Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2017

02-11-2017 | Onderzoeksartikel

Alcohol- en drugsgebruik onder 16- tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam

Auteurs: H. Dijkshoorn, W. Schilthuis, N. van der Spek, M. F. van der Wal

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: De laatste jaren stijgt het gebruik van xtc onder 19- tot en met 34-jarigen in Amsterdam. Ook het alcohol- en cannabisgebruik van jongvolwassen Amsterdammers is hoog. Onbekend is hoeveel 16- tot en met 18-jarigen in Amsterdam alcohol en drugs gebruiken.
Methode: Van februari tot en met april 2016 werd onder 1.076 leerlingen van havo-5 en vwo-6 van 22 Amsterdamse scholen een schriftelijke vragenlijst afgenomen. In de vragenlijst werd navraag gedaan naar het gebruik van alcohol, cannabis, xtc en andere drugs. Verschillen naar geslacht, leeftijd, schooltype en herkomst werden getoetst met een chi-kwadraattoets.
Resultaten: In de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek heeft 60 % van de leerlingen uit klas 5 en 6 van havo/vwo alcohol gedronken, een kwart cannabis gebruikt en vier procent xtc. Het gebruik van cannabis en xtc was in deze leeftijdsgroep in Amsterdam hoger dan landelijk. Het alcoholgebruik verschilde niet van het landelijke cijfer. In Amsterdam waren er nauwelijks verschillen in alcohol- of drugsgebruik tussen jongens en meisjes of naar leeftijd. Wel gebruikten leerlingen van westerse (inclusief Nederlandse) herkomst vaker alcohol en drugs dan leerlingen van niet-westerse herkomst.
Discussie: Het gebruik van alcohol en drugs is onder 16- tot en met 18-jarigen in Amsterdam hoog, ondanks de aangescherpte wetgeving. Meer aandacht voor preventie van middelengebruik onder jongeren van 16 jaar en ouder is nodig, vooral onder jongeren met westerse achtergrond.
Literatuur
1.
go back to reference Boelema S, Bogt T ter, Eijnden R van der, Verdurmen J. Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16–18 jarigen. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut; 2009. Boelema S, Bogt T ter, Eijnden R van der, Verdurmen J. Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16–18 jarigen. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut; 2009.
2.
go back to reference Niesink R, Laar M van. THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten. Utrecht: Trimbos-instituut; 2012. Niesink R, Laar M van. THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten. Utrecht: Trimbos-instituut; 2012.
3.
go back to reference Goossens FX, Hasselt NE van. Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015. Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015. Goossens FX, Hasselt NE van. Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015. Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015.
4.
go back to reference Gemeente Amsterdam. Beleidsbrief preventie genotmiddelenbeleid ten aanzien van het gebruik van uitgaansdrugs, hallucinogenen en roesmiddelen. Amsterdam: Gemeente Amsterdam; 2013. Gemeente Amsterdam. Beleidsbrief preventie genotmiddelenbeleid ten aanzien van het gebruik van uitgaansdrugs, hallucinogenen en roesmiddelen. Amsterdam: Gemeente Amsterdam; 2013.
5.
go back to reference Dijk T van, Buster M, Osté J. Gebruik van cannabis en harddrugs, Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2014. Dijk T van, Buster M, Osté J. Gebruik van cannabis en harddrugs, Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2014.
8.
go back to reference Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
10.
go back to reference Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. [Extra dataset, persoonlijke communicatie S. van Dorsselaer, Trimbos-Instituut, 19-9-2016]. Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. [Extra dataset, persoonlijke communicatie S. van Dorsselaer, Trimbos-Instituut, 19-9-2016].
11.
go back to reference Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017. Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.
12.
go back to reference Zoom M. Wat werkt bij middelengebruik? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut; 2012. Zoom M. Wat werkt bij middelengebruik? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut; 2012.
13.
go back to reference Roodbeen R, Schelleman-Offermans K. Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2016: Landelijke naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de Drank- en Horecawet en Tabakswet. Nijmegen: Nuchter; 2016. Roodbeen R, Schelleman-Offermans K. Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2016: Landelijke naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de Drank- en Horecawet en Tabakswet. Nijmegen: Nuchter; 2016.
14.
go back to reference Onrust SA, Otten R, Lammers J, Smit F. School-based programmes to reduce and prevent substance use in different age groups: what works for whom? Systematic review and meta-regression analysis. Clin Psychol Rev. 2016;44:45–59. CrossRefPubMed Onrust SA, Otten R, Lammers J, Smit F. School-based programmes to reduce and prevent substance use in different age groups: what works for whom? Systematic review and meta-regression analysis. Clin Psychol Rev. 2016;44:45–59. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Alcohol- en drugsgebruik onder 16- tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam
Auteurs
H. Dijkshoorn
W. Schilthuis
N. van der Spek
M. F. van der Wal
Publicatiedatum
02-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-017-0126-6

Andere artikelen Uitgave 6/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 6/2017 Naar de uitgave

Redactioneel

Goed gezien!