Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2008

01-03-2008 | Artikelen

Adoptie als interventie (2)

De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling

Auteur: Prof. Dr. Femmie Juffer en Marinus H. van IJzendoorn

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit laatste deel van een tweeluik over adoptie gaan we na of (binnenlandse of internationale) adoptie een effectieve interventie is voor de ontwikkelingsdomeinen van fysieke groei, gehechtheid, cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties, zelfwaardering en gedragsproblemen. Door middel van een reeks meta-analyses met meer dan 270 onderzoeken en meer dan 230.000 geadopteerden en niet-geadopteerde leeftijdgenoten toetsten we een model voor de herstelkansen van adoptiekinderen. Hoewel de inhaalslag vergeleken met huidige leeftijdgenoten op sommige ontwikkelingsgebieden (vooral fysieke groei en gehechtheid) niet volledig is, overtreffen de geadopteerden ruimschoots hun achtergebleven leeftijdgenoten. Adoptie vóór twaalf maanden gaat gepaard met een meer volledige inhaalslag dan adoptie na de eerste verjaardag wat betreft lengte, gehechtheid en schoolprestaties. Bij internationale adoptie is er in de meeste ontwikkelingsdomeinen niet minder inhaalgroei dan bij binnenlandse adoptie.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M. (1991a). Manual for the Teacher’s Report Form and 1991 Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1991a). Manual for the Teacher’s Report Form and 1991 Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry.
go back to reference Achenbach, T. M. (1991b). Manual for the Child behavior Checklist/4-18 and 1991 Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1991b). Manual for the Child behavior Checklist/4-18 and 1991 Profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry.
go back to reference Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716. Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716.
go back to reference Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analysis of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195-215. Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analysis of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195-215.
go back to reference Block, J., & Block, J. H. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposium on Child Psychology (pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Block, J., & Block, J. H. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposium on Child Psychology (pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Bowlby, J. (1944). Forty-four juvenile thieves: their characters and home life. International Journal of Psycho-Analysis, 25, 19-52 and 107-127. Bowlby, J. (1944). Forty-four juvenile thieves: their characters and home life. International Journal of Psycho-Analysis, 25, 19-52 and 107-127.
go back to reference Bowlby, J. (1969). Attachment, Vol. 1 of Attachment and loss. London: Hogarth Press. Bowlby, J. (1969). Attachment, Vol. 1 of Attachment and loss. London: Hogarth Press.
go back to reference Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety & Anger. Vol. 2 of Attachment and Loss. London: Hogarth Press. Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety & Anger. Vol. 2 of Attachment and Loss. London: Hogarth Press.
go back to reference Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock/Routledge. Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock/Routledge.
go back to reference Bretherton, I., & Mulholland, K. A. (1999). Internal working models in attachment relationships: A construct revisited. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment (pp. 89-111). New York: Guilford. Bretherton, I., & Mulholland, K. A. (1999). Internal working models in attachment relationships: A construct revisited. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment (pp. 89-111). New York: Guilford.
go back to reference Brodzinsky, D. M. (1990). A stress and coping model of adoption adjustment. In D.M. Brodzinsky & M.D. Schechter (Eds.), The psychology of adoption (pp. 3-24). Oxford: Oxford University Press. Brodzinsky, D. M. (1990). A stress and coping model of adoption adjustment. In D.M. Brodzinsky & M.D. Schechter (Eds.), The psychology of adoption (pp. 3-24). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Brodzinsky, D. M., Schechter, M. D., & Henig, R. M. (1992). Being adopted: The lifelong search for self. New York: Anchor Books/Doubleday. Brodzinsky, D. M., Schechter, M. D., & Henig, R. M. (1992). Being adopted: The lifelong search for self. New York: Anchor Books/Doubleday.
go back to reference Cassidy, J., & Shaver, P. (Eds.) (1999), Handbook of attachment. New York: Guilford. Cassidy, J., & Shaver, P. (Eds.) (1999), Handbook of attachment. New York: Guilford.
