Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Acute zorg onder bijzondere omstandigheden

Auteurs : dr. P. A. Hustinx, C. Motz, P. A. de Ruijter

Gepubliceerd in: Leerboek acute geneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk bespreekt de definities van ramp en crisis, alsook de classificatie van rampen en hoe de ramp- en crisishulpverlening in Nederland is georganiseerd. Terrorisme, ongevallen met gevaarlijke stoffen, pandemie en overstromingen komen aan bod. Van evenementenzorg (VNEZ) worden context en verschillende zorgniveaus besproken. Aantallen mensen en groepsgedrag (hoe gaat men om met paniek?) zijn medebepalend voor de wijze waarop hulp verleend wordt. De psychologie van overleving wordt gekoppeld aan de begrippen body awareness, situational awareness en bewuste ademhaling (tactical, combat en burst breathing). Bij survival medicine en wilderness medicine is de hulpverlener in complexe omstandigheden grotendeels op zichzelf aangewezen. Vanuit de militaire TCCC wordt het MARCH-protocol binnen de civiele hulpverlening geïntegreerd. De organisatie van de rampbestrijding omvat onder andere de GHOR, het NRK en Defensie. Aansturing vindt plaats via Command & Control. Situationele commandovoering is opdrachtgestuurd. Een hulpverleningseenheid heeft een zekere mate van autonomie. De hiërarchische structuur, het GRIP-systeem, de ZiROP, alarmering en triage worden in dit hoofdstuk besproken.
Woordenlijst
3 C
casualty critical care
CBRN
chemische stoffen, biologische stoffen, radiologische bron, nucleaire straling
CoPI
commando plaats incident
CUF
care under fire
CoV-2
coronavirus-2
CvD-G
Command van Dienst Geneeskundig
ETA
Euskadi Ta Askatasuna (Baskische Afscheidingsbeweging)
GGD
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
ICT
informatietechnologie
IRA
Irish Republican Army
MARCH (ON)
Massive bleeding, Airway, Respiration, Circulation en Hypothermia [Other injuries, No pain]
METHANE
major incident + name, exact location, type of incident, hazards, access, number, emergency services
ORS
oral rehydration solution
PFC
Prolonged Field Care
POG
preventieve openbare gezondheidszorg
SARS
severe acute respiratory syndrome
STOP
stop, think, observe and plan
TCCC
tactical combat critical care
TFC
Tactical Field Care
VNEZ
Veldnorm Evenementenzorg
WHO
World Health Organization
ZiROP
Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
Voetnoten
1
Primair is de taak van een BHV'er om bij een ongeval, brand of andersoortige calamiteit eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen, de ontruiming van een locatie te starten, te alarmeren en de hulpdiensten ter plaatse te ondersteunen.
 
2
„Uit de Antenne survey 2013, uitgevoerd in Amsterdam, blijkt dat 55 procent van de ‘clubbende en ravende’ jongeren regelmatig ecstasy gebruikt. Bij soortgelijk onderzoek uit 2008 gaf nog ‘slechts’ 21 procent van deze uitgaansjongeren aan afgelopen maand ecstasy te hebben gebruikt. Bovendien heeft meer dan een derde van de studenten in de voorgaande maand ecstasy gebruikt, blijkt uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 van het Trimbos-instituut. Medisch Contact/Arts in Spe 2015.“
 
Literatuur
go back to reference American College of Surgeons. (2018). ATLS® manual (10th ed.). ACS. American College of Surgeons. (2018). ATLS® manual (10th ed.). ACS.
go back to reference Chemello, E. et al. (2020). ICRC, Blast Trauma Care Course Manual. International Committee of the Red Cross. Chemello, E. et al. (2020). ICRC, Blast Trauma Care Course Manual. International Committee of the Red Cross.
go back to reference GGD-GHOR Kennisnet 2.0 (2018).  Nieuwsbrief, 6 maart. GGD-GHOR Kennisnet 2.0 (2018).  Nieuwsbrief, 6 maart.
go back to reference Motz, C. (2022). Elementary survival medicine (2nd ed.). Den Haag. Motz, C. (2022). Elementary survival medicine (2nd ed.). Den Haag.
Metagegevens
Titel
Acute zorg onder bijzondere omstandigheden
Auteurs
dr. P. A. Hustinx
C. Motz
P. A. de Ruijter
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2805-5_7