Skip to main content
Top

2002 | Boek

Alles over opdrachten

Auteur: Ineke Verheul

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Alles over opdrachten? Misschien is 'alles' iets te veel gezegd, maar de titel geeft toch aan wat dit boek biedt: een grote hoeveelheid informatie over opdrachten uit diverse bronnen en vanuit allerlei gezichtspunten, overzichtelijk op een rijtje gezet. Voor diverse projecten heeft het CLU instrumenten ontwikkeld, die zich goed voor een boek als dit lenen.Alles over opdrachten gaat uit van de opdracht in de breedste zin van het woord. Welk doel een opdracht ook moet dienen en waar u in het onderwijs ook een opdracht wilt plaatsen: u zult in dit boek altijd iets van uw gading vinden.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Opdrachten: de grondvorm
Abstract
Wat Grootste gemene deler in deze definities is dat er in ieder geval ietsgedaan moet worden, en dat ‘iets’ is meer dan alleen ‘bestudeer deze stof’. Naar de opvatting van De Bie en Gerritse (1999) zou ook een dergelijkeinstructie een opdracht genoemd kunnen worden. Het gaat DeBie en Gerritse vooral om het betrekkingsaspect in opdrachten: ‘Ik (deocent) wil dat jij (de student, leerling, cursist) ... doet’.
Ineke Verheul
Differentiatie in opdrachten
Abstract
Onderwijs op maat, flexibele leerwegen: het is helemaal ‘in’ tegenwoordig. Dat heeft vooral te maken met de grote belangstelling voor competentiegericht onderwijs van de laatste jaren. Kenmerkend voor dit type onderwijs is het uitgaan van de persoonlijke leerbehoefte van leerlingen. Onderwijs wordt ‘vraag gestuurd’ in plaats van ‘aanbod gestuurd’. Ook zelfsturing is een belangrijk principe bij de ontwikkeling van competenties en de ene leerling is daar nu eenmaal eerder aan toe dan de andere. Er is dus (weer) meer aandacht voor het gegeven dat er nu eenmaal verschillen zijn tussen leerlingen en dat je daar in je onderwijs rekening mee kunt of zelfs moet houden.
Ineke Verheul
Het beoordelen van opdrachten
Abstract
Wie een opdracht ontwerpt, kan er eigenlijk niet omheen ook alvast te bedenken hoe de opdracht straks beoordeeld zal gaan worden. Dat geldt zowel voor opdrachten die echt ‘meetellen’, als voor opdrachtendie vooral bedoeld zijn om het leerproces in de gewenste richting te sturen. In beide gevallen zijn er, als het goed, is leerdoelen geformuleerden moet er worden nagegaan of die leerdoelen ook daadwerkelijk gehaald zijn. Het verschil tussen beide soorten opdrachten is defunctie van de beoordeling
Ineke Verheul
Nawerk
Meer informatie
Titel
Alles over opdrachten
Auteur
Ineke Verheul
Copyright
2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9501-9
Print ISBN
978-90-313-3230-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9501-9