go back to reference Chaffin, M., Hanson, R., Saunders, B. E., Nichols, T., Barnett, D., Zeanah, C., e.a. (2006). Report of the APSAC Task Force on attachment therapy, reactive attachment disorder, and attachment problems. Child Maltreatment, 11, 76-89. Chaffin, M., Hanson, R., Saunders, B. E., Nichols, T., Barnett, D., Zeanah, C., e.a. (2006). Report of the APSAC Task Force on attachment therapy, reactive attachment disorder, and attachment problems. Child Maltreatment, 11, 76-89.
go back to reference Chisholm, K. (1998). A three year follow-up of attachment and indiscriminate friendliness in children adopted from Romanian orphanages. Child Development, 69, 1092-1106. Chisholm, K. (1998). A three year follow-up of attachment and indiscriminate friendliness in children adopted from Romanian orphanages. Child Development, 69, 1092-1106.
go back to reference Chugani, H. T., Behen, M. E., Muzik, O., Juhasz, C., Nagy, F., & Chugani, D. C. (2001). Local brain functional activity following early deprivation: A study of postinstitutionalized Romanian orphans. Neuroimage, 14, 1290-1301. Chugani, H. T., Behen, M. E., Muzik, O., Juhasz, C., Nagy, F., & Chugani, D. C. (2001). Local brain functional activity following early deprivation: A study of postinstitutionalized Romanian orphans. Neuroimage, 14, 1290-1301.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences (rev. edn.). New York: Academic Press. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences (rev. edn.). New York: Academic Press.
go back to reference Dennis, W. (1973). Children of the crèche. New York: Appleton Century Crofts. Dennis, W. (1973). Children of the crèche. New York: Appleton Century Crofts.
go back to reference Dickens, W. T., & Flynn, J. R. (2001). Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved. Psychological review, 108, 346-369. Dickens, W. T., & Flynn, J. R. (2001). Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved. Psychological review, 108, 346-369.
go back to reference Dries, L. van den, Juffer, F., Van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2007). Fostering Security? A Meta-Analysis of Attachment in Adopted and Foster Children. Ingediend manuscript. Dries, L. van den, Juffer, F., Van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2007). Fostering Security? A Meta-Analysis of Attachment in Adopted and Foster Children. Ingediend manuscript.
go back to reference Dunn, J., & Hughes, C. (1998). Young children’s understanding of emotions within close relationships. Cognition and Emotion, 12, 171-190. Dunn, J., & Hughes, C. (1998). Young children’s understanding of emotions within close relationships. Cognition and Emotion, 12, 171-190.
go back to reference Fisher, L., Ames, E. W., Chisholm, K, & Savoie, L. (1997). Problems reported by parents of Romanian orphans adopted to British Columbia. International Journal of Behavioral Development, 20, 67-82. Fisher, L., Ames, E. W., Chisholm, K, & Savoie, L. (1997). Problems reported by parents of Romanian orphans adopted to British Columbia. International Journal of Behavioral Development, 20, 67-82.
go back to reference Fries, A. B. W., Ziegler, T. E., Kurian, J. R., Jacoris, S., & Pollak, S. D. (2005). Early experience in humans is associated with changes in neuropeptides critical for regulating social behavior. PNAS, 102, 17237-17240. Fries, A. B. W., Ziegler, T. E., Kurian, J. R., Jacoris, S., & Pollak, S. D. (2005). Early experience in humans is associated with changes in neuropeptides critical for regulating social behavior. PNAS, 102, 17237-17240.
go back to reference Gunnar, M. R., Bruce, J., & Grotevant, H. D. (2000). International adoption of institutionally reared children: Research and policy. Development and Psychopathology, 12, 677-693. Gunnar, M. R., Bruce, J., & Grotevant, H. D. (2000). International adoption of institutionally reared children: Research and policy. Development and Psychopathology, 12, 677-693.
go back to reference Harter, S. (1999). The construction of the self. A developmental perspective. New York: Guilford. Harter, S. (1999). The construction of the self. A developmental perspective. New York: Guilford.
go back to reference Hjern, A., Lindblad, F., & Vinnerljung, B. (2002). Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: a cohort study. Lancet, 360, 443-448. Hjern, A., Lindblad, F., & Vinnerljung, B. (2002). Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: a cohort study. Lancet, 360, 443-448.
