Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2016 | Forum | Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016

Antwoord op ‘Gezondheid: een definitie?’ van Poiesz, Caris en Lapré

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 8/2016
Auteur:
Machteld Huber
Belangrijke opmerkingen
Institute for Positive Health, Amersfoort
Machteld Huber, Institute for Positive Health, Amersfoort, e-mail: m.huber@ipositivehealth.com
Forum biedt onder meer plaats aan ingezonden commentaren en reacties, korte praktijkbijdragen, congresverslagen en boekbesprekingen. Aanwijzingen inzake lengte, opmaak en wijze van inzending (per e-mail) zijn verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om te redigeren en/of te bekorten.

Samenvatting

Toen wij in 2011 in de BMJ 1 onze nieuwe omschrijving van gezondheid voorstelden: ‘Health as the ability to adapt and to self manage in the face of the social, physical and emotional challenges of life’, beoogden wij een discussie op gang te brengen over de definitie van de WHO en ons voorgestelde concept. Dus de uitdrukking die Poiesz, Caris en Lapré (verder te noemen ‘de auteurs’) geven aan hun kritiek en herkenbare verwarring in hun bijdrage in het vorige nummer van TSG 2 en ook hun oproep om te komen tot een evenwichtige gezondheidsdefinitie, is zeker welkom, want geeft de mogelijkheid om een en ander nader te verduidelijken en te bediscussiëren. Ik ga de diverse punten van kritiek langs, in de volgorde waarin ze beschreven werden, ofschoon dat de leesbaarheid niet zal bevorderen. Excuus daarvoor. Met dank aan de redactie van TSG voor de gelegenheid te reageren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016 Naar de uitgave