Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016

01-12-2016 | Forum

Antwoord op ‘Gezondheid: een definitie?’ van Poiesz, Caris en Lapré

Auteur: Machteld Huber

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Toen wij in 2011 in de BMJ 1 onze nieuwe omschrijving van gezondheid voorstelden: ‘Health as the ability to adapt and to self manage in the face of the social, physical and emotional challenges of life’, beoogden wij een discussie op gang te brengen over de definitie van de WHO en ons voorgestelde concept. Dus de uitdrukking die Poiesz, Caris en Lapré (verder te noemen ‘de auteurs’) geven aan hun kritiek en herkenbare verwarring in hun bijdrage in het vorige nummer van TSG 2 en ook hun oproep om te komen tot een evenwichtige gezondheidsdefinitie, is zeker welkom, want geeft de mogelijkheid om een en ander nader te verduidelijken en te bediscussiëren. Ik ga de diverse punten van kritiek langs, in de volgorde waarin ze beschreven werden, ofschoon dat de leesbaarheid niet zal bevorderen. Excuus daarvoor. Met dank aan de redactie van TSG voor de gelegenheid te reageren.
Literatuur
1.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureiro MI, van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ 2011; 343(4163):235–237. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureiro MI, van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ 2011; 343(4163):235–237.
2.
go back to reference Poiesz T, Caris J, Lapré F. Gezondheid: een definitie? Tijdschr Gezondheidswet 2016; 84:252–5. CrossRef Poiesz T, Caris J, Lapré F. Gezondheid: een definitie? Tijdschr Gezondheidswet 2016; 84:252–5. CrossRef
3.
go back to reference Stel J van der. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Med Contact 2016;71:18–9. Stel J van der. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Med Contact 2016;71:18–9.
4.
go back to reference Blumer H. Symbolic interactionism: perspective and method. Prentice Hall, 1969 Blumer H. Symbolic interactionism: perspective and method. Prentice Hall, 1969
5.
go back to reference Gezondheidsraad. Invitational Conference ‘Is health a state or an ability. Towards a dynamic concept of health’. Report of the meeting. Den Haag: Gezpondheidsraad/ZonMw, 2009. Gezondheidsraad. Invitational Conference ‘Is health a state or an ability. Towards a dynamic concept of health’. Report of the meeting. Den Haag: Gezpondheidsraad/ZonMw, 2009.
6.
go back to reference Huber M, Vliet M van, Giezenberg M, Winkens B, Heerkens Y, Dagnelie PC, Knottnerus JA. Towards a ‘patient centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;5:e010091. CrossRef Huber M, Vliet M van, Giezenberg M, Winkens B, Heerkens Y, Dagnelie PC, Knottnerus JA. Towards a ‘patient centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;5:e010091. CrossRef
7.
go back to reference Steekelenburg E van, Kersten I, Huber M. Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Een inventarisatie. Institute for Positive Health, 2016. ZonMw-rapport. Steekelenburg E van, Kersten I, Huber M. Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Een inventarisatie. Institute for Positive Health, 2016. ZonMw-rapport.
Metagegevens
Titel
Antwoord op ‘Gezondheid: een definitie?’ van Poiesz, Caris en Lapré
Auteur
Machteld Huber
Publicatiedatum
01-12-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0105-3

Andere artikelen Uitgave 8/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2016 Naar de uitgave