Skip to main content
Top

2007 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Anatomie en fysiologie

Auteurs: Drs. C.A. Bastiaanssen, Drs. A.A.F. Jochems, Drs. IJ.D. Jüngen, Drs. M.J. Tervoort

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de anatomie en fysiologie nodig. Het basiswerk Anatomie en fysiologie geeft inzicht in de anatomie en in fysiologische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patiënt te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren.

De anatomie houdt zich bezig met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. Onder fysiologie verstaan we de wetenschap van de verrichtingen van het menselijk lichaam en de functies van de verschillende onderdelen. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van anatomie en fysiologie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: Anatomie en fysiologie geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het boek is bovendien rijk geïllustreerd.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Cellen en weefsels
Samenvatting
Aangezien functie en bouw van het lichaam nauw met elkaar samenhangen zijn ook de fysiologie en anatomie sterk met elkaar verbonden. Als eerste worden in dit hoofdstuk de kenmerken van het menselijk lichaam als organisme beschreven.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
2 Circulatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de samenstelling en het transport van drie belangrijke lichaamsvloeistoffen: bloed, weefselvocht en lymfe. Door de circulatie wordt bereikt dat de samenstelling van het inwendig milieu inwendig milieu (de vloeistof rondom de lichaamscellen of interstitium) constant van samenstelling blijft.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
3 Afweer
Samenvatting
Ons lichaam staat bloot aan allerlei schadelijke invloeden. De huid komt in contact met gevaarlijke stoffen en wordt ‘bezet’ (gekoloniseerd) door bacteriën zoals bepaalde stafylokokkenstammen. Ook mond- en keelholte, urinewegen en slijmvliezen van de genitaliën hebben ieder een eigen microflora.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
4 Ademhaling
Samenvatting
Fysiologisch wordt onder ademhaling verstaan: alle processen die noodzakelijk zijn voor een adequate verbranding van voedingsstoffen in de lichaamscellen.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
5 Nieren
Samenvatting
De nieren spelen een belangrijke rol in het constant houden van het inwendig milieu (homeostase, zie par. 1.3.1). Daarvoor verwijderen de nieren, in samenwerking met andere uitscheidingsorganen (longen, huid, lever en zweetklieren), bepaalde stoffen uit het bloed.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
6 Zenuwstelsel
Samenvatting
Het zenuwstelsel maakt ons wie we zijn. Ons karakter, onze persoonlijkheid, onze emoties en onze intelligentie zijn eigenschappen die in het zenuwstelsel zijn vastgelegd en die ons uniek maken.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
7 Hormoonstelsel
Samenvatting
Het hormoonstelsel verzorgt met het zenuwstelsel de integratie van de fysiologische functies. Samen zijn deze twee stelsels verantwoordelijk voor de homeostase (par. 1.3.1). Er bestaat op veel plaatsen een koppeling tussen deze twee stelsels. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
8 Zintuigen
Samenvatting
Voor de informatievoorziening zijn de zintuigen onontbeerlijk. Ze stellen de mens in staat om waar te nemen wat er rondom hem en in hem gebeurt.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
9 Huid en temperatuurregulatie
Samenvatting
De huid omhult grotendeels ons lichaam en daarmee de begrenzing met de buitenwereld. De huid speelt daarom een belangrijke rol in de bescherming van het lichaam tegen schadelijke invloeden. Daarnaast zorgt de huid mede voor het regelen van de lichaamstemperatuur, uitscheiding en zintuiglijke waarneming (zie hoofdstuk 8).
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
10 Voedsel en spijsvertering
Samenvatting
De mens moet ervoor zorgen dat hij voldoende voedingsstoffen opneemt, vocht inbegrepen. De meeste voedingsstoffen moeten eerst verteerd worden voordat ze vanuit het darmkanaal in het bloed kunnen worden opgenomen.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
11 Beweging
Samenvatting
De interactie tussen het skelet en de spieren (samen het bewegingsstelsel) maakt het mogelijk om te bewegen. Bewegen doen we bewust met de skeletspieren op grond van prikkels uit het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, die vaak het gevolg zijn van signalen uit de omgeving.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
12 Voortplanting
Samenvatting
Alle organismen zijn sterfelijk. Er moeten daarom nieuwe individuen gevormd worden om uitsterven van de soort te voorkomen. Dit kan gebeuren door ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting. Bij geslachtelijke voortplanting, zoals bij de mens, zijn de verschillende geslachtskenmerken van belang.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
13 Erfelijkheid en DNA
Samenvatting
Bij de bevruchting van een eicel door een zaadcel worden de erfelijke eigenschappen van een ouderpaar overgedragen op de nakomeling. Onder erfelijke eigenschappen vallen niet alleen de eigenschappen waarin mensen van elkaar verschillen, maar ook die waarin iedereen gelijk is, zoals de spijsvertering of het vermogen om te bewegen.
C.A. Bastiaanssen, A.A.F. Jochems, IJ.D. Jüngen, M.J. Tervoort
Nawerk
Meer informatie
Titel
Anatomie en fysiologie
Auteurs
Drs. C.A. Bastiaanssen
Drs. A.A.F. Jochems
Drs. IJ.D. Jüngen
Drs. M.J. Tervoort
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8099-2
Print ISBN
978-90-313-4683-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8099-2