Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2009

01-03-2009 | Artikelen

Adoptie: een positieve interventie?

Reactie op de artikelen ‘Adoptie als interventie’ van Van IJzendoorn en Juffer

Auteur: Prof. dr. René A. C. Hoksbergen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Twee in 2008 in Kind en Adolescent verschenen artikelen over adoptie nodigen uit tot kritische reflectie. De auteurs lijken het idee dat adoptie een positieve interventie is, te zeer te benadrukken. In deze bijdrage wordt betoogd dat er onvoldoende aandacht is voor de negatieve gevolgen van adoptie voor geadopteerde en voor de samenleving. De door auteurs geleverde historische beschrijving wordt uitgebreid met gegevens over Nederlandse ontwikkelingen.
Literatuur
go back to reference Altstein, H., & Simon, R. J. (Eds.) (1991). Intercountry adoption: A multinational perspective. New York: Praeger. Altstein, H., & Simon, R. J. (Eds.) (1991). Intercountry adoption: A multinational perspective. New York: Praeger.
go back to reference Bartholet, E. (2005). International adoption. In L. Askeland (Ed.), Children and youth in adoption, orphanages and foster care (pp. 107-131). Greenwood: Greenwood. Bartholet, E. (2005). International adoption. In L. Askeland (Ed.), Children and youth in adoption, orphanages and foster care (pp. 107-131). Greenwood: Greenwood.
go back to reference Bos, P. (2007). Once a mother. Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India. (Dissertatie.) Nijmegen: Radboud Universiteit. Bos, P. (2007). Once a mother. Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India. (Dissertatie.) Nijmegen: Radboud Universiteit.
go back to reference Brodzinsky, D. M. (1993). Long-term outcome in adoption. Future of Children, 11, 153-166. Brodzinsky, D. M. (1993). Long-term outcome in adoption. Future of Children, 11, 153-166.
go back to reference Brodzinsky, D. M. (2005). Reconceptualizing openness in Implication for theory, research, and practice. In D. M. Brodzinsky & J. Palacios (Eds.), Psychological issues in adoption. Research and practice (pp. 146-166). Westport: Praeger. Brodzinsky, D. M. (2005). Reconceptualizing openness in Implication for theory, research, and practice. In D. M. Brodzinsky & J. Palacios (Eds.), Psychological issues in adoption. Research and practice (pp. 146-166). Westport: Praeger.
go back to reference Commissie Kalsbeek (2008). Rapport interlandelijke adoptie. ‘Alles van waarde is weerloos’. Den Haag: Ministerie van Justitie. Commissie Kalsbeek (2008). Rapport interlandelijke adoptie. ‘Alles van waarde is weerloos’. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference De Hartog, J. (1968). De kinderen. Amsterdam/Brussel: Elsevier. De Hartog, J. (1968). De kinderen. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
go back to reference Federici, R. S. (2003). Help for the hopeless child. Alexandria: Federici and Associates. Federici, R. S. (2003). Help for the hopeless child. Alexandria: Federici and Associates.
go back to reference Harris, P. (Ed.) (2006). In search of belonging. Reflections by transracially adopted people. Londen: baaf. Harris, P. (Ed.) (2006). In search of belonging. Reflections by transracially adopted people. Londen: baaf.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. , & Ter Laak, J. (2007). Psychic homelessness related to reactive attachment disorder: Dutch adult foreign adoptees struggling with their identity. In R. A. Javier, A. L. Baden, F. A. Biafora, & A. Camacho-Gingerich (Eds.), Handbook of adoption. Implications for researchers, practitioners, and families (pp. 474-490). Thousand Oaks: Sage. Hoksbergen, R. A. C. , & Ter Laak, J. (2007). Psychic homelessness related to reactive attachment disorder: Dutch adult foreign adoptees struggling with their identity. In R. A. Javier, A. L. Baden, F. A. Biafora, & A. Camacho-Gingerich (Eds.), Handbook of adoption. Implications for researchers, practitioners, and families (pp. 474-490). Thousand Oaks: Sage.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. (1991). Twee decennia adoptiepraktijk in Nederland. In R. A. C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en praktijk van adoptie (pp. 19-38). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hoksbergen, R. A. C. (1991). Twee decennia adoptiepraktijk in Nederland. In R. A. C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Kind van andere ouders. Theorie en praktijk van adoptie (pp. 19-38). