Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29. Acute psychiatrie

Auteurs : G. B. van de Kraats, J. J. Luykx, Dr. B. C. M. Haarman, Dr. C. M. van der Gaag, Y. van der Does, H. C. van Mierlo, H. G. J. M. Vermetten, Dr. L. M. Tak

Gepubliceerd in: Leerboek acute geneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van psychiatrische problemen en onderwerpen die relevant zijn voor de acute setting. Denk bijvoorbeeld aan de agressieve of verwarde patiënt. Er wordt aandacht besteed aan het zeldzame, maar indrukwekkende excited delirium syndrome. Verder is er uitgebreid aandacht voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), suïcidaliteit en wilsbekwaamheid.
Woordenlijst
ACEP
American College of Emergency Physicians
APA
American Psychiatric Association
BFCRS
Bush-Francis Catatonia Rating Scale
BOT
bedrijfopvangteam
CK
creatinekinase
CM
crisismaatregel
CRP
C-reactief proteïne
d.d.
per dag
ExDS
excited delirium syndroom
GABA
gamma-aminoboterzuur
GGZ
geestelijke gezondheidszorg
HPA
hypothalamus-hypofyse-bijnier-
KenBiS
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
KNMG
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
LBD
Lewy-body-dementie
MAS
maligne antipsychoticasyndroom
MMSE
mini-mental state examination
NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap
PCD
Psychiatrische Consultatieve Dienst
PTSS
posttraumatische stressstoornis
QTc
QT corrected for heart rate
SIDAS
suicidal ideation attributes scale
SLE
systemische lupus erythematodes
SOLK
somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
WGBO
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wvggz
Wet verplichte ggz
WZD
Wet zorg en dwang
YMRS
young mania rating scale
Literatuur
go back to reference Frijling, J., Olff, M., & Van Zuiden, M. (2019). Pharmacological prevention of PTSD: Current evidence for clinical practice. Psychiatric Annals, 49(7), 307–313. CrossRef Frijling, J., Olff, M., & Van Zuiden, M. (2019). Pharmacological prevention of PTSD: Current evidence for clinical practice. Psychiatric Annals, 49(7), 307–313. CrossRef
go back to reference Hengeveld, M.W. (2017). Leerboek psychiatrie (3 e druk). De Tijdstroom. Hengeveld, M.W. (2017). Leerboek psychiatrie (3 e druk). De Tijdstroom.
go back to reference Holmes, E. A., & Iyadurai, L. (2020). Can we develop a ‛cognitive therapeutic vaccine’ for the early hours after trauma to prevent the reccurrence of intrusive memories of trauma. Risk Management of Terrorism Induced Stress, 66–71. Holmes, E. A., & Iyadurai, L. (2020). Can we develop a ‛cognitive therapeutic vaccine’ for the early hours after trauma to prevent the reccurrence of intrusive memories of trauma. Risk Management of Terrorism Induced Stress, 66–71.
go back to reference Kapur, S. et al. (2005). From dopamine to salience to psychosis. Schizophrenia Research, 79, 59–68. Kapur, S. et al. (2005). From dopamine to salience to psychosis. Schizophrenia Research, 79, 59–68.
go back to reference Luykx, J. J., Moret-Hartman, M., Tempelaar, W. M., Tijdink, J. K., Vinkers, C. H., & De Witte, L. D. (Eds.). (2017a). Acute psychiatrie (1 e druk). Van Zuiden Communications. Luykx, J. J., Moret-Hartman, M., Tempelaar, W. M., Tijdink, J. K., Vinkers, C. H., & De Witte, L. D. (Eds.). (2017a). Acute psychiatrie (1 e druk). Van Zuiden Communications.
go back to reference Luykx, J. J., Moret-Hartman, M., Tempelaar, W. M., et al. (2017b). Acute psychiatrie 2017. Van Zuiden Communications. Luykx, J. J., Moret-Hartman, M., Tempelaar, W. M., et al. (2017b). Acute psychiatrie 2017. Van Zuiden Communications.
