Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-05-2013 | Artikelen

Alles Kidzzz: RCT naar een preventieve geïndiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool

Auteurs: Dr. Sabine Stoltz, Dr. Monique van Londen, Prof. dr. Maja Deković, Prof. dr. Bram Orobio de Castro, Dr. Peter Prinzie

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor basisschoolleerlingen met agressief gedrag zijn effectieve interventies nodig om de ontwikkeling naar ernstiger gedragsproblemen te doorbreken. In deze rct is de effectiviteit van Alles Kidzzz onderzocht, een preventieve geïndiceerde individuele interventie op school, gericht op vermindering van agressie via het verbeteren van cognitieve vaardigheden. At random werden 48 scholen toegewezen aan de interventie- of controlegroep. Er participeerden 264 kinderen uit groep zes, genomineerd door leerkrachten vanwege verhoogd externaliserend gedrag. Alles Kidzzz leidde tot minder reactieve en proactieve agressie, gerapporteerd door kinderen, moeders, vaders of leerkrachten (effectgrootten: .11 tot .32). Op basis van leerkrachtbeoordelingen op de voor- en nameting werd een klinisch significante verandering in externaliserend gedrag gevonden: na deelname aan Alles Kidzzz verminderde externaliserend probleemgedrag tot subklinisch/normaal niveau. Kinderen rapporteerden een positievere zelfperceptie en een aspect van sociaal-cognitief functioneren veranderde. Etniciteit en geslacht modereerden enkele door het kind en leerkracht gerapporteerde interventie-effecten. Resultaten tonen volgens verschillende informanten onder condities van de dagelijkse praktijk effectiviteit van Alles Kidzzz aan.
Voetnoten
1
Op www.​alleskizzz.​nl is meer informatie te vinden over de interventie. Deze website krijgt binnenkort een update met de informatie verkregen uit deze interventiestudie.
 
