2007) Classification of child and adolescent eating disturbances - Workgroup for classification of eating disorders in children and adolescents (WCEDCA).International journal of eating disorders 40: S117–S22PubMedCrossRef
17.
go back to reference Bryant-Waugh R ea (1996) The use of the Eating Disorder Examination with children: A pilot study.International journal of eating disorders 19: 391–397PubMedCrossRef Bryant-Waugh R ea (1996) The use of the Eating Disorder Examination with children: A pilot study.International journal of eating disorders 19: 391–397PubMedCrossRef
18.
go back to reference Fisher M (2006) Treatment of eating disorders in children, adolescents, and young adults.Pediatrics in review 27: 5–16PubMedCrossRef Fisher M (2006) Treatment of eating disorders in children, adolescents, and young adults.Pediatrics in review 27: 5–16PubMedCrossRef
19.
go back to reference Decaluwé V & Braet C (1999)Child Eating Disorder Examination - Questionnaire. Dutch translation and adaptation of the Eating Disorder Examination - Questionnaire (authored by C Fairburn & S Beglin) Decaluwé V & Braet C (1999)Child Eating Disorder Examination - Questionnaire. Dutch translation and adaptation of the Eating Disorder Examination - Questionnaire (authored by C Fairburn & S Beglin)
20.
go back to reference Watkins B ea (2005) Reliability and validity of the child version of the eating disorder examination: A preliminary investigation.International journal of eating disorders 38: 183–187PubMedCrossRef Watkins B ea (2005) Reliability and validity of the child version of the eating disorder examination: A preliminary investigation.International journal of eating disorders 38: 183–187PubMedCrossRef
21.
go back to reference Decaluwé V & Braet C (2003) Prevalence of binge-eating disorder in obese children and adolescents seeking weight-loss treatment.International journal of obesity 27: 404–409PubMedCrossRef Decaluwé V & Braet C (2003) Prevalence of binge-eating disorder in obese children and adolescents seeking weight-loss treatment.International journal of obesity 27: 404–409PubMedCrossRef
22.
go back to reference Wade TD ea (2008) The eating disorder examination: Norms and construct validity with young and middle adolescent girls.International journal of eating disorders 41: 551–558PubMedCrossRef Wade TD ea (2008) The eating disorder examination: Norms and construct validity with young and middle adolescent girls.International journal of eating disorders 41: 551–558PubMedCrossRef
23.
go back to reference Decaluwé V ea (2003) Binge eating in obese children and adolescents.International journal of eating disorders 33: 78–84PubMedCrossRef Decaluwé V ea (2003) Binge eating in obese children and adolescents.International journal of eating disorders 33: 78–84PubMedCrossRef
24.
go back to reference Goossens L & Braet C (2010) Screening for eating pathology in the pediatric field.International journal of pediatric obesity 5: 483–490PubMedCrossRef Goossens L & Braet C (2010) Screening for eating pathology in the pediatric field.International journal of pediatric obesity 5: 483–490PubMedCrossRef
25.
go back to reference Decaluwé V & Braet C (2004) Assessment of eating disorder psychopathology in obese children and adolescents: interview versus self-report questionnaire.Behaviour research and therapy 42:799–811PubMedCrossRef Decaluwé V & Braet C (2004) Assessment of eating disorder psychopathology in obese children and adolescents: interview versus self-report questionnaire.Behaviour research and therapy 42:799–811PubMedCrossRef
26.
go back to reference Goldschmidt A ea (2007) Assessment of binge eating on overweight youth using a questionnaire version of the child eating disorder examination with instructions.International journal of eating disorders 40: 460–467PubMedCrossRef Goldschmidt A ea (2007) Assessment of binge eating on overweight youth using a questionnaire version of the child eating disorder examination with instructions.International journal of eating disorders 40: 460–467PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Assessment van eetstoornissymptomen: de Eating Disorder Examination
Auteurs
L. Goossens
K. Van Durme
Publicatiedatum
01-10-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 5/2011
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-011-0072-y

Andere artikelen Uitgave 5/2011

Psychopraktijk 5/2011 Naar de uitgave