Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29. Amenorroe/oligomenorroe

Auteurs : H. de Vries, C. B. Lambalk

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het komt er bij de diagnostiek op aan de minder vaak voorkomende ernstige oorzaken van amenorroe te onderscheiden van de relatief frequente fysiologische en functionele oorzaken met een gunstig spontaan beloop. De levensfase van de vrouw is van belang voor de betekenis die het wegblijven van de menstruatie heeft en kan een aanwijzing geven over de etiologie. Zo moet bij pubers vooral gedacht worden aan het constitutionele uitstel van groei en puberteit en bij vrouwen rond of na het veertigste jaar aan primaire ovariële insufficiëntie. Veelvoorkomende oorzaken van secundaire amenorroe zijn stress, gewichtsverlies en intensief sporten. Bij alle patiënten met secundaire amenorroe moet zwangerschap worden uitgesloten. Een vrij frequente oorzaak is het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Hierop wijzen fertiliteitsproblemen, overgewicht, acne, hirsutisme en vergrote ovaria (vaginale echo: polycysteuze ovaria). PCOS gaat vaak gepaard met diabetes type 2 en lipidenstoornissen. De arts is meestal in staat om bij vrouwen met de klacht van amenorroe of oligomenorroe de oorzaak vrij snel te achterhalen. Voor het stellen van de diagnose is een stapsgewijze anamnese het belangrijkst. Het lichamelijk onderzoek omvat lichaamslengte, gewicht, bloeddruk, lichaamsbouw, mammaontwikkeling, beharingspatroon, confrontatief gezichtsveldonderzoek, speculumonderzoek en vaginaal toucher. Eenvoudig aanvullend onderzoek geschiedt op indicatie en betreft bloedonderzoek op FSH, LH, oestradiol, androgenen, TSH en eventueel prolactine, een vaginale echo en een progesteronbelastingstest. Meestal kan als anamnese en lichamelijk onderzoek geen clues voor ernstige oorzaken opleveren bij secundaire amenorroe gedurende enige tijd het natuurlijk beloop worden afgewacht. Bij aanwijzingen voor een tumor in het hypothalamus-hypofysegebied worden gericht hormonaal onderzoek, perimetrie en MRI toegepast. Voor de diagnostische evaluatie van alle klinische gegevens tezamen gelden de volgende overwegingen. Als er bij primaire amenorroe geen borstontwikkeling is en het serum FSH is verhoogd, is er waarschijnlijk sprake van dysgenesie van de gonaden en moet er een karyotypering worden verricht. Als op de echo de uterus ontbreekt en het FSH is normaal, is er hoogst waarschijnlijk sprake van mulleriaanse agenesie of is er sprake van ongevoeligheid voor androgenen. Als FSH, de borstontwikkeling en de uterus normaal zijn, moet er gekeken worden naar de meest voorkomende oorzaken van secondaire amenorroe (lengte, gewicht, FSH, TSH, en na verloop van tijd prolactine). In geval van kinderwens vindt verwijzing plaats voor nadere diagnostiek. Verwijzing is eveneens noodzakelijk in geval van langdurige amenorroe, voor nadere diagnostiek en preventie van mogelijke osteoporose of endometriumhyperplasie (onder meer bij PCOS).
Literatuur
1.
go back to reference Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP, redacteuren. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens. 7e druk. Amsterdam: Reed Business; 2012. Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP, redacteuren. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens. 7e druk. Amsterdam: Reed Business; 2012.
2.
go back to reference NVOG-richtlijn. Anovulatie en kinderwens. Diagnostiek en behandeling van vrouwen met kinderwens en oligomenorroe of amenorroe. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2004. NVOG-richtlijn. Anovulatie en kinderwens. Diagnostiek en behandeling van vrouwen met kinderwens en oligomenorroe of amenorroe. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2004.
