Skip to main content
Top

2011 | hbo | Boek

Arbeid en gezondheid

Een handboek voor paramedici en arboprofessionals

Redacteuren: Chris Kuiper, Yvonne Heerkens, Marcel Balm, André Bieleman, Noks Nauta

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie is een kerntaak voor paramedici en arboprofessionals. In sociaal opzicht is arbeidsparticipatie belangrijk omdat het bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfrespect. Maar niet iedereen kan een baan vinden of houden. Bovendien zullen door de stijgende pensioenleeftijd meer werknemers te kampen krijgen met arbeidsbeperkingen. Hoe kunt u als paramedicus of arboprofessional uw cliënten ondersteunen in het arbeidsparticipatieproces?Het antwoord op deze vraag vindt u in de tweede editie van Arbeid & Gezondheid. De geactualiseerde denkmodellen en onderwerpen in dit handboek dienen als handvatten voor professionals om de arbeidsparticipatie van hun cliënten te optimaliseren. Daarbij is kennis vanuit verschillende disciplines noodzakelijk.In de eerste editie lag de nadruk op interventie (preventie, behandeling en reïntegratie). Deze uitgebreide herziening bespreekt de rol van professionals in drie praktische contexten: (meer) aan het werk, aan het werk (blijven) en weer aan het werk. Daarvoor wordt in deel 1 het theoretische kader aangeboden. Deel 2 gaat vervolgens in op de praktische kant en geeft onder andere talloze tips, voorbeelden en nuttige adressen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

1. Inleiding
Samenvatting
Marieke de Vaart (29) begon haar loopbaan als bejaardenverzorgster. Ze was een echte kanjer, ze werkte keihard en maakte in het overvolle werkschema bewust tijd voor persoonlijke aandacht voor de bewoners.
Chris Kuiper, Yvonne Heerkens

Het domein arbeid en gezondheid

Voorwerk
2. Wat is arbeid, wat is gezondheid?
Samenvatting
Tot mijn schrik kwam mijn vader op 55-jarige leeftijd thuis met het bericht dat zijn baas het beter vond als hij de WAO inging. Hij was immers ooit aan zijn hart geopereerd, en de spanningen werden hem wellicht te veel … (arbeid als ziekmaker).
Chris Kuiper, Yvonne Heerkens
3. Beroepsmatig handelen in het domein arbeid en gezondheid
Samenvatting
Femke van Houten (30 jaar) is door haar huisarts verwezen naar een revalidatiearts, in verband met overbelastingsklachten van nek, schouders en armen die duidelijk in relatie staan tot haar werkzaamheden als kapster.
Chris Kuiper, Yvonne Heerkens
4. Spelers op het veld arbeid en gezondheid
Samenvatting
Een bedrijfsarts ontvangt op zijn spreekuur Julius Coopmans, een 43-jarige productiemedewerker van een groot staalbedrijf. Hij verzuimt nu drie weken. Belangrijkste oorzaak is het feit dat het hem ‘in de rug is geschoten’ en dat de pijn aan de achterkant van zijn benen zelfs tot aan zijn tenen uitstraalt.
Josephine Engels, Harald Miedema, Noks Nauta
5. Modellen en terminologie
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden voor de arbozorg belangrijke modellen en terminologie besproken. Modellen worden meestal gemaakt om meer inzicht te geven in complexe zaken of om ingewikkelde zaken tot hanteerbare eenheden terug te brengen. Het manipuleren van een modelvliegtuig in een windtunnel bij aerodynamisch onderzoek is eenvoudiger dan het plaatsen van een Boeing 307 in een windtunnel.
Yvonne Heerkens, Chris Kuiper, Marcel Balm
6. Meetinstrumenten
Samenvatting
In het domein arbeid en gezondheid is een groot aantal meetinstrumenten beschikbaar. Toch is het gebruik ervan in de praktijk nog beperkt. In dit hoofdstuk wordt besproken waarop professionals werkzaam in het domein arbeid en gezondheid moeten letten als zij een geschikt meetinstrument willen gaan gebruiken (par. 6.1) en waar interessante meetinstrumenten zijn te vinden (par. 6.2).
Yvonne Heerkens, Wietske Kuijer, Harriët Wittink, André Bieleman

Professioneel handelen in de praktijk

Voorwerk
7. Arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s
Samenvatting
In een machinefabriek konden werknemers elkaar niet verstaan terwijl ze op normale spreektoon op een meter afstand met elkaar stonden te praten. Op basis hiervan was duidelijk dat de wettelijk toegestane grens van 80 dB(A) waarschijnlijk werd overschreden. Dit werd nagemeten met een geluidsmeting op oorhoogte.
Kees Peereboom
8. Interventies met betrekking tot arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s
Samenvatting
Richard Blok (32) werkt fulltime als consultant bij een dynamisch bedrijf. Zijn werk kent veel uitdaging en afwisseling en hij maakt lange dagen.
Marcel Balm, Ad van Genuchten, Kees Peereboom
9. Belastbaarheid van de werknemer – determinanten
Samenvatting
In paragraaf 5.1.4 is het belasting-belastbaarheidsmodel geïntroduceerd als een belangrijk aspect van de gerichtheid van de paramedicus.
Inge Bramsen, Harriët Wittink, André Bieleman
10. Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer
Samenvatting
In hoofdstuk 9 zijn de factoren beschreven die de belastbaarheid van werknemers bepalen of beïnvloeden. Een verlaagde belastbaarheid kan de oorzaak zijn voor een gezondheidsprobleem of aandoening, maar ook het gevolg ervan. Daardoor kan de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord raken en moeten er maatregelen worden genomen om de werknemer in staat te stellen het werk te blijven uitvoeren.
Inge Bramsen, Harriët Wittink, André Bieleman
Nawerk
Meer informatie
Titel
Arbeid en gezondheid
Redacteuren
Chris Kuiper
Yvonne Heerkens
Marcel Balm
André Bieleman
Noks Nauta
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8892-9
Print ISBN
978-90-313-8891-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8892-9