Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Altijd al op zoek geweest naar een overzichtelijke beschrijving van het bewegingsapparaat? Het boek Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld is de ideale hulp bij de studie van de spieren van het bewegingsapparaat. Het biedt ordening bij het leren van de anatomie door vanuit de functie van de musculatuur de anatomie te beschrijven. De aanhechtingen van de spieren, functies en innervatie worden schematisch weergegeven. Daarbij wordt de ligging van de spieren met behulp van ruim 130 fraaie anatomische illustraties duidelijk gemaakt. Aan het einde van ieder hoofdstuk is een overzicht opgenomen van bewegingen van het desbetreffende gewricht en de musculatuur, waardoor de anatomie gemakkelijk te koppelen is aan een casus. De namen van alle anatomische structuren zijn weergegeven volgens de Terminologia Anatomica van 1998.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Anatomie van de heup

Samenvatting
De Latijnse naam voor het heupgewricht is art. coxae; en het is een kogelgewricht (art. spheroidea). In het gewricht kan om drie assen bewogen worden.
V. van Os, A. Zuidgeest

2. Anatomie van de knie

Samenvatting
De Latijnse naam voor het kniegewricht is art. genus. Aan de knie kunnen het tibiofemorale gewricht en het patellofemorale gewricht onderscheiden worden. Er kan om twee assen bewogen worden.
V. van Os, A. Zuidgeest

3. Anatomie van de enkel, de voet en de tenen

Samenvatting
De enkel bestaat uit het bovenste en onderste spronggewricht. Het bovenste spronggewricht of art. talocruralis wordt gevormd door de talus en de distale uiteinden van de tibia en de fibula. Het onderste spronggewricht kan worden onderverdeeld in twee gewrichten, namelijk de art. subtalaris en de art. talocalcaneonavicularis. Deze gewrichten worden gevormd door de talus die articuleert met de calcaneus en het os naviculare.
V. van Os, A. Zuidgeest

4. Anatomie van de schouder

Samenvatting
Aan de schoudergordel kunnen drie anatomische gewrichten en twee functionele gewrichten onderscheiden worden. De anatomische gewrichten zijn art. humeri, art. sternoclavicularis en art. acromioclavicularis. De functionele gewrichten zijn het scapulothoracale glijvlak en het glijvlak tussen het schouderdak en de rotatorenmanchet dat door de bursae wordt gevormd.
V. van Os, A. Zuidgeest

5. Anatomie van de elleboog

Samenvatting
De Latijnse naam voor de elleboog is art. cubiti; het is een schaniergewricht (ginglymus).
V. van Os, A. Zuidgeest

6. Anatomie van de pols, hand en de vingers

Samenvatting
Aan het polsgewricht kan men twee gewrichten onderscheiden: de art. radiocarpalis en de art. mediocarpalis. De art. radiocarpalis is het gewricht tussen de radius, de discus articularis en de proximale rij handwortelbeentjes. De art. mediocarpalis is het gewricht tussen de proximale rij en de distale rij carpalia. De art. radiocarpalis kan beschreven worden als een eivormig gewricht (art. ellipsoidea). De art. mediocarpalis heeft een S-vorm.
V. van Os, A. Zuidgeest

7. Anatomie van de wervelkolom

Samenvatting
Aan de wervelkolom kunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden: de cervicale, thoracale en lumbale wervelkolom, het sacrum en het os coccygis.
V. van Os, A. Zuidgeest

8. Innervatie

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de innervatie besproken. In de eerste paragraaf gaat het daarbij om een deel van de hersenzenuwen (craniale zenuwen). Hierbij is een keuze gemaakt voor zenuwen die de kauwspieren, de aangezichtsspieren, de halsspieren en de huid van het hoofd en de hals innerveren.
V. van Os, A. Zuidgeest

9. Bekkenbodem musculatuur

Samenvatting
Functie: helpt bij de buikpers, draagt de bekkenorganen.
Origo: ontspringt van de spina ischiadica.
Insertie: insereert aan de laterale rand van het os sacrum en het craniale gedeelte van het os coccygis.
Innervatie: plexus sacralis (S2-S4).
V. van Os, A. Zuidgeest

9. Bekkenbodem musculatuur

Abstract
Functie: helpt bij de buikpers, draagt de bekkenorganen.
V. van Os

Nawerk

Meer informatie