go back to reference Niermann, H. C., Figner, B., & Roelofs, K. (2017). Individual differences in defensive stress-responses: The potential relevance for psychopathology. Current Opinion in Behavioral Sciences, 14, 94–101. CrossRef Niermann, H. C., Figner, B., & Roelofs, K. (2017). Individual differences in defensive stress-responses: The potential relevance for psychopathology. Current Opinion in Behavioral Sciences, 14, 94–101. CrossRef
go back to reference Stein, D. J., Scott, K. M., De Jonge, P., & Kessler, R. C. (2017). Epidemiology of anxiety disorders: From surveys to nosology and back. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19(2), 127. CrossRefPubMedPubMedCentral Stein, D. J., Scott, K. M., De Jonge, P., & Kessler, R. C. (2017). Epidemiology of anxiety disorders: From surveys to nosology and back. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19(2), 127. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Wright, L. A., Sijbrandij, M., Sinnerton, R., Lewis, C., Roberts, N. P., & Bisson, J. I. (2019). Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Translational Psychiatry, 9(1), 1–10. Wright, L. A., Sijbrandij, M., Sinnerton, R., Lewis, C., Roberts, N. P., & Bisson, J. I. (2019). Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Translational Psychiatry, 9(1), 1–10.
go back to reference Bak, M., Van Os, J., & Marcelis, M. (2011). Acute ingrijpmedicatie: literatuuroverzicht en aanbevelingen. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 10, 727–737. Bak, M., Van Os, J., & Marcelis, M. (2011). Acute ingrijpmedicatie: literatuuroverzicht en aanbevelingen. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 10, 727–737.
go back to reference Cahn, W. (2019). Handboek schizofreniespectrumstoornissen (2 e druk). De Tijdstroom/Boom. Cahn, W. (2019). Handboek schizofreniespectrumstoornissen (2 e druk). De Tijdstroom/Boom.
go back to reference Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20V3: Assessing risk for violence: User guide. Mental Health, law, and Policy Institute, Simon Fraser University. Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20V3: Assessing risk for violence: User guide. Mental Health, law, and Policy Institute, Simon Fraser University.
go back to reference Filley, C. M., Price, B. H., Nell, V., Antoinette, T., Morgan, A. S., Bresnahan, J. F., et al. (2001). Toward an understanding of violence: Neurobehavioral aspects of unwarranted physical aggression: Aspen Neurobehavioral Conference consensus statement. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology, 14, 1–14. PubMed Filley, C. M., Price, B. H., Nell, V., Antoinette, T., Morgan, A. S., Bresnahan, J. F., et al. (2001). Toward an understanding of violence: Neurobehavioral aspects of unwarranted physical aggression: Aspen Neurobehavioral Conference consensus statement. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology, 14, 1–14. PubMed
go back to reference Fink, M., & Taylor, M. A. (2003). Catatonia: A clinician’s guide to diagnosis, treatment, and neurology. Cambridge University Press. CrossRef Fink, M., & Taylor, M. A. (2003). Catatonia: A clinician’s guide to diagnosis, treatment, and neurology. Cambridge University Press. CrossRef
go back to reference Fink, M., & Taylor, M. A. (2009). The catatonia syndrome: Forgotten but not gone. Archives of General Psychiatry, 66, 1173–1177. CrossRefPubMed Fink, M., & Taylor, M. A. (2009). The catatonia syndrome: Forgotten but not gone. Archives of General Psychiatry, 66, 1173–1177. CrossRefPubMed
go back to reference Gonin, et al. (2018). Excited delirium: A systematic review. Academic Emergency Medicine, 25(5), 552–565. CrossRefPubMed Gonin, et al. (2018). Excited delirium: A systematic review. Academic Emergency Medicine, 25(5), 552–565. CrossRefPubMed
go back to reference Harris, G. T., & Rice, M. E. (1997). Risk appraisal and management of violent behavior. Psychiatric Services, 48, 1168–1176. CrossRefPubMed Harris, G. T., & Rice, M. E. (1997). Risk appraisal and management of violent behavior. Psychiatric Services, 48, 1168–1176. CrossRefPubMed