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. (2002). Vijftig jaar adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht. Hoksbergen, R. A. C. (2002). Vijftig jaar adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. (Red.) (1979). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Hoksbergen, R. A. C. (Red.) (1979). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. (Red.) (2007). Vertraagde start. Geadopteerden aan het woord. Soesterberg: Aspekt. Hoksbergen, R. A. C. (Red.) (2007). Vertraagde start. Geadopteerden aan het woord. Soesterberg: Aspekt.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. & Walenkamp, H. (Red.) (1983). Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Hoksbergen, R. A. C. & Walenkamp, H. (Red.) (1983). Adoptie uit de kinderschoenen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., & medewerkers Roemenië-project (2002). Effecten van verwaarlozing. Utrecht: Universiteit Utrecht. Hoksbergen, R. A. C., & medewerkers Roemenië-project (2002). Effecten van verwaarlozing. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., & Wolters, W. H. G. (Red.) (1989). Verstoorde relaties, adoptie en hulpverlening. Baarn: ambo. Hoksbergen, R. A. C., & Wolters, W. H. G. (Red.) (1989). Verstoorde relaties, adoptie en hulpverlening. Baarn: ambo.
go back to reference Hoopes, L.J. (1990). Adoption and identity formation. In D. M. Brodzinsky, & M. D. Schechter (Eds.), The psychology of adoption (pp. 144-166). Oxford: Oxford University Press. Hoopes, L.J. (1990). Adoption and identity formation. In D. M. Brodzinsky, & M. D. Schechter (Eds.), The psychology of adoption (pp. 144-166). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference International Social Service (2008). Exposing myths about the number of adoptable children and the need for more precision when defining who is adoptable. Monthly Review, 10, 1-3. International Social Service (2008). Exposing myths about the number of adoptable children and the need for more precision when defining who is adoptable. Monthly Review, 10, 1-3.
go back to reference Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2008). Adoptie als interventie, 2. De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling. Kind en Adolescent, 29, 31-49. Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2008). Adoptie als interventie, 2. De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling. Kind en Adolescent, 29, 31-49.
go back to reference Lifton, B. J. (2007). The inner life of the adopted child: Adoption, trauma, loss, fantasy, search, and reunion. In R. A. Javier, A. L. Baden, F. A. Biafora & A. Camacho-Gingerich (Eds.), Handbook of adoption. Implications for researchers, practitioners, and families (pp. 418-424). Thousand Oaks: Sage. Lifton, B. J. (2007). The inner life of the adopted child: Adoption, trauma, loss, fantasy, search, and reunion. In R. A. Javier, A. L. Baden, F. A. Biafora & A. Camacho-Gingerich (Eds.), Handbook of adoption. Implications for researchers, practitioners, and families (pp. 418-424). Thousand Oaks: Sage.
go back to reference Marcovitch, S., Cesaroni, L., Roberts, W., & Swanson, C. (1995). Romanian adoption: Parents’ dreams, nightmares, and realities. Child Welfare, 74, 993-1017. Marcovitch, S., Cesaroni, L., Roberts, W., & Swanson, C. (1995). Romanian adoption: Parents’ dreams, nightmares, and realities. Child Welfare, 74, 993-1017.
go back to reference Ministerie van Justitie (2000-2007). Cijfers over de jaren 2000-2007: trends en analyse. Den Haag: Ministerie van Justitie. Ministerie van Justitie (2000-2007). Cijfers over de jaren 2000-2007: trends en analyse. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Parthasarathy, R. (2005). Harvard hosts debate on transnational adoption. Internet: www.thecrimson.com (2 november 2005). Parthasarathy, R. (2005). Harvard hosts debate on transnational adoption. Internet: www.thecrimson.com (2 november 2005).
go back to reference Post, R. (2007). Romania, for export only. The untold story of the Romanian ‘orphans’. St. Annaparochie: Hoekstra. Post, R. (2007). Romania, for export only. The untold story of the Romanian ‘orphans’. St. Annaparochie: Hoekstra.
go back to reference Rutter, M. (1979). Verwaarlozing van jonge kinderen. Utrecht: Het Spectrum. Rutter, M. (1979). Verwaarlozing van jonge kinderen. Utrecht: Het Spectrum.
