Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2012

01-11-2012

Andere cultuur, andere grens?

Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Auteur: Ir. Marianne Cense

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

SAMENVATTING

Deze studie behandelt de vraag welke rol de culturele achtergrond van jongeren speelt in hun opvattingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en hun ervaringen op dat vlak. In biografische interviews met 68 jongeren van verschillende culturele achtergronden is ingegaan op de betekenis van seksualiteit in hun leven, hun seksuele zelfbeeld, hun seksuele loopbaan en hun opvattingen over wanneer seksueel gedrag over een grens gaat. Culturele achtergrond blijkt inderdaad een rol te spelen in de opvattingen van jongeren over seksuele grenzen. In seksuele interacties en ervaringen met grensoverschrijdend gedrag speelt cultuur een meer diffuse rol. Genderverhoudingen en de dubbele moraal ten aanzien van seksueel gedrag van meisjes en jongens zijn daarin leidend. Het is heel verschillend in welke risicosituaties jongeren terechtkomen. Er blijkt een samenhang te zijn tussen hun seksuele motivatie en seksueel zelfbeeld en de risico’s die ze lopen. Op basis daarvan is een typologie gemaakt van tien profielen.
Literatuur
go back to reference Boomstra, R., & Wennink, J. (2001). Intercultureel kwaliteitsbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg. Migratiestudies, 01, 85–97. Boomstra, R., & Wennink, J. (2001). Intercultureel kwaliteitsbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg. Migratiestudies, 01, 85–97.
go back to reference Cense, M., & Van Dijk, L. (2010). Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep. Cense, M., & Van Dijk, L. (2010). Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
go back to reference Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage Publications. Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage Publications.
go back to reference De Graaf, H., Van Dijk, L., & Wijsen, C. (2010). Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek. Utrecht: Rutgers Nisso Groep. De Graaf, H., Van Dijk, L., & Wijsen, C. (2010). Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
go back to reference De Graaf, H., Kruijer, H., Van Acker, J., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e II: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon. De Graaf, H., Kruijer, H., Van Acker, J., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e II: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.
go back to reference De Wit, J., Breeman, L., & Woertman, L. (2005). Hoe beredeneerd is seksueel gedrag van jongeren? Tijdschrift voor seksuologie, 29, 125–131. De Wit, J., Breeman, L., & Woertman, L. (2005). Hoe beredeneerd is seksueel gedrag van jongeren? Tijdschrift voor seksuologie, 29, 125–131.
go back to reference Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine. Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
go back to reference Harreveld, C. (2009). Ongewenste seks tijdens het uitgaan: wanneer ‘ja’ tot spijt leidt en ‘nee’ niet wordt gerespecteerd. Explorerend onderzoek naar ongewenste seksuele ervaringen in het uitgaanscircuit bij Nederlandse meisjes van 16 tot en met 25 jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut. Harreveld, C. (2009). Ongewenste seks tijdens het uitgaan: wanneer ‘ja’ tot spijt leidt en ‘nee’ niet wordt gerespecteerd. Explorerend onderzoek naar ongewenste seksuele ervaringen in het uitgaanscircuit bij Nederlandse meisjes van 16 tot en met 25 jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut.
go back to reference Kuyper, L., De Wit, J., Adam, P., Woertman, L., & Van Berlo, W. (2010). Laat je nu horen! Een onderzoek naar grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht. Kuyper, L., De Wit, J., Adam, P., Woertman, L., & Van Berlo, W. (2010). Laat je nu horen! Een onderzoek naar grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Vanwesenbeeck, I., Van Zessen, G., Ingham, R., Jaramazovic, E., & Stevens, D. (1999). Factors and processes in heterosexual competence and risk: an integrated review of the evidence. Psychology and Health, 14, 25–50. CrossRef Vanwesenbeeck, I., Van Zessen, G., Ingham, R., Jaramazovic, E., & Stevens, D. (1999). Factors and processes in heterosexual competence and risk: an integrated review of the evidence. Psychology and Health, 14, 25–50. CrossRef
Metagegevens
Titel
Andere cultuur, andere grens?
Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Auteur
Ir. Marianne Cense
Publicatiedatum
01-11-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2012
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-012-0032-2

Andere artikelen Uitgave 4/2012

Kind en adolescent 4/2012 Naar de uitgave

OriginalPaper

Slotbeschouwing

Abstract

Summaries