Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek biedt artsen en andere professionals een eenvoudige en effectieve methodiek voor de spoedeisende geneeskunde bij kinderen. Het helpt bij het zetten van de juiste eerste stappen bij de acute opvang van ernstig zieke of zwaargewonde kinderen. Informatie is visueel en tekstueel zo vormgegeven dat er snelle kennisoverdracht plaatsvindt.

APLS compact is voor een groot deel afgeleid van het toonaangevende leerboek Advanced Paediatric Life Support: de Nederlandse editie. Het is een hulpmiddel bij acute situaties, zoals benauwdheid, shock, verminderd bewustzijn, convulsies, elektrolyten- en metabole stoornissen, traumaopvang en kindermishandeling. Het boek is specifiek voor de Nederlandse praktijk geschreven. Daarbij zijn landelijke richtlijnen en protocollen gebruikt, die gemaakt of onderschreven zijn door de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen. U vindt in het boek verwijzingen naar websites met de meest actuele richtlijnen en adviezen. Ook krijgt u een inlogcode waarmee u het boek online kan raadplegen op bijvoorbeeld uw telefoon.

APLS compact is geschreven door verschillende kinderartsen en -chirurgen. De hoofdredactie bestaat uit dr. Nigel Turner, kindercardioanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en onderwijskundige in het UMC Utrecht, en dr. Anneliese Nusmeier, kinderarts-intensivist in het Radboudumc Nijmegen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemene principes

Voorwerk

1. Mechanismen van circulatiestilstand bij kinderen, met enkele voorbeelden

Samenvatting
Mechanismen van circulatiestilstand bij kinderen, met enkele voorbeelden
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

2. Gestructureerde benadering in de spoedeisende geneeskunde bij kinderen

Samenvatting
Gestructureerde benadering in de spoedeisende geneeskunde bij kinderen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

3. Fysiologische normaalwaarden

Samenvatting
Fysiologische normaalwaarden1
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

4. Herkennen van het ernstig zieke kind: primary survey

Samenvatting
Herkennen van het ernstig zieke kind: primary survey
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

De behandeling van het acuut zieke kind

Voorwerk

5. Secondary survey bij respiratoire aandoeningen

Samenvatting
Secondary survey bij respiratoire aandoeningen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

6. Aanknopingspunten bij respiratoire aandoeningen

Samenvatting
Aanknopingspunten bij respiratoire aandoeningen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

7. Aandoeningen van de bovenste luchtweg

Samenvatting
Aandoeningen van de bovenste luchtweg
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

8. Astma – qureshiscore en behandeling van mild/matig astma

Samenvatting
Astma – qureshiscore en behandeling van mild/matig astma
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

9. Astma – behandeling van ernstig en levensbedreigend astma

Samenvatting
Astma – behandeling van ernstig en levensbedreigend astma
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

10. Bronchiolitis

Samenvatting
Bronchiolitis
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

11. Overige luchtweginfecties

Samenvatting
Overige luchtweginfecties
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

12. Obstructie tracheacanule

Samenvatting
Obstructie tracheacanule
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

13. Secondary survey bij circulatoire aandoeningen

Samenvatting
Secondary survey bij circulatoire aandoeningen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

14. Shock – herkennen en beoordeling

Samenvatting
Shock – herkennen en beoordeling
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

15. Differentiaaldiagnose van typen shock

Samenvatting
Differentiaaldiagnose van typen shock
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

16. Aanknopingspunten bij shock

Samenvatting
Aanknopingspunten bij shock
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

17. Sepsis – behandelschema

Samenvatting
Sepsis – behandelschema
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

18. Sepsis – antibiotica en aanvullend onderzoek

Samenvatting
Sepsis – antibiotica en aanvullend onderzoek
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

19. Hypovolemie

Samenvatting
Hypovolemie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

20. Ritmestoornissen – algemeen behandelschema inclusief behandeling bradycardie

Samenvatting
Ritmestoornissen – algemeen behandelschema inclusief behandeling bradycardie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

21. Ritmestoornissen – SVT en VT

Samenvatting
Ritmestoornissen – SVT en VT
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

22. Anafylaxie

Samenvatting
Anafylaxie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

23. Aangeboren hartafwijkingen

Samenvatting
Aangeboren hartafwijkingen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

