Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

02-11-2017 | Onderzoeksartikel | Uitgave 6/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2017

Alcohol- en drugsgebruik onder 16- tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 6/2017
Auteurs:
H. Dijkshoorn, W. Schilthuis, N. van der Spek, M. F. van der Wal

Samenvatting

Inleiding: De laatste jaren stijgt het gebruik van xtc onder 19- tot en met 34-jarigen in Amsterdam. Ook het alcohol- en cannabisgebruik van jongvolwassen Amsterdammers is hoog. Onbekend is hoeveel 16- tot en met 18-jarigen in Amsterdam alcohol en drugs gebruiken.
Methode: Van februari tot en met april 2016 werd onder 1.076 leerlingen van havo-5 en vwo-6 van 22 Amsterdamse scholen een schriftelijke vragenlijst afgenomen. In de vragenlijst werd navraag gedaan naar het gebruik van alcohol, cannabis, xtc en andere drugs. Verschillen naar geslacht, leeftijd, schooltype en herkomst werden getoetst met een chi-kwadraattoets.
Resultaten: In de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek heeft 60 % van de leerlingen uit klas 5 en 6 van havo/vwo alcohol gedronken, een kwart cannabis gebruikt en vier procent xtc. Het gebruik van cannabis en xtc was in deze leeftijdsgroep in Amsterdam hoger dan landelijk. Het alcoholgebruik verschilde niet van het landelijke cijfer. In Amsterdam waren er nauwelijks verschillen in alcohol- of drugsgebruik tussen jongens en meisjes of naar leeftijd. Wel gebruikten leerlingen van westerse (inclusief Nederlandse) herkomst vaker alcohol en drugs dan leerlingen van niet-westerse herkomst.
Discussie: Het gebruik van alcohol en drugs is onder 16- tot en met 18-jarigen in Amsterdam hoog, ondanks de aangescherpte wetgeving. Meer aandacht voor preventie van middelengebruik onder jongeren van 16 jaar en ouder is nodig, vooral onder jongeren met westerse achtergrond.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2017 Naar de uitgave

Redactioneel

Goed gezien!