Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Huisartsen worden tijdens een dienst op de huisartsenpost frequent geconfronteerd met vragen over patienten met een ontregelde diabetes. Ontregelde diabetes is niet zelden aanleiding tot een ziekenhuisopname en veroorzaakt daarmee een belangrijk aandeel in de kosten van de gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat er vanuit een huisartsenpost goede zorg geboden wordt bij hulpvragen over ontregelde diabetes mellitus. Een protocollaire benadering bij het inventariseren van de hulpvraag, de daaropvolgende triage en de verdere afhandeling kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg tijdens ANW-diensten voor patienten met diabetes mellitus.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

Zusammenfassung
Huisartsen worden tijdens een dienst op de huisartsenpost (HAP) frequent geconfronteerd met vragen over patiёnten met een ontregelde diabetes. Ontregelde diabetes is niet zelden aanleiding tot een ziekenhuisopname en veroorzaakt daarmee een belangrijk aandeel in de kosten voor de gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat er vanuit een huisartsenpost goede zorg geboden wordt bij hulpvragen over ontregelde diabetes mellitus. Een protocollaire benadering bij het inventariseren van de hulpvraag, de daarop volgende triage en de verdere afhandeling kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg tijdens ANW-diensten (avond-, nacht- en weekenddiensten) voor de patiёnten met diabetes mellitus.
R. Holtrop

2. Hulpvragen rond diabetes mellitus

Zusammenfassung
De vragen betreffende ontregeling van de diabetes zijn grofweg in de volgende categorieёn in te delen:
1.
diabetische ontregeling met hyperglykemie;
 
2.
diabetische ontregeling met hypoglykemie;
 
3.
comorbiditeit die de regulatie van diabetes mellitus beїnvloedt;
 
4.
fouten met de toediening van bloedglucoseverlagende medicatie;
 
5.
de comateuze patiёnt;
 
6.
herhalen van receptuur voor bloedglucoseverlagende medicatie (orale middelen, insulines en benodigdheden voor insulinetoediening);
 
7.
ad-hocvragen over specifieke situaties voor patiёnten met diabetes mellitus.
 
R. Holtrop

3. Equipement op de huisartsenpost voor behandeling van diabetespatiёnten

Zusammenfassung
Op een huisartsenpost moet het vereiste materiaal beschikbaar zijn om tijdens een ANW-dienst uiteenlopende problemen rond diabetes mellitus te kunnen opvangen. In de eerste plaats is het een voorwaarde in staat te zijn tot een goede capillaire bloedsuikermeting. Hiervoor is een geijkte en door TNO goedgekeurde bloedglucosemeter met geldige glucosestrips nodig.
R. Holtrop

Nawerk

Meer informatie