go back to reference Howe, D. (2003). Attachment disorders: Disinhibited attachment behaviours and secure base distortions with special reference to adopted children. Attachment and Human Development, 5, 265-270. Howe, D. (2003). Attachment disorders: Disinhibited attachment behaviours and secure base distortions with special reference to adopted children. Attachment and Human Development, 5, 265-270.
go back to reference Hrdy, S. B. (1999). Mother nature: A history of mothers, infants, and natural selection. London: Vintage. Hrdy, S. B. (1999). Mother nature: A history of mothers, infants, and natural selection. London: Vintage.
go back to reference Humphrey, M, & Ounsted, C. (1963). Adoptive families referred for psychiatric advice. I. The children. The British Journal of Psychiatry, 109, 599-608. Humphrey, M, & Ounsted, C. (1963). Adoptive families referred for psychiatric advice. I. The children. The British Journal of Psychiatry, 109, 599-608.
go back to reference Johnson, D. E. (2000a). Medical and developmental sequelae of early childhood institutionalization in eastern European adoptees. Minnesota Symposia on Child Psychology, 31, 113-162. Johnson, D. E. (2000a). Medical and developmental sequelae of early childhood institutionalization in eastern European adoptees. Minnesota Symposia on Child Psychology, 31, 113-162.
go back to reference Johnson, D. E. (2000b). Long-term medical issues in international adoptees. Pediatric Annals, 29, 234-241. Johnson, D. E. (2000b). Long-term medical issues in international adoptees. Pediatric Annals, 29, 234-241.
go back to reference Juffer, F. (1993). Verbonden door adoptie. Een experimenteel onderzoek naar hechting en competentie in gezinnen met een adoptiebaby. Amersfoort: Academische Uitgeverij. Juffer, F. (1993). Verbonden door adoptie. Een experimenteel onderzoek naar hechting en competentie in gezinnen met een adoptiebaby. Amersfoort: Academische Uitgeverij.
go back to reference Juffer, F. (2002). Adoptie: een optie voor kind en gezin? Leiden: Universiteit Leiden (inaugurele rede). Juffer, F. (2002). Adoptie: een optie voor kind en gezin? Leiden: Universiteit Leiden (inaugurele rede).
go back to reference Juffer, F. (2006). Children’s awareness of adoption and their problem behavior in families with 7-year-old internationally adopted children. Adoption Quarterly, 9(2/3), 1-22. Juffer, F. (2006). Children’s awareness of adoption and their problem behavior in families with 7-year-old internationally adopted children. Adoption Quarterly, 9(2/3), 1-22.
go back to reference Juffer, F. (2007). Een halve eeuw adoptie en pleegzorg. In G. Cardol & W. Theunissen (Red.), Het kind: bijzonder belangrijk (pp. 139-152). Amsterdam: Uitgeverij SWP. Juffer, F. (2007). Een halve eeuw adoptie en pleegzorg. In G. Cardol & W. Theunissen (Red.), Het kind: bijzonder belangrijk (pp. 139-152). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2005). The importance of parenting in the development of disorganized attachment: Evidence from a preventive intervention study in adoptive families. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 263-274. Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2005). The importance of parenting in the development of disorganized attachment: Evidence from a preventive intervention study in adoptive families. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 263-274.
go back to reference Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (Eds.) (2008). Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. New York: Lawrence Erlbaum/Taylor & Francis. Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (Eds.) (2008). Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. New York: Lawrence Erlbaum/Taylor & Francis.
go back to reference Juffer, F., Stams, G. J. J. M., & Van IJzendoorn, M. H. (2004). Adopted children’s problem behavior is significantly related to their ego resiliency, ego control, and sociometric status. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 697-706. Juffer, F., Stams, G. J. J. M., & Van IJzendoorn, M. H. (2004). Adopted children’s problem behavior is significantly related to their ego resiliency, ego control, and sociometric status. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 697-706.
go back to reference Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2005). Behavior problems and mental health referrals of international adoptees: A meta-analysis. JAMA - The Journal of the American Medical Association, 293, 2501-2515. Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2005). Behavior problems and mental health referrals of international adoptees: A meta-analysis. JAMA - The Journal of the American Medical Association, 293, 2501-2515.
