Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. Acute psychiatrie

Auteurs : Drs. E. M. Kerseboom, Drs. C. J. A. C. Tönissen

Gepubliceerd in: De dokter en de patiënt met psychische problemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De benadering van de patiënt met acute psychiatrische problematiek vereist veel van de huisarts, van andere zorgverleners en uiteraard van de naasten. Het direct betrekken van de naasten bij de diagnostiek en behandeling is belangrijk en is een van de pijlers van de IHT (intensive home treatment), een behandelvorm die in de acute GGZ steeds belangrijker wordt. Het CASE-model geeft weer hoe de diagnostiek schematisch in kaart kan worden gebracht en er een risico-inventarisatie kan plaatsvinden. De vier ‘wat’-vragen (Wat is er aan de hand? Wat is er al geprobeerd aan oplossingen? Wat moet er nu gebeuren? Wat te doen als de beoogde aanpak niet het gewenste effect heeft?) bieden een handleiding voor de aanpak waarvan systeeminterventies een belangrijk onderdeel uitmaken. Wezenlijk contact maken met de patiënt en naasten is de belangrijkste pijler voor het begrijpen van de gevoelde wanhoop en het ondraaglijk lijden, en draagt bij tot vertrouwen in de hulpverlener. De oplossingsgerichte benadering biedt een kans om gevoelens van hoop te activeren en de patiënt te stimuleren de regie terug te pakken. In samenspraak met alle betrokkenen dient een 24-uurs dekkend veiligheidsplan opgesteld te worden.
Literatuur
go back to reference Hemert, A. M. van, Kerkhof, A. J. F. M. van, Keijser, J. de, Verwey, B., & Glind, G. van de (2012). Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom. Hemert, A. M. van, Kerkhof, A. J. F. M. van, Keijser, J. de, Verwey, B., & Glind, G. van de (2012). Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Kerkhof, A., & Luyn, B. van (2010). Suïcidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kerkhof, A., & Luyn, B. van (2010). Suïcidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Kerkhof, A., & Spijker, B. van (2012). Piekeren over zelfdoding. Zelfhulpboek. Amsterdam: Boom. Kerkhof, A., & Spijker, B. van (2012). Piekeren over zelfdoding. Zelfhulpboek. Amsterdam: Boom.
go back to reference Oenen, F. J. van, Bernardt, C., & Post, L. van der (2011). Praktijkboek Crisisinterventie (1e druk, tweede oplage). Utrecht: De Tijdstroom. Oenen, F. J. van, Bernardt, C., & Post, L. van der (2011). Praktijkboek Crisisinterventie (1e druk, tweede oplage). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Meerdinkveldboom, J., Rood, I., & Kerkhof, A. (2016). Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren. Amsterdam: Boom. Meerdinkveldboom, J., Rood, I., & Kerkhof, A. (2016). Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
Acute psychiatrie
Auteurs
Drs. E. M. Kerseboom
Drs. C. J. A. C. Tönissen
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2174-2_20