Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek biedt artsen en andere professionals een eenvoudige en effectieve methodiek voor de spoedeisende geneeskunde bij kinderen. Het helpt bij het zetten van de juiste eerste stappen bij de acute opvang van ernstig zieke of zwaargewonde kinderen. Informatie is visueel en tekstueel zo vormgegeven dat er snelle kennisoverdracht plaatsvindt.

APLS compact is voor een groot deel afgeleid van het toonaangevende leerboek Advanced Paediatric Life Support: de Nederlandse editie. Het is een hulpmiddel bij acute situaties, zoals benauwdheid, shock, verminderd bewustzijn, convulsies, elektrolyten- en metabole stoornissen, traumaopvang en kindermishandeling. Het boek is specifiek voor de Nederlandse praktijk geschreven. Daarbij zijn landelijke richtlijnen en protocollen gebruikt, die gemaakt of onderschreven zijn door de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen. U vindt in het boek verwijzingen naar websites met de meest actuele richtlijnen en adviezen. Ook krijgt u een inlogcode waarmee u het boek online kan raadplegen op bijvoorbeeld uw telefoon.

APLS compact is geschreven door verschillende kinderartsen en -chirurgen. De hoofdredactie bestaat uit dr. Nigel Turner, kindercardioanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en onderwijskundige in het UMC Utrecht, en dr. Anneliese Nusmeier, kinderarts-intensivist in het Radboudumc Nijmegen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemene principes

Voorwerk

1. Mechanismen van circulatiestilstand bij kinderen, met enkele voorbeelden

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

2. Gestructureerde benadering in de spoedeisende geneeskunde bij kinderen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

3. Fysiologische normaalwaarden

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

4. Herkennen van het ernstig zieke kind: primary survey

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

De behandeling van het acuut zieke kind

Voorwerk

5. Secondary survey bij respiratoire aandoeningen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

6. Aanknopingspunten bij respiratoire aandoeningen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

7. Aandoeningen van de bovenste luchtweg

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

8. Astma – qureshiscore en behandeling van mild/matig astma

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

9. Astma – behandeling van ernstig en levensbedreigend astma

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

10. Bronchiolitis

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

11. Overige luchtweginfecties

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

12. Obstructie tracheacanule

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

13. Secondary survey bij circulatoire aandoeningen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

14. Shock – herkennen en beoordeling

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

15. Differentiaaldiagnose van typen shock

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

16. Aanknopingspunten bij shock

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

17. Sepsis – behandelschema

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

18. Sepsis – antibiotica en aanvullend onderzoek

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

19. Hypovolemie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

20. Ritmestoornissen – algemeen behandelschema inclusief behandeling bradycardie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

21. Ritmestoornissen – SVT en VT

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

22. Anafylaxie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

23. Aangeboren hartafwijkingen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

24. Cardiogene shock en hartfalen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

25. Dehydratie en elektrolytenstoornissen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

26. Elektrolyten – hypo- en hypernatriëmie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

27. Elektrolyten– hypo- en hyperkaliëmie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

28. Snelle interpretatie van zuur-base-evenwichtsstoornissen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

29. Diabetische ketoacidose

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

30. Secondary survey bij neurologische aandoeningen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

31. Convulsies

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

32. Verminderd bewustzijn – gestructureerde benadering

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

33. Verhoogde intracraniële druk (ICP)

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

34. Aanknopingspunten bij verminderd bewustzijn

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

35. Intoxicaties

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

36. Verdrinking

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Trauma

Voorwerk

37. Trauma – primary survey en eerste handelingen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

38. Trauma – hypovolemie en massaal bloedverlies

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

39. Thoraxtrauma

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

40. Traumatisch hersenletsel – eerste handelingen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

41. Traumatisch hersenletsel – specifieke therapie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

42. Wervelkolomtrauma

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

43. Buiktrauma

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

44. Levens- of ledemaatbedreigend trauma aan de extremiteiten

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

45. Trauma – secondary survey

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

46. Brandwonden – eerste opvang

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

47. Brandwonden – gerichte zorg

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Overige onderwerpen

Voorwerk

48. Communicatie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

49. Patiëntentransport

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

50. Kindermishandeling – herkenning

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

51. Kindermishandeling – stappenplan

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

52. Triage

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

53. Beten en steken

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

54. Pijnstilling

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

55. Checklist bij overlijden van een kind

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Reanimatie

Voorwerk

56. Algemeen stramien van reanimatie

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

57. Pediatrische Basic Life Support (PBLS) voor professionals

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

58. Verstikking

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

59. Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – universeel algoritme

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

60. Kinder–Advanced Life Support (K-ALS) – volgorde van handelen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

61. Reanimeren onder specifieke omstandigheden

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

62. Opvang bij de geboorte

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

63. Reanimatiealgoritme voor tieners en volwassenen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

64. Postreanimatiezorg bij kinderen

Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

Nawerk

Meer informatie