go back to reference Rutter, M., & English and Romanian Adoptees (era) study team (1998). Developmental catch-up, and deficit, following adoption and severe global early privation. Journal of Child Psychology, Psychiatry, 39, 465-476. Rutter, M., & English and Romanian Adoptees (era) study team (1998). Developmental catch-up, and deficit, following adoption and severe global early privation. Journal of Child Psychology, Psychiatry, 39, 465-476.
go back to reference Saclier, C. (2000). In the best interests of the child? In P. Selman (Ed.), Intercountry adoption. Developments, trends and perspectives (pp. 53-65). London: British Agencies for Adoption and Fostering. Saclier, C. (2000). In the best interests of the child? In P. Selman (Ed.), Intercountry adoption. Developments, trends and perspectives (pp. 53-65). London: British Agencies for Adoption and Fostering.
go back to reference Selman, P. (2000). The demographic history of intercountry adoption. In P. Selman (Ed.), Intercountry adoption. Developments, trends and perspectives (pp. 15-39). London: British Agencies for Adoption and Fostering. Selman, P. (2000). The demographic history of intercountry adoption. In P. Selman (Ed.), Intercountry adoption. Developments, trends and perspectives (pp. 15-39). London: British Agencies for Adoption and Fostering.
go back to reference Slot, B. M. J. (2008). Adoptie en welvaart. Een analyse van vraag en aanbod van adoptiekinderen. Justitiële Verkenningen, 34, 11-24. Slot, B. M. J. (2008). Adoptie en welvaart. Een analyse van vraag en aanbod van adoptiekinderen. Justitiële Verkenningen, 34, 11-24.
go back to reference Storsbergen, H. (2004). Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen Grieks geadopteerden in Nederland: de invloed van het geadopteerd zijn. Delft: Eburon. Storsbergen, H. (2004). Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen Grieks geadopteerden in Nederland: de invloed van het geadopteerd zijn. Delft: Eburon.
go back to reference Van Buuren, J. A. (1983). Schijnwerpers op adoptie, resultaten van onderzoek. In R. A. C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Adoptie uit de kinderschoenen (pp. 294-320). Deventer: Van Loghum Slaterus. Van Buuren, J. A. (1983). Schijnwerpers op adoptie, resultaten van onderzoek. In R. A. C. Hoksbergen & H. Walenkamp (Red.), Adoptie uit de kinderschoenen (pp. 294-320). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Van Egmond, G. (1987). Bodemloos bestaan. Problemen met adoptiekinderen. Baarn: ambo. Van Egmond, G. (1987). Bodemloos bestaan. Problemen met adoptiekinderen. Baarn: ambo.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2008). Adoptie als interventie, 1. Historische, ethologische en ethische achtergronden. Kind en Adolescent, 29, 17-30. Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2008). Adoptie als interventie, 1. Historische, ethologische en ethische achtergronden. Kind en Adolescent, 29, 17-30.
go back to reference Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman, H. J. M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman, H. J. M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Verrier, N. N. (1993). The primal wound. Understanding the adopted child. Baltimore: Gateway Press. Verrier, N. N. (1993). The primal wound. Understanding the adopted child. Baltimore: Gateway Press.
go back to reference Verrier, N. N. (2007). Afgestaan. Begrip voor het geadopteerde kind. Soesterberg: Aspekt. Verrier, N. N. (2007). Afgestaan. Begrip voor het geadopteerde kind. Soesterberg: Aspekt.
go back to reference Vlaardingerbroek, P. (2008). Alternatieven voor (interlandelijke) adoptie. Justitiële Verkenningen, 34, 54-67. Vlaardingerbroek, P. (2008). Alternatieven voor (interlandelijke) adoptie. Justitiële Verkenningen, 34, 54-67.
go back to reference Warren, S. B. (1992). Lower threshold for referral for treatment for adopted adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 511-517. Warren, S. B. (1992). Lower threshold for referral for treatment for adopted adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 511-517.
go back to reference Wolters, W. H. G. (Red.) (1978). Adoptie van buitenlandse kinderen. Nijkerk: Callenbach. Wolters, W. H. G. (Red.) (1978). Adoptie van buitenlandse kinderen. Nijkerk: Callenbach.
Metagegevens
Titel
Adoptie: een positieve interventie?
Reactie op de artikelen ‘Adoptie als interventie’ van Van IJzendoorn en Juffer
Auteur
Prof. dr. René A. C. Hoksbergen
Publicatiedatum
01-03-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2009
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03087927

Andere artikelen Uitgave 1/2009

Kind en adolescent 1/2009 Naar de uitgave