Skip to main content
Top

2000 | Boek

Afstudeerdifferentiatie 415 Chronisch zieken 1

Auteurs: Hanny van der Sluis, Jan H.J. de Jong

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Differentiatiekatern voor BOL- en BBL studenten die in de laatste fase zijn gekomen van de opleiding tot verpleegkundige niveau 4. Het katern is een hulpmiddel bij het afstuderen en reikt verschillende mogelijkheden voor binnen- en buitenschoolse verdieping aan. In de casuïstiek in dit katern komen de eindtermen van deelkwalificatie 415 meerdere malen op verschillende wijze aan bod. Gedurende de BPV toont de deelnemer dat hij/zij in staat is als verpleegkundige zorg te verlenen aan chronisch zieken (415.03). Het kunnen toepassen van GVO (415.04) wordt eveneens in de BPV getoond. Ook het kunnen coördineren van zorg bij chronisch zieken (415.05) wordt in de BPV getoond. De subeindtermen zijn vertaald in taken bij de casussen. Het bevorderen van kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering ten aanzien van chronisch zieken (415.06) wordt geleerd met behulp van projecttaken.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Hoofdstuk 1 Inleiding
Samenvatting
Met de invoering (augustus 1997) van het samenhangend stelsel voor opleidingen in de verpleging en verzorging is een aantal niet geringe veranderingen van kracht geworden. In het kort heeft de invoering van het samenhangend stelsel geleid tot een document waarin eindtermen geformuleerd zijn in termen van beroepsvaardigheden, een brede kwalificatie en een heldere structuur van doorstroming.
Hanny van der Sluis, Jan H.J. de Jong
Hoofdstuk 2 Organisatie en informatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk krijg je de bouwstenen aangereikt waarmee je je gericht gaat voorbereiden op het afstuderen in de zorg voor chronisch zieken. De zorg voor chronisch zieken is een ontzettend groot terrein en omvat vele disciplines en zorgcategorieën, die we doorgaans in de meeste algemene en academische ziekenhuizen tegenkomen.
Hanny van der Sluis, Jan H.J. de Jong
Hoofdstuk 3 Casuïstiek
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden vier casussen met daarin verschillende taken gepresenteerd. De casussen kunnen voor een deel op school maar bij voorkeur (ook) op de werkplek worden uitgewerkt. Deze casussen zijn slechts voorbeelden. Zij kunnen worden vervangen en/of aangevuld met casussen uit de praktijk. De geformuleerde taken kunnen daarbij worden overgenomen en/of aangepast.
Hanny van der Sluis, Jan H.J. de Jong
Nawerk
Meer informatie
Titel
Afstudeerdifferentiatie 415 Chronisch zieken 1
Auteurs
Hanny van der Sluis
Jan H.J. de Jong
Copyright
2000
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9284-1
Print ISBN
978-90-313-2819-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9284-1