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M. (1991). Manual for the teacher report form and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1991). Manual for the teacher report form and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
go back to reference Baraldi, A. N., & Enders, C. K. (2010). An introduction to modern missing data analyses. Journal of School Psychology, 48, 5-37.PubMedCrossRef Baraldi, A. N., & Enders, C. K. (2010). An introduction to modern missing data analyses. Journal of School Psychology, 48, 5-37.PubMedCrossRef
go back to reference Barker, E. D., Tremblay, R. E., Nagin, D. S., Vitaro, F., & Lacourse, E. (2006). Development of male proactive and reactive physical aggression during adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 783-790.PubMedCrossRef Barker, E. D., Tremblay, R. E., Nagin, D. S., Vitaro, F., & Lacourse, E. (2006). Development of male proactive and reactive physical aggression during adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 783-790.PubMedCrossRef
go back to reference Botvin, G. (2004). Advancing prevention science and practice: Challenges, critical issues, and future directions. Prevention Science, 5, 69-75.PubMedCrossRef Botvin, G. (2004). Advancing prevention science and practice: Challenges, critical issues, and future directions. Prevention Science, 5, 69-75.PubMedCrossRef
go back to reference Brestan, E. V., & Eyberg, S. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,7272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189.PubMedCrossRef Brestan, E. V., & Eyberg, S. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,7272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189.PubMedCrossRef
go back to reference Broidy, L. M., Nagin, D. S., Tremblay, R. E., Bates, J. E., Brame, B., Dodge, K. A., e.a. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: A six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222-245.PubMedCrossRef Broidy, L. M., Nagin, D. S., Tremblay, R. E., Bates, J. E., Brame, B., Dodge, K. A., e.a. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: A six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222-245.PubMedCrossRef
go back to reference Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, S., & West, S. G. (2009). Looking again, and harder, for a link between low self-esteem and aggression. Journal of Personality, 77, 427-446.PubMedCrossRef Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, S., & West, S. G. (2009). Looking again, and harder, for a link between low self-esteem and aggression. Journal of Personality, 77, 427-446.PubMedCrossRef
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Erlbaum.
go back to reference Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101.CrossRef Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101.CrossRef
go back to reference Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social psychological adjustment. Child Development, 66, 710-722.PubMedCrossRef Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social psychological adjustment. Child Development, 66, 710-722.PubMedCrossRef
go back to reference Dishion, T. J., McCord, J., & Poulin, F. (1999). When interventions harm: Peer groups and problem behavior. American Psychologist, 54, 755-764.PubMedCrossRef Dishion, T. J., McCord, J., & Poulin, F. (1999). When interventions harm: Peer groups and problem behavior. American Psychologist, 54, 755-764.PubMedCrossRef
go back to reference Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. In D. Pepler & K. H. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 201-218). Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. In D. Pepler & K. H. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 201-218). Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
go back to reference Eichelsheim, V., Buist, K., Deković, M., Wissink, I., Frijns, T., Van Lier, P., e.a. (2009). Associations among the parent–adolescent relationship, aggression and delinquency in different ethnic groups: A replication across two Dutch samples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44,1-8.CrossRef Eichelsheim, V., Buist, K., Deković, M., Wissink, I., Frijns, T., Van Lier, P., e.a. (2009). Associations among the parent–adolescent relationship, aggression and delinquency in different ethnic groups: A replication across two Dutch samples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44,1-8.CrossRef
go back to reference Evans, S. W., Langberg, J., & Williams, J, (2003). Achieving generalization in school-based mental health. In M. D. Weist, S. W. Evans, & N. A. Lever (Eds.), Handbook of school mental health: Advancing practice and research (pp. 335-348). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Evans, S. W., Langberg, J., & Williams, J, (2003). Achieving generalization in school-based mental health. In M. D. Weist, S. W. Evans, & N. A. Lever (Eds.), Handbook of school mental health: Advancing practice and research (pp. 335-348). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
go back to reference Gottfredson, D. C., & Wilson, D. B. (2003). Characteristics of effective school-based substance abuse prevention. Prevention Science, 4, 27-38.PubMedCrossRef Gottfredson, D. C., & Wilson, D. B. (2003). Characteristics of effective school-based substance abuse prevention. Prevention Science, 4, 27-38.PubMedCrossRef
go back to reference Hendrickx, M., Crombez, G., Roeyers, H., & Orobio de Castro, B. (2003). Psychometrische evaluatie van de Nederlandstalige versie van de Agressie Beoordelingsschaal van Dodge en Coie (1987). Tijdschrift voor Gedragstherapie, 36, 33-43. Hendrickx, M., Crombez, G., Roeyers, H., & Orobio de Castro, B. (2003). Psychometrische evaluatie van de Nederlandstalige versie van de Agressie Beoordelingsschaal van Dodge en Coie (1987). Tijdschrift voor Gedragstherapie, 36, 33-43.
go back to reference Hermanns, J., öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: umcu. Hermanns, J., öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: umcu.
go back to reference Horsley, T. A., Orobio de Castro, B., & Van der Schoot, M. (2010). In the eye of the beholder: eye-tracking assessment of social information processing in aggressive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 587-599.PubMedCrossRef Horsley, T. A., Orobio de Castro, B., & Van der Schoot, M. (2010). In the eye of the beholder: eye-tracking assessment of social information processing in aggressive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 587-599.PubMedCrossRef
go back to reference Hubbard, J. A., Smithmyer, C. M., Ramsden, S. R., Parker, E. H., Flanagan, K. D., Dearing, K. F., e.a. (2002). Observational, physiological, and self-report measures of children’s anger: Relations to reactive and proactive aggression. Child Development, 73, 1101-1118.PubMedCrossRef Hubbard, J. A., Smithmyer, C. M., Ramsden, S. R., Parker, E. H., Flanagan, K. D., Dearing, K. F., e.a. (2002). Observational, physiological, and self-report measures of children’s anger: Relations to reactive and proactive aggression. Child Development, 73, 1101-1118.PubMedCrossRef
go back to reference Kratochwill, T. R., & Shernoff, E. S. (2004). Evidence-based practice: Promoting evidence-based interventions in school psychology. School Psychology Review, 33, 34-48. Kratochwill, T. R., & Shernoff, E. S. (2004). Evidence-based practice: Promoting evidence-based interventions in school psychology. School Psychology Review, 33, 34-48.
go back to reference Kruuk, J. M. P., & Hüdepohl, M. H. (2007). Handleiding Alles Kidzzz: Een preventief programma voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Den Bosch: Reinier van Arkel Groep. Kruuk, J. M. P., & Hüdepohl, M. H. (2007). Handleiding Alles Kidzzz: Een preventief programma voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Den Bosch: Reinier van Arkel Groep.