go back to reference Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2006, July). International adoption comes of age: Development of international adoptees from a longitudinal and meta-analytic perspective. Keynote lecture presented at the Second International Conference on Adoption Research, University of East Anglia, Norwich, UK. Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2006, July). International adoption comes of age: Development of international adoptees from a longitudinal and meta-analytic perspective. Keynote lecture presented at the Second International Conference on Adoption Research, University of East Anglia, Norwich, UK.
go back to reference Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2007). Adoptees do not lack self-esteem: A meta-analysis of studies on self-esteem of transracial, international, and domestic adoptees. Psychological Bulletin, 133, 1067-1083. Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2007). Adoptees do not lack self-esteem: A meta-analysis of studies on self-esteem of transracial, international, and domestic adoptees. Psychological Bulletin, 133, 1067-1083.
go back to reference Leon, I. G. (2002). Adoption losses: naturally occurring or socially constructed? Child Development, 73, 652-663. Leon, I. G. (2002). Adoption losses: naturally occurring or socially constructed? Child Development, 73, 652-663.
go back to reference McGuinness, T., & Pallansch, L. (2000). Competence of children adopted from the former Soviet Union. Family Relations, 49, 457-464. McGuinness, T., & Pallansch, L. (2000). Competence of children adopted from the former Soviet Union. Family Relations, 49, 457-464.
go back to reference Miller, L. C. (2005a). International adoption, behavior, and mental health. JAMA - the Journal of the American Medical Association, 25, 2533-2535. Miller, L. C. (2005a). International adoption, behavior, and mental health. JAMA - the Journal of the American Medical Association, 25, 2533-2535.
go back to reference Miller, L. C. (2005b). The handbook of international adoption medicine. A guide for physicians, parents, and providers. Oxford: Oxford University Press. Miller, L. C. (2005b). The handbook of international adoption medicine. A guide for physicians, parents, and providers. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Ministerie van Justitie (2007). Adoptie. Trends en analyse. Den Haag. Ministerie van Justitie (2007). Adoptie. Trends en analyse. Den Haag.
go back to reference Mul, D., Oostdijk, W., & Drop, S. L. S. (2002). Early puberty in adopted children. Hormone Research, 57, 1-9. Mul, D., Oostdijk, W., & Drop, S. L. S. (2002). Early puberty in adopted children. Hormone Research, 57, 1-9.
go back to reference Nickman, S. L., Rosenfeld, A. A., Fine, P., Macintyre, J. C., Pilowsky, D. J., Howe, R. A., e.a. (2005). Children in adoptive families: Overview and update. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 987-995. Nickman, S. L., Rosenfeld, A. A., Fine, P., Macintyre, J. C., Pilowsky, D. J., Howe, R. A., e.a. (2005). Children in adoptive families: Overview and update. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 987-995.
go back to reference O’ Connor, T. G., Rutter, M., Beckett, C., Keaveney, L., Kreppner, J. M., & English-&-Romanian-Adoptees-Study-Team (2000). The effects of global severe privation on cognitive competence: Extension and longitudinal follow-up. Child Development, 71, 376-390. O’ Connor, T. G., Rutter, M., Beckett, C., Keaveney, L., Kreppner, J. M., & English-&-Romanian-Adoptees-Study-Team (2000). The effects of global severe privation on cognitive competence: Extension and longitudinal follow-up. Child Development, 71, 376-390.
go back to reference O’Connor, T. G., Rutter, M., & the English and Romanian Adoptees Study Team (2000). Attachment disorder behavior following early severe deprivation: Extension and longitudinal follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 703–712. O’Connor, T. G., Rutter, M., & the English and Romanian Adoptees Study Team (2000). Attachment disorder behavior following early severe deprivation: Extension and longitudinal follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 703–712.
go back to reference O’Connor, Th. G., & Zeanah, C. H. (2003). Attachment disorders: Assessment strategies and treatment approaches. Attachment and Human Development, 5, 223-244. O’Connor, Th. G., & Zeanah, C. H. (2003). Attachment disorders: Assessment strategies and treatment approaches. Attachment and Human Development, 5, 223-244.
