Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2019

01-02-2019 | voor de praktijk

Asbest in straalgrit

Een idee over de blootstelling is het begin en het einde

Auteurs: Peter van Balen, Rik Menting

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Plotseling blijkt dat blootstelling aan asbestvezels heeft plaatsgevonden waarbij niet bekend was dat sprake was van asbesthoudend materiaal. Onverwachte blootstelling aan asbest gaat gepaard met onzekerheid voor werknemers en werkgevers; er ontstaat vraag naar onderzoek. De arbeidshygiënist vormt zich retrospectief een beeld over deze blootstelling. De blootstellingsinschatting is de basis om samen met een bedrijfsarts een inschatting te maken van het gezondheidsrisico. Aandacht voor risicocommunicatie en samenwerking is essentieel.
Literatuur
1.
go back to reference iSZW. Staat van Arbeidsveiligheid, 13 april 2018. iSZW. Staat van Arbeidsveiligheid, 13 april 2018.
2.
go back to reference Ruers RF. Samenvatting proefschrift – Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2012; (3, 4), 89–93. Ruers RF. Samenvatting proefschrift – Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2012; (3, 4), 89–93.
3.
go back to reference Asbestos Safety and Eradication Agency. Measurement of asbestos fibre release during removal works in a variety of DIY scenarios. Australian Government. ASEA Reports 2016. Asbestos Safety and Eradication Agency. Measurement of asbestos fibre release during removal works in a variety of DIY scenarios. Australian Government. ASEA Reports 2016.
4.
go back to reference Ministerie van SZW. Achtergronddocument – verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van de risicoklasse-indeling. Ministerie van SZW. Achtergronddocument – verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van de risicoklasse-indeling.
5.
go back to reference Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest, … Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2016, nr. 340. Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest, … Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2016, nr. 340.
6.
go back to reference Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: longkanker. Den Haag 26 juli 2005. Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: longkanker. Den Haag 26 juli 2005.
7.
go back to reference Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: asbestose. Den Haag 29 maart 1999. Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: asbestose. Den Haag 29 maart 1999.
8.
go back to reference Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: maligne mesothelioom. Den Haag 15 april 1998. Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: maligne mesothelioom. Den Haag 15 april 1998.
9.
go back to reference Gezondheidsraad. Asbest, Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Den Haag 2010. Gezondheidsraad. Asbest, Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Den Haag 2010.
10.
go back to reference Inspectie Leefomgeving en Transport. Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit. Den Haag 22 maart 2018. Inspectie Leefomgeving en Transport. Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit. Den Haag 22 maart 2018.
11.
go back to reference Tromp P et al. Blootstelling aan asbest van werknemers bij opruimen van met asbest verontreinigd gebruikt straalgrit (fase 1). Projectnummer 060.30858. TNO 13 november 2017. Tromp P et al. Blootstelling aan asbest van werknemers bij opruimen van met asbest verontreinigd gebruikt straalgrit (fase 1). Projectnummer 060.30858. TNO 13 november 2017.
12.
go back to reference Spaan S et al. Beoordeling van blootstelling aan asbest voor werknemers (en omwonenden) tijdens en na toepassing van met asbest verontreinigd straalgrit. Projectnummer 030.30858. TNO 25 oktober 2018. Spaan S et al. Beoordeling van blootstelling aan asbest voor werknemers (en omwonenden) tijdens en na toepassing van met asbest verontreinigd straalgrit. Projectnummer 030.30858. TNO 25 oktober 2018.
13.
go back to reference Engelen J van et al. Gezondheidsrisico’s voor werknemers en omwonenden ten gevolge van blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit. Opdrachtnummer Z/110037/3 RIVM 23 oktober 2018. Engelen J van et al. Gezondheidsrisico’s voor werknemers en omwonenden ten gevolge van blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit. Opdrachtnummer Z/110037/3 RIVM 23 oktober 2018.
Metagegevens
Titel
Asbest in straalgrit
Een idee over de blootstelling is het begin en het einde
Auteurs
Peter van Balen
Rik Menting
Publicatiedatum
01-02-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-019-0001-2

Andere artikelen Uitgave 2/2019

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2019 Naar de uitgave

hoofdredactioneel

Asbest