Anatomie en fysiologie | mijn-bsl Skip to main content
Top

2009 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Anatomie en fysiologie

Auteur: N. van Halem

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek bevat alle basiskennis van anatomie en fysiologie die verzorgenden nodig hebben om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. Kennis over het menselijk lichaam en inzicht in het functioneren ervan zijn belangrijke voorwaarden om op een veilige manier zorg te kunnen verlenen.

Met Anatomie en fysiologie hebben verzorgenden een prettig leesbaar en logisch geordend boek in handen. De afbeeldingen en duidelijke tekst zorgen er voor dat leerlingen de theorie makkelijk eigen kunnen maken en verbanden leren begrijpen.In dit boek worden de verschillende orgaansystemen behandeld. Omdat de bouw - en functie van het lichaam sterk met elkaar samenhangen, komen beide steeds in elk hoofdstuk aan bod. Ook wordt er een duidelijke relatie gelegd tussen de fysiologie en ziekteverschijnselen. Hoe kunnen verzorgenden ziekteverschijnselen die zij zien, verklaren vanuit de anatomie en fysiologie? In elk hoofdstuk wordt in aparte kaders (in de rubriek In de praktijk) een aantal verschijnselen vanuit de fysiologie verklaard, bijvoorbeeld bij het hoofdstuk Spijsvertering: braken, geelzucht, obstipatie en diarree. Bij het hoofdstuk Huid: jeuk en bij hoofdstuk Zenuwstelsel wordt een verband gelegd tussen de anatomie en uitvalsverschijnselen.Zoveel mogelijk Nederlandse termen worden gebruikt, soms aangevuld met de meest voorkomende Latijnse namen. Achter in het basiswerk is een verklarende woordenlijst latijn-nederlands opgenomen, zodat leerlingen het altijd kunnen opzoeken.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Cellen en weefsels
Samenvatting
Bouw en functie van het lichaam hangen sterk met elkaar samen. Daarom staan ze bij elkaar in elk hoofdstuk van dit boek.
N. van Halem
2 Circulatie
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over het hart en bloedvatstelsel. Het hart pompt het bloed met daarin zuurstof en andere belangrijke stoffen via de bloedvaten rond door het lichaam (circulatie).
N. van Halem
3 Bloed en afweer
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over bloed, de verschillende bloedcellen en de belangrijke functies van bloed, zoals bloedstelping en afweer.
N. van Halem
4 Ademhaling
Samenvatting
In- en uitademen: voor mensen is dit de gewoonste zaak van de wereld. De ademhaling is een automatisch proces dat onafhankelijk van onze wil functioneert. Gelukkig maar, want zonder dit proces van de opname van zuurstof en afgifte van koolzuurgas is er geen leven mogelijk.
N. van Halem
5 Nieren
Samenvatting
De ‘zuiveringsinstallatie’ van de nieren en de urinewegen zijn de hele dag aan het werk, al merken we dat (gelukkig) niet voortdurend. De meeste mensen lozen hun urine verschillende keren per dag, gemiddeld vijf tot zeven keer. Dit verschilt per persoon en is onder meer afhankelijk van de vochtinname.
N. van Halem
6 Zenuwstelsel
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de bouw en werking van het zenuwstelsel en de verschillende delen van het zenuwstelsel: het centrale (het zenuwstelsel dat door bot omgeven is), het perifere en het autonome (onafhankelijk van de wil werkende) zenuwstelsel.
N. van Halem
7 Hormoonstelsel
Samenvatting
Het hormoonstelsel zorgt samen met het zenuwstelsel voor de coördinatie van de lichaamsfuncties. Samen zijn deze twee stelsels verantwoordelijk voor het in evenwicht houden van het inwendige milieu van het lichaam (paragraaf 1.3.2 Homeostase).
N. van Halem
8 Spijsvertering
Samenvatting
Een mens heeft voedingsstoffen, oftewel eten en drinken, nodig om te leven. De meeste voedingsstoffen moeten eerst voorbewerkt worden voordat ze via de darmen in het bloed kunnen worden opgenomen. Het spijsverteringskanaal maakt de benodigde stoffen om dit verteringsproces te kunnen uitvoeren.
N. van Halem
9 Zintuigen
Samenvatting
Zintuigen vormen de verbindingen tussen ons en onze omgeving: we horen, zien, ruiken, proeven en tasten (voelen). Met onze oren, ogen, neus, smaak en huid leggen wij contact met de wereld om ons heen.
N. van Halem
10 Huid en temperatuurregulatie
Samenvatting
De huid is het soepele en waterdichte omhulsel van het lichaam en vormt de begrenzing met de buitenwereld. De huid beschermt het lichaam tegen schadelijke invloeden en regelt in samenwerking met andere organen de lichaamstemperatuur en de uitscheiding. De huid is ook het zintuigorgaan waarmee we in contact zijn met de buitenwereld.
N. van Halem
11 Beweging
Samenvatting
Het samenspel tussen botten, spieren, gewrichten en banden (samen het bewegingsstelsel) maakt beweging mogelijk. Het vermogen om te bewegen heet motoriek . We bewegen bewust met onze skeletspieren: lopen, springen, strekken, buigen enzovoort.
N. van Halem
12 Voortplanting
Samenvatting
Het laatste hoofdstuk van dit boek gaat over het begin van het menselijk leven: de voortplanting.
N. van Halem
Nawerk
Meer informatie
Titel
Anatomie en fysiologie
Auteur
N. van Halem
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7738-1
Print ISBN
978-90-313-6207-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7738-1