go back to reference Oostdijk, W., Rikken, B., Schreuder, S., Otten, B., Odink, R., Rouwe, C., e.a. (1996). Final height in central precocious puberty after long term treatment with a slow release GnRH agonist. Archives of Disease in Childhood, 75, 292-297. Oostdijk, W., Rikken, B., Schreuder, S., Otten, B., Odink, R., Rouwe, C., e.a. (1996). Final height in central precocious puberty after long term treatment with a slow release GnRH agonist. Archives of Disease in Childhood, 75, 292-297.
go back to reference Palacios, J., & Sanchez, Y. (1996). Adopted and non-adopted children: A comparative study/Ninos adoptados y no adoptados: un estudio comparativo. Anuario de Psicologia, 71, 63-85. Palacios, J., & Sanchez, Y. (1996). Adopted and non-adopted children: A comparative study/Ninos adoptados y no adoptados: un estudio comparativo. Anuario de Psicologia, 71, 63-85.
go back to reference Pinderhughes, E. E. (1998). Short term placement outcomes for children adopted after age five. Children and Youth Services Review, 20, 223-249 Pinderhughes, E. E. (1998). Short term placement outcomes for children adopted after age five. Children and Youth Services Review, 20, 223-249
go back to reference Proos, L. A., Hofvander, Y., Wennqvist, K., & Tuvemo, T. (1992a). A longitudinal-study on anthropometric and clinical development of Indian children adopted in Sweden. 1. Clinical and anthropometric condition at arrival. Uppsala Journal of Medical Sciences, 97, 79-92. Proos, L. A., Hofvander, Y., Wennqvist, K., & Tuvemo, T. (1992a). A longitudinal-study on anthropometric and clinical development of Indian children adopted in Sweden. 1. Clinical and anthropometric condition at arrival. Uppsala Journal of Medical Sciences, 97, 79-92.
go back to reference Proos, L. A., Hofvander, Y., Wennqvist, K., & Tuvemo, T. (1992b). A longitudinal-study on anthropometric and clinical development of Indian children adopted in Sweden. 2. Growth, morbidity and development during 2 years after arrival in Sweden. Uppsala Journal of Medical Sciences, 97, 93-106. Proos, L. A., Hofvander, Y., Wennqvist, K., & Tuvemo, T. (1992b). A longitudinal-study on anthropometric and clinical development of Indian children adopted in Sweden. 2. Growth, morbidity and development during 2 years after arrival in Sweden. Uppsala Journal of Medical Sciences, 97, 93-106.
go back to reference Rawls, J. (1980). A theory of justice. Cambridge: Belknap Press. Rawls, J. (1980). A theory of justice. Cambridge: Belknap Press.
go back to reference Rutter, M., O’Connor, T.G., & the English and Romanian Adoptees Study Team (2004). Are there biological programming effects for psychological development? Findings from a study of Romanian adoptees. Developmental Psychology, 40, 81-94. Rutter, M., O’Connor, T.G., & the English and Romanian Adoptees Study Team (2004). Are there biological programming effects for psychological development? Findings from a study of Romanian adoptees. Developmental Psychology, 40, 81-94.
go back to reference Schechter, M. D. (1960). Observations on adopted children. Archives of General Psychiatry, 3, 21-32. Schechter, M. D. (1960). Observations on adopted children. Archives of General Psychiatry, 3, 21-32.
go back to reference Selman, P. (2005, September). Trends in intercountry adoption 1998-2003: A demographic analysis. Paper presented at the First Global Conference on Adoption Research, Copenhagen, Denmark. Selman, P. (2005, September). Trends in intercountry adoption 1998-2003: A demographic analysis. Paper presented at the First Global Conference on Adoption Research, Copenhagen, Denmark.
go back to reference Sprangers, A., De Jong, J., & Van Zee, M. (2006). Halve eeuw adopties in Nederland. Demos, Bulletin over bevolking en samenleving, 22, 97-101. Sprangers, A., De Jong, J., & Van Zee, M. (2006). Halve eeuw adopties in Nederland. Demos, Bulletin over bevolking en samenleving, 22, 97-101.
go back to reference Sroufe, L. A. (1979). The coherence of individual development: Early care, attachment, and subsequent developmental issues. American Psychologist, 34, 834-841. Sroufe, L. A. (1979). The coherence of individual development: Early care, attachment, and subsequent developmental issues. American Psychologist, 34, 834-841.