3.
go back to reference Vierhout ME, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. CrossRef Vierhout ME, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. CrossRef
6.
go back to reference Metka M, Holzer G, Heytmanek G, et al. Hypergonadotropic hypogonadic amenorrhea (World Health Organization III) and osteoporosis. Fertil Steril. 1992;57:37–41. CrossRefPubMed Metka M, Holzer G, Heytmanek G, et al. Hypergonadotropic hypogonadic amenorrhea (World Health Organization III) and osteoporosis. Fertil Steril. 1992;57:37–41. CrossRefPubMed
7.
go back to reference Miller KK, Klibanski A. Clinical review 106: amenorrheic bone loss. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84:1775–83. PubMed Miller KK, Klibanski A. Clinical review 106: amenorrheic bone loss. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84:1775–83. PubMed
8.
go back to reference Riggs BL, Wahner HW, Melon LJ III, et al. Rates of bone loss in the appendicular axial skeletons of women: evidence of substantial vertebral bone loss before menopause. J Clin Invest. 1986;77:1487–91. CrossRefPubMedPubMedCentral Riggs BL, Wahner HW, Melon LJ III, et al. Rates of bone loss in the appendicular axial skeletons of women: evidence of substantial vertebral bone loss before menopause. J Clin Invest. 1986;77:1487–91. CrossRefPubMedPubMedCentral
9.
go back to reference Schouw YT van der, Graaf Y van der, Steyerberg EW, et al. Age at menopause as a risk factor for cardiovascular mortality. Lancet 1996;347:714–8. Schouw YT van der, Graaf Y van der, Steyerberg EW, et al. Age at menopause as a risk factor for cardiovascular mortality. Lancet 1996;347:714–8.
10.
go back to reference Ossewaarde ME, Bots ML, Verbeek ALM, et al. Age at menopause, mortality and life expectancy. In: Ossewaarde ME, redacteur. Estrogens and cardiovascular disease: studies on risk and risk factors in postmenopausal women. Dissertation. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht; 2002. Ossewaarde ME, Bots ML, Verbeek ALM, et al. Age at menopause, mortality and life expectancy. In: Ossewaarde ME, redacteur. Estrogens and cardiovascular disease: studies on risk and risk factors in postmenopausal women. Dissertation. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht; 2002.
11.
go back to reference Niet JE de, Koning CM de, Pastoor H, et al. Psychological well-being and sexarche in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2010;25:1497–503. Niet JE de, Koning CM de, Pastoor H, et al. Psychological well-being and sexarche in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2010;25:1497–503.
13.
go back to reference Rowe PJ, Hargreave TB, Heather JM, Comhaire FH. World Health Organization. WHO manual for standardized investigation and diagnosis of the infertile couple. Cambridge: Cambridge University Press; 1993. Rowe PJ, Hargreave TB, Heather JM, Comhaire FH. World Health Organization. WHO manual for standardized investigation and diagnosis of the infertile couple. Cambridge: Cambridge University Press; 1993.
14.
go back to reference Hirvonen E. Etiology, clinical features and prognosis in secondary amenorrhea. Int J Fertil. 1977:69–76. Hirvonen E. Etiology, clinical features and prognosis in secondary amenorrhea. Int J Fertil. 1977:69–76.
15.
go back to reference Schlechte J, Sherman B, Halmi N, et al. Prolactinsecreting pituitary tumors in amenorrheic women: a comprehensive study. Endocr Rev. 1980;1:295–308. CrossRefPubMed Schlechte J, Sherman B, Halmi N, et al. Prolactinsecreting pituitary tumors in amenorrheic women: a comprehensive study. Endocr Rev. 1980;1:295–308. CrossRefPubMed
16.
go back to reference Welt CK, Barbieri RL. Etiology, diagnosis, and treatment of secondary amenorrhea. Uptodate, geraadpleegd 1 okt 2015. Welt CK, Barbieri RL. Etiology, diagnosis, and treatment of secondary amenorrhea. Uptodate, geraadpleegd 1 okt 2015.
17.
go back to reference Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pituitary magnetic resonance imaging in normal human volunteers: occult adenomas in the general population. Ann Intern Med. 1994;120:817–20. CrossRefPubMed Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pituitary magnetic resonance imaging in normal human volunteers: occult adenomas in the general population. Ann Intern Med. 1994;120:817–20. CrossRefPubMed
18.
go back to reference Oh JY, Sung YA, Lee HJ, et al. Clinical implications of menstrual cycle length in oligomenorrhoeic young women. Clin Endocrinol. 2014;80:115–21. CrossRef Oh JY, Sung YA, Lee HJ, et al. Clinical implications of menstrual cycle length in oligomenorrhoeic young women. Clin Endocrinol. 2014;80:115–21. CrossRef
19.