24. Cardiogene shock en hartfalen

Samenvatting
Cardiogene shock en hartfalen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

25. Dehydratie en elektrolytenstoornissen

Samenvatting
Dehydratie en elektrolytenstoornissen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

26. Elektrolyten – hypo- en hypernatriëmie

Samenvatting
Elektrolyten – hypo- en hypernatriëmie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

27. Elektrolyten– hypo- en hyperkaliëmie

Samenvatting
Elektrolyten– hypo- en hyperkaliëmie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

28. Snelle interpretatie van zuur-base-evenwichtsstoornissen

Samenvatting
Snelle interpretatie van zuur-base-evenwichtsstoornissen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

29. Diabetische ketoacidose

Samenvatting
Diabetische ketoacidose
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

30. Secondary survey bij neurologische aandoeningen

Samenvatting
Secondary survey bij neurologische aandoeningen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

31. Convulsies

Samenvatting
Convulsies
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

32. Verminderd bewustzijn – gestructureerde benadering

Samenvatting
Verminderd bewustzijn – gestructureerde benadering
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

33. Verhoogde intracraniële druk (ICP)

Samenvatting
Verhoogde intracraniële druk (ICP)
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

34. Aanknopingspunten bij verminderd bewustzijn

Samenvatting
Aanknopingspunten bij verminderd bewustzijn
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

35. Intoxicaties

Samenvatting
Intoxicaties
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

36. Verdrinking

Samenvatting
Verdrinking
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Trauma

Voorwerk

37. Trauma – primary survey en eerste handelingen

Samenvatting
Trauma – primary survey en eerste handelingen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

38. Trauma – hypovolemie en massaal bloedverlies

Samenvatting
Trauma – hypovolemie en massaal bloedverlies
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

39. Thoraxtrauma

Samenvatting
Thoraxtrauma
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

40. Traumatisch hersenletsel – eerste handelingen

Samenvatting
Traumatisch hersenletsel – eerste handelingen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

41. Traumatisch hersenletsel – specifieke therapie

Samenvatting
Traumatisch hersenletsel – specifieke therapie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

42. Wervelkolomtrauma

Samenvatting
Wervelkolomtrauma
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

43. Buiktrauma

Samenvatting
Buiktrauma
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

44. Levens- of ledemaatbedreigend trauma aan de extremiteiten

Samenvatting
Levens- of ledemaatbedreigend trauma aan de extremiteiten
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

45. Trauma – secondary survey

Samenvatting
Trauma – secondary survey
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

46. Brandwonden – eerste opvang

Samenvatting
Brandwonden – eerste opvang
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

47. Brandwonden – gerichte zorg

Samenvatting
Brandwonden – gerichte zorg
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Overige onderwerpen

Voorwerk

48. Communicatie

Samenvatting
Communicatie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

49. Patiëntentransport

Samenvatting
Patiëntentransport
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

50. Kindermishandeling – herkenning

Samenvatting
Kindermishandeling – herkenning
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

51. Kindermishandeling – stappenplan

Samenvatting
Kindermishandeling – stappenplan
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

52. Triage

Samenvatting
Triage
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

53. Beten en steken

Samenvatting
Beten en steken
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

54. Pijnstilling

Samenvatting
Pijnstilling
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

55. Checklist bij overlijden van een kind

Samenvatting
Checklist bij overlijden van een kind
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Reanimatie

Voorwerk

56. Algemeen stramien van reanimatie

Samenvatting
Algemeen stramien van reanimatie
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

57. Pediatrische Basic Life Support (PBLS) voor professionals

Samenvatting
Pediatrische Basic Life Support (PBLS) voor professionals
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

58. Verstikking

Samenvatting
Verstikking
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

59. Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – universeel algoritme

Samenvatting
Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – universeel algoritme
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

60. Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – volgorde van handelen

Samenvatting
Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – volgorde van handelen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

61. Reanimeren onder specifieke omstandigheden

Samenvatting
Reanimeren onder specifieke omstandigheden
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

62. Opvang bij de geboorte

Samenvatting
Opvang bij de geboorte
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

63. Reanimatiealgoritme voor tieners en volwassenen

Samenvatting
Reanimatiealgoritme voor tieners en volwassenen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

64. Postreanimatiezorg bij kinderen

Samenvatting
Postreanimatiezorg bij kinderen
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Nawerk

Meer informatie