go back to reference Sroufe, L. A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 2, 335-347. Sroufe, L. A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 2, 335-347.
go back to reference Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A., & Collins, W. A. (2005). The development of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood. New York: Guilford Publications. Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A., & Collins, W. A. (2005). The development of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood. New York: Guilford Publications.
go back to reference Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Rispens, J., & Hoksbergen, R. A. C. (2000). The development and adjustment of 7-year old children adopted in infancy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 1025-1037. Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Rispens, J., & Hoksbergen, R. A. C. (2000). The development and adjustment of 7-year old children adopted in infancy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 1025-1037.
go back to reference Stein, A., Woolley, H., Senior, R., Hertzmann, L., Lovel, M., Lee, J., e.a. (2006). Treating disturbances in the relationship between mothers with eating disorders and their infants: a randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 163, 899-906. Stein, A., Woolley, H., Senior, R., Hertzmann, L., Lovel, M., Lee, J., e.a. (2006). Treating disturbances in the relationship between mothers with eating disorders and their infants: a randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 163, 899-906.
go back to reference Tizard, B. (1977). Adoption: A second chance. New York: The Free Press. Tizard, B. (1977). Adoption: A second chance. New York: The Free Press.
go back to reference Tizard, B., & Rees, J. (1975). The effect of early institutional rearing on the behaviour problems and affectional relationships of four-year-old children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 16, 61-73. Tizard, B., & Rees, J. (1975). The effect of early institutional rearing on the behaviour problems and affectional relationships of four-year-old children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 16, 61-73.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H. (1997). Attachment, emergent morality, and aggression: Toward a developmental socioemotional model of antisocial behaviour. International Journal of Behavioral Development, 21, 703-727. Van IJzendoorn, M. H. (1997). Attachment, emergent morality, and aggression: Toward a developmental socioemotional model of antisocial behaviour. International Journal of Behavioral Development, 21, 703-727.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2005). Adoption is a successful natural intervention enhancing adopted children’s iq and school performance. Current Directions in Psychological Science, 14, 326-330. Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2005). Adoption is a successful natural intervention enhancing adopted children’s iq and school performance. Current Directions in Psychological Science, 14, 326-330.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2008). Adoptie als interventie (1). Historische, ethologische en ethische achtergronden, Kind en Adolescent, 29, 17-30. Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2008). Adoptie als interventie (1). Historische, ethologische en ethische achtergronden, Kind en Adolescent, 29, 17-30.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Juffer, F. (2007). Plasticity of growth in height, weight and head circumference: Meta-analytic evidence of massive catch-up after international adoption. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 28, 334-343. Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Juffer, F. (2007). Plasticity of growth in height, weight and head circumference: Meta-analytic evidence of massive catch-up after international adoption. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 28, 334-343.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., & Klein Poelhuis, C. W. (2005). Adoption and cognitive development: A meta-analytic comparison of adopted and non-adopted children’s iq and school performance. Psychological Bulletin, 131, 301-316. Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., & Klein Poelhuis, C. W. (2005). Adoption and cognitive development: A meta-analytic comparison of adopted and non-adopted children’s iq and school performance. Psychological Bulletin, 131, 301-316.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225-249. Van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225-249.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., Vereijken, C. M. J. L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Riksen-Walraven, J. M. (2004). Assessing attachment security with the attachment Q sort: Meta-analytic evidence for the validity of the observer aqs. Child Development, 75, 1188-1213. Van IJzendoorn, M. H., Vereijken, C. M. J. L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Riksen-Walraven, J. M. (2004). Assessing attachment security with the attachment Q sort: Meta-analytic evidence for the validity of the observer aqs. Child Development, 75, 1188-1213.
go back to reference Van Lieshout, C. F. M., Riksen-Walraven, J. M. A., Brink, P. W. M. ten, Siebenheller, F. A., Meij, J. T. H. Koot., e.a. (1986). Zelfstandigheidsontwikkeling in het basisonderwijs. (Competence development in elementary school). Nijmegen, The Netherlands: University of Nijmegen: ITS. Van Lieshout, C. F. M., Riksen-Walraven, J. M. A., Brink, P. W. M. ten, Siebenheller, F. A., Meij, J. T. H. Koot., e.a. (1986). Zelfstandigheidsontwikkeling in het basisonderwijs. (Competence development in elementary school). Nijmegen, The Netherlands: University of Nijmegen: ITS.