20.
go back to reference NVOG-richtlijn. Prematuur ovarieel falen, diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2001. NVOG-richtlijn. Prematuur ovarieel falen, diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2001.
21.
go back to reference Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, et al. Prevalence of Asherman’s syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod. 1998;13:3347–50. CrossRefPubMed Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, et al. Prevalence of Asherman’s syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod. 1998;13:3347–50. CrossRefPubMed
22.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.
23.
go back to reference Kasteren YM van. Premature ovarian failure. Therapeutical and etiological aspects. Dissertation. Amsterdam: VU; 1999. Kasteren YM van. Premature ovarian failure. Therapeutical and etiological aspects. Dissertation. Amsterdam: VU; 1999.
24.
go back to reference Crosignani PG, Vegetti W. A practical guide to the diagnosis and management of amenorrhoea. Drugs. 1996;52:671–81. CrossRefPubMed Crosignani PG, Vegetti W. A practical guide to the diagnosis and management of amenorrhoea. Drugs. 1996;52:671–81. CrossRefPubMed
25.
go back to reference The Practice Committee of the American Society for. Reproductive medicine. Current evaluation of amenorrhea. Fertil Steril. 2008;90:S219–25. The Practice Committee of the American Society for. Reproductive medicine. Current evaluation of amenorrhea. Fertil Steril. 2008;90:S219–25.
26.
go back to reference Kiningham RB, Apgar BS, Schwenk TL. Evaluation of amenorrhea. Am Fam Phys. 1996;53:1185–94. Kiningham RB, Apgar BS, Schwenk TL. Evaluation of amenorrhea. Am Fam Phys. 1996;53:1185–94.
27.
go back to reference Goutbeek JB, Lambers MJ, Hompes PGA. Amenorroe. Mod Med. 2007;12:452–7. Goutbeek JB, Lambers MJ, Hompes PGA. Amenorroe. Mod Med. 2007;12:452–7.
28.
go back to reference Kaandorp CJE, redacteur. Klinische probleemstellingen. Houten: Prelum uitgevers; 2012. Kaandorp CJE, redacteur. Klinische probleemstellingen. Houten: Prelum uitgevers; 2012.
29.
go back to reference Insler V, Lunenfeld B. Polycystic ovarian disease: a challenge and controversy. Gynecol Endocrinol. 1990;4:51–69. CrossRefPubMed Insler V, Lunenfeld B. Polycystic ovarian disease: a challenge and controversy. Gynecol Endocrinol. 1990;4:51–69. CrossRefPubMed
32.
go back to reference Fritz MA, Speroff L. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2011. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2011.
33.
go back to reference Lely AJ van der, Herder WW de, Hofland LJ, et al. Prolactinoom: diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1445–9. Lely AJ van der, Herder WW de, Hofland LJ, et al. Prolactinoom: diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1445–9.
34.
go back to reference Bayrak A, Saadat P, Mor E, et al. Pituitary imaging is indicated for the evaluation of hyperprolactinemia. Fertil Steril. 2005;84:181. CrossRefPubMed Bayrak A, Saadat P, Mor E, et al. Pituitary imaging is indicated for the evaluation of hyperprolactinemia. Fertil Steril. 2005;84:181. CrossRefPubMed
35.
go back to reference Lamberts SWJ, Herder WW de, Kwekkeboom DJ, et al. Current tools in the diagnosis of pituitary tumours. Acta Endocr. 1993;129(suppl 1):6–12. Lamberts SWJ, Herder WW de, Kwekkeboom DJ, et al. Current tools in the diagnosis of pituitary tumours. Acta Endocr. 1993;129(suppl 1):6–12.
36.
go back to reference Wolpert SM. The radiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am. 1987;16:553–84. PubMedCrossRef Wolpert SM. The radiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am. 1987;16:553–84. PubMedCrossRef
37.
go back to reference Kent DL, Larson EB. Magnetic resonance imaging of the brain and spine. Ann Intern Med. 1988;108:402–24. CrossRefPubMed Kent DL, Larson EB. Magnetic resonance imaging of the brain and spine. Ann Intern Med. 1988;108:402–24. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Amenorroe/oligomenorroe
Auteurs
H. de Vries
C. B. Lambalk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1274-0_29