Skip to main content
Top

2002 | Boek

Aanvullen of aanvallen?

Waardering en respect voor jezelf en voor anderen

Auteur: Gerdi Buit

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Methodisch werken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Aanvullen of aanvallen? is bedoeld om je persoonlijke levensbasis te versterken en begint met de opbouw van een genuanceerd zelfbeeld als een noodzakelijke basis om genuanceerd naar andere mensen en naar situaties te kunnen kijken. Het gaat hierbij om onderwerpen als de positieve en negatieve kant van je vanzelfsprekendheden, ook jezelf kunnen zijn bij het zetten van "een tweede stap" en dat je zelf meer kunt dan je misschien denkt. Omgaan met anderen wordt daarin geleidelijk verwerkt. Hierna wordt ingegaan op gevoelens, de verwerking van moeilijke ervaringen, zoals impasses waarin je kunt terechtkomen, kritisch omgaan met je vanzelfsprekende ideeën en meningen, je willen inleven in de gevoelens en situatie van een ander (empathie) als voorwaarde voor contact, de noodzaak van elkaar bewust waardering geven, kritisch kijken naar kritiek, jezelf kunnen zijn zonder anderen onnodig te kwetsen en een stappenplan om zelfvertrouwen en assertiviteit te versterken. De laatste hoofdstukken gaan over het uitbreiden van je mogelijkheden tot empathie, het voorkomen van sneeuwbaleffecten bij moeilijk gedrag van mensen, streven naar ontwikkelingen, je macht in een bepaalde situatie op een positieve manier gebruiken en dat het waarmaken van goede ideeën niet vanzelf gaat.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Je zelfbeeld is nooit afgerond
Samenvatting
Je kunt de neiging hebben met een te grote vanzelfsprekendheid naar jezelf en anderen te kijken. Dit kan veel gevolgen hebben voor jezelf en je manier van omgaan met anderen. Wanneer je met een te grote vanzelfsprekendheid naar jezelf kijkt, loop je het risico dat je je mogelijkheden onderschat en onnodig een gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelt.
Gerdi Buit
2. Opbouw van een genuanceerd zelfbeeld
Je zelfbeeld is ontstaan op grond van je levenservaringen tot nu toe. Je zelfbeeld is nooit afgerond. Het opbouwen van een genuanceerd zelfbeeld kan veel veranderen in je leven. Je kunt hierdoor meer zicht krijgen op allerlei aspecten en mogelijkheden van jezelf waarvan je je misschien nog niet zo bewust was. Je krijgt niet alleen meer vertrouwen in jezelf, maar je gaat ook als vanzelf genuanceerd naar andere mensen kijken.
Gerdi Buit
3. Je gevoelens zijn een belangrijk deel van je leven
Gevoelens spelen in je leven een grotere rol dan je misschien denkt. Je kunt je zeker of onzeker voelen in een bepaalde situatie, iemand wel of niet aardig vinden, je wel of niet snel aangevallen voelen. Gevoelens over jezelf kunnen leiden tot voldoende of te weinig zelfvertrouwen. Ze vormen ook de basis van zelfrespect en van respect voor anderen, van elkaar willen aanvullen of aanvallen, van de manier waarop je in het leven staat.
Gerdi Buit
4. Verwerken van je gevoelens en moeilijke ervaringen
Bewust aandacht besteden aan het verwerken van je gevoelens en moeilijke ervaringen is noodzakelijk om zo vrij en open mogelijk in het leven te staan. Door gebeurtenissen te verwerken en een eigen plaats in je leven te geven, word je je steeds meer bewust van je persoonlijke kwaliteiten. Voor je verwerking zijn er allerlei mogelijkheden. Door gelijkwaardige verwerkingsgesprekken kun je veel voor elkaar betekenen. Gelijkwaardige contacten en gesprekken kunnen moeilijke gevoelens en moeilijke ervaringen voorkómen.
Gerdi Buit
5. De invloed van ideeën
Veel van onze vermogens kunnen we op een positieve of een negatieve manier gebruiken. Dat geldt ook voor ideeën. Met je handen kun je iets moois maken of iemand slaan. Praten kun je gebruiken om een probleem eerlijk uit te praten of om een ander te kwetsen. Ideeën over jezelf zijn de basis van zelfvertrouwen of van gebrek aan zelfvertrouwen. Ideeën over anderen kunnen mensen maken of breken. De ideeën die je in je leven hebt opgedaan, hebben veel invloed op jezelf en je manier van omgaan met anderen. Je kunt ook uitgaan van enkele basisideeën. Dit maakt het gemakkelijker om jezelf te zijn, zonder anderen onnodig te kwetsen.
Gerdi Buit
6. Empathie, waardering en kritiek
Gebrek aan respect en empathie betekent ook gebrek aan contact tussen mensen. Contact kan alleen ontstaan als je naar elkaar wilt luisteren, als je probeert te begrijpen wat de ander je vertelt en precies bedoelt, als je je wilt inleven in de gevoelens en situatie van een ander en respect hebt voor zijn manier van denken of doen. Bij contact vindt er een uitwisseling plaats waarbij je allebei jezelf kunt zijn en je je veilig voelt.
Gerdi Buit
7. Jezelf kunnen zijn, zonder anderen onnodig te kwetsen
Vanuit je persoonlijke achtergrond komen allerlei gevoelens, gedachten en reacties vanzelf in je op.
Gerdi Buit
8. Mensen in moeilijke levenssituaties
Mensen kunnen van alles meemaken in hun leven. Je voelt je enthousiast of blij en geniet van kleine dingen of bent teleurgesteld, geïrriteerd, verdrietig of eenzaam. Je voelt je zeker of onzeker. Je hebt in je leven plezierige contacten, fijne vriendschappen, een goede relatie, of contacten, vriendschappen, relaties die min of meer moeizaam verlopen. Het is vaak niet gemakkelijk je weg te vinden in relaties en seksualiteit: dit is een levenslang leerproces. Er zijn nogal rustige of zelfs saaie tijden, maar ook interessante, woelige perioden of er kunnen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Je voelt je goed en gezond of kampt met ziekte, lichamelijke beperkingen of psychische problemen. Als het goed gaat met je, geniet je hiervan zelf en samen met anderen. In moeilijker perioden heb je empathie en begrip van anderen nodig. Er zijn ook mensen die het zo moeilijk hebben in hun leven, dat zij veel begrip en empathie nodig hebben om te leven of overleven.
Gerdi Buit
9. Mensen in beweging
Noodzakelijke ontwikkelingen en veranderingen kunnen worden afgeremd of geblokkeerd door wat zich afspeelt in allerlei levensdilemma’s. Denk aan het spanningsveld tussen vrije meningsuiting en het uiten van kwetsende of beschadigende meningen, tussen tolerantie en intolerantie, tussen bewust en beargumenteerd knopen doorhakken aan de hand van criteria en eindeloze discussies, tussen discussies met argumenten en elkaar aanvallen of beledigen, tussen je macht in een bepaalde situatie op een positieve en hem op een negatieve manier gebruiken.
Gerdi Buit
Nawerk
Meer informatie
Titel
Aanvullen of aanvallen?
Auteur
Gerdi Buit
Copyright
2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0682-4
Print ISBN
978-90-313-3924-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0682-4