go back to reference Hoytema van Konijnenburg, E. M. M., et al. (2014). Huiselijk geweld op de SEH: Denk aan de Kindcheck. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 158, A7120. PubMed Hoytema van Konijnenburg, E. M. M., et al. (2014). Huiselijk geweld op de SEH: Denk aan de Kindcheck. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 158, A7120. PubMed
go back to reference Jääskeläinen, E., Juola, T., Korpela, H., Lehtiniemi, H., Nietola, M., Korkeila, J., & Miettunen, J. (2018). Epidemiology of psychotic depression – systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 48(6), 905. CrossRefPubMed Jääskeläinen, E., Juola, T., Korpela, H., Lehtiniemi, H., Nietola, M., Korkeila, J., & Miettunen, J. (2018). Epidemiology of psychotic depression – systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 48(6), 905. CrossRefPubMed
go back to reference Leucht, S., Cipriani, A., Spineli, L., et al. (2013). Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: A multiple treatments meta-analysis. Lancet, 382(9896), 951–962. CrossRefPubMed Leucht, S., Cipriani, A., Spineli, L., et al. (2013). Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: A multiple treatments meta-analysis. Lancet, 382(9896), 951–962. CrossRefPubMed
go back to reference Luykx, J. J., et al. (2017a). Acute psychiatrie. Van Zuiden Communications. Luykx, J. J., et al. (2017a). Acute psychiatrie. Van Zuiden Communications.
go back to reference Maldonado, J. R. (2013). Neuropathogenesis of delirium: Review of current etiologic theories and common pathways. American Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 1190–1222. CrossRef Maldonado, J. R. (2013). Neuropathogenesis of delirium: Review of current etiologic theories and common pathways. American Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 1190–1222. CrossRef
go back to reference Multidisciplinaire richtlijn familiaal huiselijk geweld, versie 1.0 (2009). Multidisciplinaire richtlijn familiaal huiselijk geweld, versie 1.0 (2009).
go back to reference National Collaborating Centre for Mental Health (UK) (2015). Violence and aggression: Short-term management in mental health, health and community settings. NICE Guideline. National Collaborating Centre for Mental Health (UK) (2015). Violence and aggression: Short-term management in mental health, health and community settings. NICE Guideline.
go back to reference NVKG. (2005). Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. NVKG. (2005). Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
go back to reference Pacciardi, B., Mauri, M., Cargioli, C., et al. (2013). Issues in the management of acute agitation: How much current guidelines consider safety? Frontiers in Psychiatry, 4, 26. CrossRefPubMedPubMedCentral Pacciardi, B., Mauri, M., Cargioli, C., et al. (2013). Issues in the management of acute agitation: How much current guidelines consider safety? Frontiers in Psychiatry, 4, 26. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Peisah, C., Chan, D. K., McKay, R., et al. (2011). Practical guidelines for the acute emergency sedation of the severely agitated older patient. Internal Medicine Journal, 41(9), 651–657. CrossRefPubMed Peisah, C., Chan, D. K., McKay, R., et al. (2011). Practical guidelines for the acute emergency sedation of the severely agitated older patient. Internal Medicine Journal, 41(9), 651–657. CrossRefPubMed
go back to reference Plylar, P. A. (1989). Management of the agitated and aggressive head injury patient in an acute hospital setting. Journal of Neuroscience Nursing, 21, 353–356. CrossRef Plylar, P. A. (1989). Management of the agitated and aggressive head injury patient in an acute hospital setting. Journal of Neuroscience Nursing, 21, 353–356. CrossRef
go back to reference Richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel, 2007. Richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel, 2007.
go back to reference Rosell, D. R., & Siever, L. J. (2015). The neurobiology of aggression and violence. CNS Spectrum Disorders. Rosell, D. R., & Siever, L. J. (2015). The neurobiology of aggression and violence. CNS Spectrum Disorders.
