Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017

15-03-2017 | Spectrum

Anders kijken, anders leren, anders doen

Auteurs: Katja van Vliet, Astrid Chorus, Dirk Ruwaard

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Er zijn vele veranderingen gaande in zorg en welzijn: complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties en de veranderende rol van burgers (zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers). Deze veranderingen vragen veel van de kennis en kunde van professionals. Het werk en de rol van professionals veranderen zichtbaar. De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviezen uitgebracht over de toekomst van beroepen en opleidingen in zorg en welzijn. …
Literatuur
1.
go back to reference Kaljouw M, Vliet K van. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2015. Kaljouw M, Vliet K van. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2015.
2.
go back to reference Vliet K van, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2017. Vliet K van, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Diemen: Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland; 2017.
3.
go back to reference Chorus AMJ, Perenboom RJM, Hofstetter H, Stadlander MC. Indicatie van de zorgvraag 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. Leiden: TNO; 2014. Chorus AMJ, Perenboom RJM, Hofstetter H, Stadlander MC. Indicatie van de zorgvraag 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. Leiden: TNO; 2014.
4.
go back to reference Stavenuiter M, Nederland T, Chorus A. Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn: samenwerken in een gebiedsgerichte aanpak. Geleerde lessen versie 1.0. Utrecht Diemen: Verwey-Jonker instituut Zorginstituut Nederland; 2016. Stavenuiter M, Nederland T, Chorus A. Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn: samenwerken in een gebiedsgerichte aanpak. Geleerde lessen versie 1.0. Utrecht Diemen: Verwey-Jonker instituut Zorginstituut Nederland; 2016.
5.
go back to reference Ruwaard D. De weg van nazorg naar voorzorg: buiten de gebaande paden (inaugurele rede). Maastricht: Universiteit Maastricht; 2012. Ruwaard D. De weg van nazorg naar voorzorg: buiten de gebaande paden (inaugurele rede). Maastricht: Universiteit Maastricht; 2012.
6.
go back to reference Grotendorst A, Alten J van. Ontwerpen door de bril van functioneren en leren: voorbeelden van leertrajecten jeugd en ouderen. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. Grotendorst A, Alten J van. Ontwerpen door de bril van functioneren en leren: voorbeelden van leertrajecten jeugd en ouderen. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016.
Metagegevens
Titel
Anders kijken, anders leren, anders doen
Auteurs
Katja van Vliet
Astrid Chorus
Dirk Ruwaard
Publicatiedatum
15-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0024-y

Andere artikelen Uitgave 2/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017 Naar de uitgave