Skip to main content
main-content

Over dit boek

Het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie is een kerntaak voor paramedici en arboprofessionals. In sociaal opzicht is arbeidsparticipatie belangrijk omdat het bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfrespect. Maar niet iedereen kan een baan vinden of houden. Bovendien zullen door de stijgende pensioenleeftijd meer werknemers te kampen krijgen met arbeidsbeperkingen. Hoe kunt u als paramedicus of arboprofessional uw cliënten ondersteunen in het arbeidsparticipatieproces?Het antwoord op deze vraag vindt u in de tweede editie van Arbeid & Gezondheid. De geactualiseerde denkmodellen en onderwerpen in dit handboek dienen als handvatten voor professionals om de arbeidsparticipatie van hun cliënten te optimaliseren. Daarbij is kennis vanuit verschillende disciplines noodzakelijk.In de eerste editie lag de nadruk op interventie (preventie, behandeling en reïntegratie). Deze uitgebreide herziening bespreekt de rol van professionals in drie praktische contexten: (meer) aan het werk, aan het werk (blijven) en weer aan het werk. Daarvoor wordt in deel 1 het theoretische kader aangeboden. Deel 2 gaat vervolgens in op de praktische kant en geeft onder andere talloze tips, voorbeelden en nuttige adressen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

Chris Kuiper, Yvonne Heerkens

Het domein arbeid en gezondheid

Voorwerk

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Wat is arbeid, wat is gezondheid?

Chris Kuiper, Yvonne Heerkens

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Beroepsmatig handelen in het domein arbeid en gezondheid

Chris Kuiper, Yvonne Heerkens

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Spelers op het veld arbeid en gezondheid

Josephine Engels, Harald Miedema, Noks Nauta

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Modellen en terminologie

Yvonne Heerkens, Chris Kuiper, Marcel Balm

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Meetinstrumenten

Yvonne Heerkens, Wietske Kuijer, Harriët Wittink, André Bieleman

Professioneel handelen in de praktijk

Voorwerk

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s

Kees Peereboom

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Interventies met betrekking tot arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s

Marcel Balm, Ad van Genuchten, Kees Peereboom

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Belastbaarheid van de werknemer – determinanten

Inge Bramsen, Harriët Wittink, André Bieleman

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer

Inge Bramsen, Harriët Wittink, André Bieleman

Nawerk

Meer informatie