Skip to main content
main-content
Top

03-09-2013 | Nieuws

ANT stapt uit klankbordgroep kostenonderzoek mondzorg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg, dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd. Dit heeft de vereniging laten weten in een brief aan de NZa. De ANT vreest dat de maatregelen die worden genomen op basis van het onderzoek de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade zullen toebrengen. “Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe”, aldus Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT.

Vaartjes: “We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen. De ANT stelt dat eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden en heeft hierover inmiddels minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benaderd.”

Opzet

Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. Naast bezwaren met betrekking tot validiteit en onvolkomenheid van het onderzoek, wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. Dat gaat volgens de organisatie onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde, lees verkeerde, conclusies en beleidsmaatregelen. “Door het middelen van gemiddelden brengen eventuele maatregelen op basis van het kostenonderzoek de Nederlandse mondzorg van wereldtop naar grauwe middelmaat in de toekomst. Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen?” stelt Vaartjes. Meer info

.

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.