go back to reference Spaans, J., Rosmalen, J., Van Rood, Y., Van der Horst, H., Visser, S., & Lannoo, T. (Eds.). (2017). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Spaans, J., Rosmalen, J., Van Rood, Y., Van der Horst, H., Visser, S., & Lannoo, T. (Eds.). (2017). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
go back to reference Stephenson, D. T., & Price, J. R. (2006). Medically unexplained physical symptoms in emergency medicine. Emergency Medicine Journal , 23(8), 595–600. Stephenson, D. T., & Price, J. R. (2006). Medically unexplained physical symptoms in emergency medicine. Emergency Medicine Journal , 23(8), 595–600.
go back to reference Stinton, C., McKeith, I., Taylor, J. P., et al. (2015). Pharmacological management of lewy body dementia: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 172(8), 731–742. CrossRefPubMed Stinton, C., McKeith, I., Taylor, J. P., et al. (2015). Pharmacological management of lewy body dementia: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 172(8), 731–742. CrossRefPubMed
go back to reference Strömmer, et al. (2020). The role of restraint in fatal excited delirium: A research synthesis and pooled analysis. Forensic Science, Medicine and Pathology, 16(4), 680–692. CrossRefPubMed Strömmer, et al. (2020). The role of restraint in fatal excited delirium: A research synthesis and pooled analysis. Forensic Science, Medicine and Pathology, 16(4), 680–692. CrossRefPubMed
go back to reference Van Balkom, A. J. L. M., & Hengeveld, M. W. (2009). Leerboek Psychiatrie. De Tijdstroom. Van Balkom, A. J. L. M., & Hengeveld, M. W. (2009). Leerboek Psychiatrie. De Tijdstroom.
go back to reference Van Harten, P. N. (2005). Katatonie een syndroom om te herinneren. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 47, 371–382. Van Harten, P. N. (2005). Katatonie een syndroom om te herinneren. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 47, 371–382.
go back to reference Van Hemert, A. A., Kerkhof, A. F. J. M., De Keijser, J., et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag – Samenvatting. De Tijdstroom. Van Hemert, A. A., Kerkhof, A. F. J. M., De Keijser, J., et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag – Samenvatting. De Tijdstroom.
go back to reference Van Mierlo, H. C., Van den Bergh, V. W., et al. (2017). Katatonie. In J. J. Luykx, M. Mores-Hartman, et al. (Eds), Acute Psychiatrie. Van Zuiden Communications. Van Mierlo, H. C., Van den Bergh, V. W., et al. (2017). Katatonie. In J. J. Luykx, M. Mores-Hartman, et al. (Eds), Acute Psychiatrie. Van Zuiden Communications.
go back to reference WHO (2014). Preventing suicide-a global imperative. WHO (2014). Preventing suicide-a global imperative.
go back to reference Wilson, M. P., Pepper, D., Currier, G. W., et al. (2012). The psychopharmacology of agitation: Consensus statement of the american association for emergency psychiatry project beta psychopharmacology workgroup. Western Journal of Emergency Medicine, 13(1), 26–34. CrossRefPubMedPubMedCentral Wilson, M. P., Pepper, D., Currier, G. W., et al. (2012). The psychopharmacology of agitation: Consensus statement of the american association for emergency psychiatry project beta psychopharmacology workgroup. Western Journal of Emergency Medicine, 13(1), 26–34. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Wood, B. (2010). Clinically significant acute agitation: Consensus update. US Pharmacist, 35(11), 9–15. Wood, B. (2010). Clinically significant acute agitation: Consensus update. US Pharmacist, 35(11), 9–15.
go back to reference Ga naar de website app.studysuite.bsl.nl voor de video’s bij dit hoofdstuk Ga naar de website app.studysuite.bsl.nl voor de video’s bij dit hoofdstuk
Metagegevens
Titel
Acute psychiatrie
Auteurs
G. B. van de Kraats
J. J. Luykx
Dr. B. C. M. Haarman
Dr. C. M. van der Gaag
Y. van der Does
H. C. van Mierlo
H. G. J. M. Vermetten
Dr. L. M. Tak
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2805-5_29