Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Als het (bijna) fout gaat

Auteurs : M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

Gepubliceerd in: Inleiding in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Protocollen, werkinstructies en (na)scholingen moeten de kans op fouten verkleinen. Een MIP-commissie (commissie meldingen incidenten patiëntenzorg) in instellingen registreert en analyseert fouten om oorzaken op te sporen. Fouten met ernstige gevolgen (calamiteiten) en gevallen van seksueel misbruik worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. De eerste stap bij klachten over de zorgverlener of zorgverlening is een gesprek over de klacht met de zorgverlener. Helpt dit onvoldoende, dan kan de patiënt zijn klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Hij kan ondersteuning krijgen bij regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg. De tweede stap is het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie of bij de tuchtcommissie van een beroepsgroep. Meestal wil de patiënt dat andere patiënten niet hetzelfde overkomt. Als de patiënt een schadevergoeding wil, kan hij een klacht indienen bij de civiele rechtbank. Als een patiënt vindt dat een zorgverlener strafbare feiten heeft gepleegd, kan hij aangifte doen bij de politie.
Metagegevens
Titel
Als het (bijna) fout gaat
Auteurs
M. van der Burgt
E. van Mechelen-Gevers
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0978-8_15