Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De storm van onderwijsvernieuwingen is ook aan het hoger onderwijs niet voorbijgegaan. Opleidingen schakelden over op een bachelor–mastersysteem en voer(d)en competentiegericht onderwijs in. Deze ontwikkelingen zorgen veelal voor heftige emoties en verwoede discussies.Als alles op de schop gaat is de biografie van het veranderingsproces dat de Hogeschool Zuyd doormaakte bij het opzetten van de studierichting Social Work, samengesteld door de betrokkenen. Bij de faculteit Sociale Studies is daadwerkelijk alles 'op de schop' gegaan en hebben docenten en studenten mogen ervaren hoezeer een integraal veranderingsproces ingrijpt in de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van onderwijs.Het boek vormt een rijke bron van informatie voor iedereen die te maken heeft met veranderingsprocessen in het onderwijs of zich daar een mening over wil vormen. Het levert een interessante bijdrage aan de discussie over effecten van veranderingen op datgene waar het uiteindelijk om te doen is: de kwaliteit van het onderwijs.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
In 2002 wordt in Nederland de Nederlandse Accreditatie Organisatie opgericht. Samen met de invoering van het bachelor-masterstelsel (‘ba-mastelsel’) betekent dit een belangrijke verandering voor het Nederlandse hoger onderwijs. In de tweede helft van 2003 wordt een verdrag getekend om te komen tot één organisatie voor Vlaanderen en Nederland en wordt de NVAO operationeel. Het bestaande visitatiestelsel is dan omgebogen tot een accreditatiestelsel.
Bert Kok, Alexandra Jacobs, Willy Nijhof, Bart Paumen

1. VERBREDING

Over het verleggen van grenzen in hoger beroepsonderwijs
Abstract
Om de hoofdstukken 2 tot en met 8 goed te kunnen plaatsen, moeten we in hoofdstuk 1 goed uit de doeken doen vanuit welke achtergrond we praten en opereren.
Bart Paumen

2. DE PROJECTORGANISATIE

Go en no go
Abstract
In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie beschreven.
Willy Nijhof

3. ONDERWIJSVISIE

Het beste van twee werelden
Abstract
Het is begin 2005. Als een van de eerste werkgroepen gaat de werkgroep Onderwijsvisie van start. Deze werkgroep zal het fundament bepalen voor het ontwerp van onderwijs en richting geven aan het didactisch handelen binnen de nieuwe faculteit Sociale Studies. Het is een moeilijke en een gevoelige opdracht omdat er tot nu toe vanuit twee onderwijsvisies wordt gewerkt op de locaties Maastricht en Sittard. Beide visies hebben geleid tot goed onderwijs. Uitgaande van de ene didactische visie zijn we trots op de kennisbasis die studenten wordt meegegeven. Op basis van deze kennis kunnen studenten straks goed opereren binnen het werkveld. Vanuit de andere visie geredeneerd zijn we trots op de bestaande vormen van flexibiliteit in het onderwijs en het geïmplementeerde ‘leren-leren’. Studenten zijn voorbereid op de complexe werkelijkheid van de praktijk, doordat ze zich als lerende professional hebben leren opstellen.
Alexandra Jacobs, Bert Kok

4. ONDERWIJSONTWERP

Abstract
In het vorige hoofdstuk ging het om de onderwijsvisie en de wijze waarop de programmastructuur aansluiting op de onderwijsvisie heeft kunnen vinden. De programmastructuur functioneert als kaderstellend document voor de verdere operationali sering van de opleiding Social Work. In dit hoofdstuk zullen die kaders toegelicht worden.
Bert Kok, Monique Verharen, Alexandra Jacobs

5. HET VERPLATTEN VAN DE ORGANISATIE

Alle poppen aan het dansen
Abstract
In dit hoofdstuk wordt het tweede project, ‘de verplatting van de organisatie’, centraal gesteld en worden de consequenties van deze verplatting voor de inrichting van de faculteit Sociale Studies en de opleiding Social Work beschreven.
Bart Paumen

6. FLEXIBILISERING

Hoe rekbaar kun je zijn?
Abstract
Net als vele andere (hoger-)onderwijsinstellingen heeft de Hogeschool Zuyd de ambitie om het leerproces te flexibiliseren, keuzemogelijkheden aan studenten aan te bieden. Maar op welke noodzaak is die ambitie gestoeld?
Monique Verharen

7. CULTUUR

‘Bitte, verstehen Sie mich’
Abstract
Er wordt een forse prijs betaald voor de uitgewerkte ambitie en getoonde daadkracht. Wie de fusie vanuit historisch perspectief beziet, zal begrijpen dat de SPH-opleiding Maastricht en de SPH-, CMV- en MWD-opleidingen in Sittard niet zonder slag of stoot tot één opleiding zijn samengesmolten.
Monique Verharen

8. REFLECTIE

Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand…
Abstract
Deze ‘onderwijsbiografie’ gaat gelukkig niet over alles. We zouden verdrinken in alle details. Het moet juist gaan over de bijzondere, bepalende gebeurtenissen. In de voorgaande hoofdstukken zijn dan ook de ‘highlights’ van de projecten ‘Inrichting faculteit Sociale Studies’ en ‘Ontwikkeling brede bacheloropleiding Social Work’ naar voren gekomen.
Willy Nijhof

Nawerk

Meer informatie