go back to reference La Greca, A. M., Silverman, W. K., & Lochman, J. E. (2009). Moving beyond efficacy and effectiveness in child and adolescent intervention research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 373-382.PubMedCrossRef La Greca, A. M., Silverman, W. K., & Lochman, J. E. (2009). Moving beyond efficacy and effectiveness in child and adolescent intervention research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 373-382.PubMedCrossRef
go back to reference Meece, D., & Mize, J. (2010). Multiple aspects of preschool children’s social cognition: Relations with peer acceptance and peer interaction style. Early Child Development and Care, 180, 1476-8275.CrossRef Meece, D., & Mize, J. (2010). Multiple aspects of preschool children’s social cognition: Relations with peer acceptance and peer interaction style. Early Child Development and Care, 180, 1476-8275.CrossRef
go back to reference Muthén, B. O. (2000). Methodological issues in random coefficient growth modeling using a latent variable framework: Application to the development of heavy drinking. In J. Rose, L. Chassin, C. Presson, & J. Sherman (Eds.), Multivariate applications in substance use research: New methods for new questions (pp. 113-140). Hillsdale, nj: Erlbaum. Muthén, B. O. (2000). Methodological issues in random coefficient growth modeling using a latent variable framework: Application to the development of heavy drinking. In J. Rose, L. Chassin, C. Presson, & J. Sherman (Eds.), Multivariate applications in substance use research: New methods for new questions (pp. 113-140). Hillsdale, nj: Erlbaum.
go back to reference Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: History, application, and current practice. Clinical Psychology Review, 21, 421-446.PubMedCrossRef Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: History, application, and current practice. Clinical Psychology Review, 21, 421-446.PubMedCrossRef
go back to reference Orobio de Castro, B., Brendgen, M., Van Boxtel, H., Vitaro, F., & Schaepers, L. (2007). Accept me or else: Disputed overestimation of social competence predicts increases in proactive aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 35,1573-2835. Orobio de Castro, B., Brendgen, M., Van Boxtel, H., Vitaro, F., & Schaepers, L. (2007). Accept me or else: Disputed overestimation of social competence predicts increases in proactive aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 35,1573-2835.
go back to reference Orobio de Castro, B., Merk, W., Koops, W., Veerman, J. W., & Bosch, J. D. (2005). Emotions in social information processing and their relations with reactive and proactive aggression in referred aggressive boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 105-116.CrossRef Orobio de Castro, B., Merk, W., Koops, W., Veerman, J. W., & Bosch, J. D. (2005). Emotions in social information processing and their relations with reactive and proactive aggression in referred aggressive boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 105-116.CrossRef
go back to reference Orobio de Castro, B., Veerman, J. W., Koops, W., Bosch, J. D., & Monshouwer, H. J. (2002). Hostile attribution of intent and aggressive behaviour: A meta-analysis. Child Development, 73, 916-934.PubMedCrossRef Orobio de Castro, B., Veerman, J. W., Koops, W., Bosch, J. D., & Monshouwer, H. J. (2002). Hostile attribution of intent and aggressive behaviour: A meta-analysis. Child Development, 73, 916-934.PubMedCrossRef
go back to reference Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, T. J. (1992). A social learning approach: IV. Antisocial boys. Eugene, or: Castalia. Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, T. J. (1992). A social learning approach: IV. Antisocial boys. Eugene, or: Castalia.
go back to reference Salmivalli, C. (2001). Feeling good about oneself, being bad to others? Remarks on self-esteem, hostility, and aggressive behaviours. Aggression and Violent Behaviour, 6, 375-393.CrossRef Salmivalli, C. (2001). Feeling good about oneself, being bad to others? Remarks on self-esteem, hostility, and aggressive behaviours. Aggression and Violent Behaviour, 6, 375-393.CrossRef
go back to reference Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: Follow up study of antisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 191-194.PubMedCrossRef Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: Follow up study of antisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 191-194.PubMedCrossRef
go back to reference Stice, E., Shaw, H., Bohon, C., Marti, C. N., & Rohde, P. (2009). A meta-analytic review of depression prevention programs for children and adolescents: Factors that predict magnitude of intervention effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 486-503.PubMedCrossRef Stice, E., Shaw, H., Bohon, C., Marti, C. N., & Rohde, P. (2009). A meta-analytic review of depression prevention programs for children and adolescents: Factors that predict magnitude of intervention effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 486-503.PubMedCrossRef
go back to reference Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, P. D. A., Van den Bergh, B., & Ten Brink, L. T. (1997). Handleiding Competentiebelevingsschaal voor Kinderen ( cbsk). Lisse: Swets & Zeitlinger. Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, P. D. A., Van den Bergh, B., & Ten Brink, L. T. (1997). Handleiding Competentiebelevingsschaal voor Kinderen ( cbsk). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher Report Form ( trf ): Nederlandse versie. Rotterdam,The Netherlands: Afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher Report Form ( trf ): Nederlandse versie. Rotterdam,The Netherlands: Afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R. E. (2002). Reactively and proactively aggressive children: Antecedent and subsequent characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 495-506.PubMedCrossRef Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R. E. (2002). Reactively and proactively aggressive children: Antecedent and subsequent characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 495-506.PubMedCrossRef
go back to reference Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2006). The effects of school-based social information processing interventions on aggressive behavior. Part II: Selected or indicated pull-out programs. Campbell Collaboration systematic review available at: CampbellCollaboration.org. Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2006). The effects of school-based social information processing interventions on aggressive behavior. Part II: Selected or indicated pull-out programs. Campbell Collaboration systematic review available at: CampbellCollaboration.org.
go back to reference Wilson, S. J., & Lipsey. M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130-143.CrossRef Wilson, S. J., & Lipsey. M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130-143.CrossRef
go back to reference Yasui, M., & Dishion, T. J. (2007). The ethnic context of child and adolescent problem behavior: Implications for child and family interventions. Clinical Child and Family Psychology Review, 10, 137-179.PubMedCrossRef Yasui, M., & Dishion, T. J. (2007). The ethnic context of child and adolescent problem behavior: Implications for child and family interventions. Clinical Child and Family Psychology Review, 10, 137-179.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Alles Kidzzz: RCT naar een preventieve geïndiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool
Auteurs
Dr. Sabine Stoltz
Dr. Monique van Londen
Prof. dr. Maja Deković
Prof. dr. Bram Orobio de Castro
Dr. Peter Prinzie
Publicatiedatum
01-05-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0009-9

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Kind en adolescent 2/2013 Naar de uitgave