Skip to main content
Top

2004 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Aandachtsvelden in video-interactiebegeleiding

Auteurs : M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen

Gepubliceerd in: Video-interactiebegeleiding

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Paul, een begeleider, werkt in een leefgroep met zeven bewoners. Hij volgt de opleiding vib en leert de elementen van basiscommunicatie herkennen op videobeelden. Paul wordt zich ook bewust van hoe hij de basiscommunicatie vormgeeft. Er worden videobeelden gemaakt van verschillende situaties: individuele contact- en met bewoners (mentorgesprekken), groepssituaties (tijdens de maaltijd, een spelletje of een bewonersvergadering) en overleg met collega’s (overdracht, teamoverleg, enzovoort). Paul herkent op de videobeelden een aantal sterke punten in zijn contact met bewoners. Hij wordt zich ook bewust van een belangrijk leerpunt: het enthousiasme van hem heeft soms het effect dat met name één bewoner, Marcel, het gesprek niet meer kan volgen.
Voetnoten
1
PDD-NOS is een aanduiding voor een contactstoornis waarbij het kind weinig tot niet in staat is tot betekenisgeving vanuit een fragmentarisch waarnemen waardoor het kind moeite heeft met contact leggen met andere mensen en dit ook vaak gemeden wordt.
 
Metagegevens
Titel
Aandachtsvelden in video-interactiebegeleiding
Auteurs
M. Hoogland
M. Eliëns
J. van der Giessen
Copyright
2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9592-7_3