Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Aantal Mensen of Proefdieren

In een Experiment met Twee Groepen

Auteur: Dr. Hubert J. A. Schouten

Gepubliceerd in: Klinische statistiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe groot een experiment moet zijn om een statistisch significant verschil tussen twee onafhankelijke groepen te mogen verwachten. Therapeutische experimenten worden in de komende paragrafen als voorbeeld genomen, maar de rekenformules zijn natuurlijk ook toepasbaar bij de voorbereiding van andere experimenten. Hoeveel individuen in het experiment moeten worden opgenomen kan pas worden berekend nadat de onderzoeker de volgende besluiten in het onderzoeksprotocol heeft vast gelegd:
  • Op vakinhoudelijke gronden moet de onderzoeker het belangrijkste evaluatie-criterium kiezen: aangegeven moet worden hoe elk individu wordt geëvalueerd. Gedacht kan worden aan het wel/niet succes hebben van de therapie of aan de mate waarin een patiënt verbetert.
  • De onderzoeker moet het kleinste verschil in effectiviteit vaststellen dat nog medisch relevant is. Gedacht kan worden aan een kleinste verschil in succeskans dat statistisch te bewijzen moet zijn, of aan een te verwachten verschil in gemiddelde dat niet over het hoofd mag worden gezien.
  • De statistische toets moet worden gekozen: twee fracties zullen worden vergeleken met de chi kwadraat toets, of twee gemiddelden zullen worden vergeleken met de t-toets. Bovendien moeten de significantie-grens (meestal 0,05) en de gevoeligheid (bijvoorbeeld 0,90) worden gekozen. De onderzoeker moet ook beslissen of tweezijdig dan wel éénzijdig zal worden getoetst; aan het einde van paragraaf 11.1 wordt uitgelegd dat bijna altijd tweezijdig dient te worden getoetst.
Literatuur
go back to reference Verdonck LF et al. (1995) Comparison of CHOP chemotherapy with autologous bone marrow transplantation for slowly responding patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. The New England Journal of Medicine 332, 1045-1051. CrossRefPubMed Verdonck LF et al. (1995) Comparison of CHOP chemotherapy with autologous bone marrow transplantation for slowly responding patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. The New England Journal of Medicine 332, 1045-1051. CrossRefPubMed
go back to reference Walker AM (1995) Low power and striking results - a surprise but not a paradox. The New England Journal of Medicine 332, 1091-1092. CrossRefPubMed Walker AM (1995) Low power and striking results - a surprise but not a paradox. The New England Journal of Medicine 332, 1091-1092. CrossRefPubMed
go back to reference Guenther WC ( 1981) Sample size formulas for normal theory t tests. The American Statistician 35, 243-244 Guenther WC ( 1981) Sample size formulas for normal theory t tests. The American Statistician 35, 243-244
go back to reference Colton Th (1974) Statistics in Medicine. Boston: Little, Brown and Company. Een heldere en uitgebreide inleiding. Colton Th (1974) Statistics in Medicine. Boston: Little, Brown and Company. Een heldere en uitgebreide inleiding.
go back to reference Lehmann EL (1975) Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Oakland, California: Holden-Day. Lehmann EL (1975) Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Oakland, California: Holden-Day.
go back to reference Schouten HJA (1999a) Sample size formula with a continuous outcome, for unequal group sizes and unequal variances. Statistics in Medicine 18, 87-91. CrossRefPubMed Schouten HJA (1999a) Sample size formula with a continuous outcome, for unequal group sizes and unequal variances. Statistics in Medicine 18, 87-91. CrossRefPubMed
go back to reference Meinert CL ( 1986) Clinical Trials Design, Conduct and Analysis. Oxford: Oxford University Press. Meinert CL ( 1986) Clinical Trials Design, Conduct and Analysis. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Fleiss JL (1981) Statistical Methods for Rates and Proportions. New York: Wiley. Fleiss JL (1981) Statistical Methods for Rates and Proportions. New York: Wiley.
go back to reference Pocock SJ (1983) Clinical Trials: a Practical Approach. Chichester: Wiley. Voortreffelijk boek over de voorbereiding, uitvoering en analyse van klinische proeven. Pocock SJ (1983) Clinical Trials: a Practical Approach. Chichester: Wiley. Voortreffelijk boek over de voorbereiding, uitvoering en analyse van klinische proeven.
Metagegevens
Titel
Aantal Mensen of Proefdieren
Auteur
Dr. Hubert J. A. Schouten
Copyright
1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9661-0_11