Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 2/2014

01-06-2014

Alcohol- en drugsgebruik onder mensen met een licht verstandelijke beperking

Auteurs: Alice Hammink, MSc, Dr. ir. Carola Schrijvers, Prof. dr. Dike van de Mheen

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Door middel van kwalitatief onderzoek is de aard van het middelengebruik (alcohol en drugs) onder mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in kaart gebracht. We interviewden professionals (N = 14) en cliënten (N = 5) in de Rotterdamse verslavingszorg, LVB-zorg en maatschappelijke opvang. Middelengebruik onder jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking kan ernstiger gevolgen hebben dan middelengebruik onder hun leeftijdsgenoten met een normale intelligentie. Het middelengebruik heeft negatieve gevolgen voor verschillende leefgebieden, onder andere als het gaat om dagbesteding of werk, het sociale netwerk en de financiële situatie. Daarnaast laten de resultaten zien dat risicofactoren voor problematisch middelengebruik vaker voorkomen onder deze groep. Adolescenten met een LVB gebruiken voornamelijk cannabis en minder vaak alcohol, terwijl volwassenen met een LVB vooral alcohol gebruiken. Middelengebruik begint vaak onder invloed van de sociale omgeving, terwijl bij continuering van gebruik tevens het vergeten van problemen of zelfmedicatie een rol speelt. Kennis is nodig voor het ontwikkelen van een goed hulpaanbod voor mensen met problematisch middelengebruik en een LVB.
Voetnoten
2
Deze onderzoeksresultaten maken deel uit van een groter onderzoek naar LVB en middelengebruik in de regio Rotterdam. Het IVO voert dit onderzoek uit in opdracht van stichting De Vraagbaak en Pameijer.
 
3
MEE Rotterdam ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, en verwijst mensen door naar de juiste zorg en begeleiding.
 
4
(L)VG-zorg staat voor (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg.
 
