Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Psychopraktijk 4/2013

01-08-2013 | Aan het woord

Agnes van Everdingen: ‘Hulpverleners zijn er al voldoende.’

Auteur: Gerard van der Veer

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In een of andere zin heeft iedere hulpverlener baat bij zijn of haar eigen ervaring als cliënt. Maar ‘ervaringswerkers’ maken een apart gebruik van de hunne. Dat hangt samen met de aard van hun cliëntervaring: een leertherapie is nog wel wat anders dan een psychiatrische opname. Ze noemen zich ook geen hulpverlener. Gesprek met Agnes van Everdingen over haar vak en hoe contact te houden met je basis als lotgenoot en cliënt.
Voetnoten
1
Deze driedeling keert vaker terug in herstelliteratuur. Boertien en Van Bakel situeren ‘ervaringsdeskundigheid’ in de context van ‘herstel’, door hen een ‘vernieuwend concept’ genoemd, en definiëren het als 'het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel'. (Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg (2012) p 12; te downloaden van www.​hee-team.​nl/​overige-projecten/​live). Kenniscentrum Phrenos beperkt het begrip (in januari 2010) nog tot het vermogen 'ervaringskennis aan derden over te dragen' (kcphrenos.​nl/​index.​php?​option=​com_​content&​view=​article&​id=​67&​Itemid=​362). ‘Ervaringskennis’ is gevalideerde/geobjectiveerde ervaring met beperking en manieren van ermee omgaan, inclusief het omgaan met de maatschappelijke reactie erop. De validering gebeurt op kwalitatieve wijze. Zie ook het artikel van Evelien Brouwers en anderen over herstelgerichte zorg in dit nummer.
 
Metagegevens
Titel
Agnes van Everdingen: ‘Hulpverleners zijn er al voldoende.’
Auteur
Gerard van der Veer
Publicatiedatum
01-08-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0051-6

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Psychopraktijk 4/2013 Naar de uitgave