go back to reference Van der Linden, A. P. (2006). Adoptierecht. Den Haag: Sdu Uitgevers. Van der Linden, A. P. (2006). Adoptierecht. Den Haag: Sdu Uitgevers.
go back to reference Van Londen, W. M., Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2007). Attachment, cognitive and motor development in adopted children: Short-term outcomes after international adoption. Journal of Pediatric Psychology, 32, 1249-1258. Van Londen, W. M., Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2007). Attachment, cognitive and motor development in adopted children: Short-term outcomes after international adoption. Journal of Pediatric Psychology, 32, 1249-1258.
go back to reference Vaughn, B. E., & Waters, E. (1990). Attachment behavior at home and in the laboratory - Q-sort observations and Strange Situation classifications of one-year-olds. Child Development, 61, 1965-1973. Vaughn, B. E., & Waters, E. (1990). Attachment behavior at home and in the laboratory - Q-sort observations and Strange Situation classifications of one-year-olds. Child Development, 61, 1965-1973.
go back to reference Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman H. J. (1995). Developmental course of problem behaviors in adolescent adoptees. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 151-159. Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman H. J. (1995). Developmental course of problem behaviors in adolescent adoptees. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 151-159.
go back to reference Verhulst, F. C., Althaus, M., & Versluis-den Bieman, H. J. M. V. (1990). Problem behavior in international adoptees: I. An epidemiological study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 94-103. Verhulst, F. C., Althaus, M., & Versluis-den Bieman, H. J. M. V. (1990). Problem behavior in international adoptees: I. An epidemiological study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 94-103.
go back to reference Versluis-den Bieman, H. J., & Verhulst F. C. (1995). Self-reported and parent reported problems in adolescent international adoptees. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1411-1428. Versluis-den Bieman, H. J., & Verhulst F. C. (1995). Self-reported and parent reported problems in adolescent international adoptees. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1411-1428.
go back to reference Vorria, P., Papaligoura, Z., Dunn, J., Van IJzendoorn, M. H., Steele, H., Kontopoulou, A., & Sarafidou, Y. (2003). Early experiences and attachment relationships of Greek infants raised in residential group care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 1208–1220. Vorria, P., Papaligoura, Z., Dunn, J., Van IJzendoorn, M. H., Steele, H., Kontopoulou, A., & Sarafidou, Y. (2003). Early experiences and attachment relationships of Greek infants raised in residential group care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 1208–1220.
go back to reference Vorria, P., Papaligoura, Z., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van IJzendoorn, M. H. & Kontopoulou, A. (2006). The development of adopted children after institutional care: A follow-up study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 1246-1253. Vorria, P., Papaligoura, Z., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van IJzendoorn, M. H. & Kontopoulou, A. (2006). The development of adopted children after institutional care: A follow-up study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 1246-1253.
go back to reference Wachs, T. D. (2000). Nutritional deficits and behavioural development. International Journal of Behavioral Development, 24, 435-441. Wachs, T. D. (2000). Nutritional deficits and behavioural development. International Journal of Behavioral Development, 24, 435-441.
go back to reference Warren, S. B. (1992). Lower threshold for referral for psychiatric treatment for adopted adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 512-517. Warren, S. B. (1992). Lower threshold for referral for psychiatric treatment for adopted adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 512-517.
go back to reference Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., & Carlson, E. (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. Child Development, 76, 1015-1028. Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., & Carlson, E. (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. Child Development, 76, 1015-1028.
Metagegevens
Titel
Adoptie als interventie (2)
De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling
Auteur
Prof. Dr. Femmie Juffer en Marinus H. van IJzendoorn
Publicatiedatum
01-03-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2008
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03076736

Andere artikelen Uitgave 1/2008

Kind en adolescent 1/2008 Naar de uitgave

Boeken: Ontvangen

Ontvangen