5
De namen in de casusbeschrijvingen zijn gefingeerd vanwege de privacy van de geïnterviewde personen.
 
Literatuur
go back to reference Barendregt, C. , Schrijvers, C. , Baars, J. & Mheen, D. van de (2011). Zorg voorzwerf-jongeren met ernstige problematiek. Onderzoek naar de aansluiting tussen de zorgvraag en zorgaanbod in Rotterdam. Rotterdam: IVO Instituut voor Onderzoek naarLeefwij-zen en Verslaving. Barendregt, C. , Schrijvers, C. , Baars, J. & Mheen, D. van de (2011). Zorg voorzwerf-jongeren met ernstige problematiek. Onderzoek naar de aansluiting tussen de zorgvraag en zorgaanbod in Rotterdam. Rotterdam: IVO Instituut voor Onderzoek naarLeefwij-zen en Verslaving.
go back to reference Bransen, E. , Schipper, H. , Mutsaers, K. , Haverman, M. & Blekman, J. (2008). Aard en omvang van middelengebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Een eerste verkenning bij jongeren zelf en hun begeleiders. Utrecht: Trimbos-instituut. Bransen, E. , Schipper, H. , Mutsaers, K. , Haverman, M. & Blekman, J. (2008). Aard en omvang van middelengebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Een eerste verkenning bij jongeren zelf en hun begeleiders. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Christian, L. & Poling, A. (1997) Drug abuse in persons with mental ratardation: a review. American Journal on Mental Retardation, 102, 126-136.CrossRef Christian, L. & Poling, A. (1997) Drug abuse in persons with mental ratardation: a review. American Journal on Mental Retardation, 102, 126-136.CrossRef
go back to reference Clerkx, M. & Trentelman, M. (2007). Van kei en eik. Over de behandeling van verslaving bij volwassen mensen met een licht verstandelijke handicap. Met het oog op behandeling. Effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Amersfoort: Landelijk Kenniscentrum LVG/Expertisecentrum. Clerkx, M. & Trentelman, M. (2007). Van kei en eik. Over de behandeling van verslaving bij volwassen mensen met een licht verstandelijke handicap. Met het oog op behandeling. Effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Amersfoort: Landelijk Kenniscentrum LVG/Expertisecentrum.
go back to reference Cocco, K. & Harper, D. (2002). Substance use in people with mental retardation: a missing link in understanding community outcomes ? Rehabilitation Counseling Bulletin, 46, 34-41.CrossRef Cocco, K. & Harper, D. (2002). Substance use in people with mental retardation: a missing link in understanding community outcomes ? Rehabilitation Counseling Bulletin, 46, 34-41.CrossRef
go back to reference Didden, R. , Embregts, P. , Toorn, M. van der & Laarhoven, N. (2009). Substance abuse, coping strategies, adaptive skills and behavioral and emotional problems in clients with mild to borderline intellectual disability admitted to a treatment facility: a pilot study. Research in Developmental Disabilities, 30, 927-932 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19217753). Didden, R. , Embregts, P. , Toorn, M. van der & Laarhoven, N. (2009). Substance abuse, coping strategies, adaptive skills and behavioral and emotional problems in clients with mild to borderline intellectual disability admitted to a treatment facility: a pilot study. Research in Developmental Disabilities, 30, 927-932 (http://​www.​ncbi.​nlm.​nih.​gov/​pubmed/​19217753).
go back to reference Dijkstra, M. & Bransen, E. (2010). Middelengebruik bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut. Dijkstra, M. & Bransen, E. (2010). Middelengebruik bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Dowling, S. , Hubert, J. , White, S. & Hollins, S. (2006). Bereaved adults with intellectual disabilities: a combined randomized controlled trial and qualitative study of two community-based interventions. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 277-287. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16507032). Dowling, S. , Hubert, J. , White, S. & Hollins, S. (2006). Bereaved adults with intellectual disabilities: a combined randomized controlled trial and qualitative study of two community-based interventions. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 277-287. (http://​www.​ncbi.​nlm.​nih.​gov/​pubmed/​16507032).
go back to reference Haan,, K. de. , Wielenga, F. & Meijel, B. van (2012). Leefstijltraining-PLUS. Handleiding voor de trainers. Alkmaar: Hogeschool InHolland. Haan,, K. de. , Wielenga, F. & Meijel, B. van (2012). Leefstijltraining-PLUS. Handleiding voor de trainers. Alkmaar: Hogeschool InHolland.
go back to reference Kepper, A. , Monshouwer, K, Dorsselaer, S. van & Vollebergh, W. (2011). Substance use by adolescents in special education and residential youth care institutions. European Child and Adolescent Psychiatry, 20, 311-319 (DOI 10.1007/s0078701101762).PubMedCentralPubMedCrossRef Kepper, A. , Monshouwer, K, Dorsselaer, S. van & Vollebergh, W. (2011). Substance use by adolescents in special education and residential youth care institutions. European Child and Adolescent Psychiatry, 20, 311-319 (DOI 10.1007/s0078701101762).PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Kiewik, M. & Ouden, R. den (2012). Factsheet. Minder drank of drugs. Deventer: Tactus Verslavingszorg. Kiewik, M. & Ouden, R. den (2012). Factsheet. Minder drank of drugs. Deventer: Tactus Verslavingszorg.
go back to reference McGillicuddy, N.B. (2006). A review of substance use research among those with mental retardation. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 12, 41-47 (DOI 10.1002/mrdd.20092).PubMedCrossRef McGillicuddy, N.B. (2006). A review of substance use research among those with mental retardation. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 12, 41-47 (DOI 10.1002/mrdd.20092).PubMedCrossRef
go back to reference Mutsaers, K. , Blekman, J. & Schipper, H. (2007). Licht verstandelijk gehandicapten en middelengebruik. Wat is er tot op heden bekend? Utrecht: Trimbos-instituut. Mutsaers, K. , Blekman, J. & Schipper, H. (2007). Licht verstandelijk gehandicapten en middelengebruik. Wat is er tot op heden bekend? Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Nagel, J. E. L. van der, Kiewik, M. , Postel, M. G. , Dijk, M. van, Didden, R. , Buitelaar, J. K. & Jong, C. A. J. de (2014). Capture recapture estimation of the prevalence of mild intellectual disability and substance use disorder. Research in Developmental Disabilities, 35, 808-813. Nagel, J. E. L. van der, Kiewik, M. , Postel, M. G. , Dijk, M. van, Didden, R. , Buitelaar, J. K. & Jong, C. A. J. de (2014). Capture recapture estimation of the prevalence of mild intellectual disability and substance use disorder. Research in Developmental Disabilities, 35, 808-813.
go back to reference Nieuwenhuis, D. (2010). Een dossieronderzoek bij Tactus Verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Enschede: Universiteit Twente/Tactus Verslavingszorg. Nieuwenhuis, D. (2010). Een dossieronderzoek bij Tactus Verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Enschede: Universiteit Twente/Tactus Verslavingszorg.
go back to reference Ras, M., Woittiez, I., Kempen, H. van & Sadiraj, K. (2010). Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008. Zorg en Financiering, Vol. 9. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (DOI 10.1007/BF03095370). Ras, M., Woittiez, I., Kempen, H. van & Sadiraj, K. (2010). Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008. Zorg en Financiering, Vol. 9. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (DOI 10.1007/BF03095370).
go back to reference Sturmey, P., Reyer, H., Lee, R. & Robek, A. (2003). Substance related disorders in persons with mental retardation. Kingston, NY: NADD. Sturmey, P., Reyer, H., Lee, R. & Robek, A. (2003). Substance related disorders in persons with mental retardation. Kingston, NY: NADD.
go back to reference Taggart, L., McLaughlin, D., Quinn, B. & Milligan, V. (2006). An exploration of substance misuse in people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 588-597 (DOI 10.1111/j.1365-2788.2006.00820). Taggart, L., McLaughlin, D., Quinn, B. & Milligan, V. (2006). An exploration of substance misuse in people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 588-597 (DOI 10.1111/j.1365-2788.2006.00820).
go back to reference Veldhuis, L. & Schrijvers, C. (2012). Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Rotterdam: IVO. Veldhuis, L. & Schrijvers, C. (2012). Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Rotterdam: IVO.
go back to reference Westermeyer, J, Phaobtong, T. & Neider, J. (1988). Substance use and abuse among mentally retarded persons: a comparison of patients and a survey population. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 14, 109-123.PubMedCrossRef Westermeyer, J, Phaobtong, T. & Neider, J. (1988). Substance use and abuse among mentally retarded persons: a comparison of patients and a survey population. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 14, 109-123.PubMedCrossRef
go back to reference Westermeyer, J., Kemp, K. & Nugent, S. (1996). Substance disorder among persons with mild retardation. American Journal of Addiction, 5, 23-31. Westermeyer, J., Kemp, K. & Nugent, S. (1996). Substance disorder among persons with mild retardation. American Journal of Addiction, 5, 23-31.
Metagegevens
Titel
Alcohol- en drugsgebruik onder mensen met een licht verstandelijke beperking
Auteurs
Alice Hammink, MSc
Dr. ir. Carola Schrijvers
Prof. dr. Dike van de Mheen
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-014-0016-4

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Verslaving 2/2014 Naar de uitgave