Skip to main content
main-content
Top

02-04-2015 | Nieuws

Aandacht voor psychosociale component in behandeling lage rugklachten

Rugpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten, maar er is niet één therapie die voor alle soorten rugpijn een oplossing biedt. De StarT Back Tool is een hulpmiddel om tot de juiste behandelbeslissing te komen.

Engelse onderzoekers ontwikkelden de StarT Back Screening Tool (SBST). ‘Dit is een eenvoudige vragenlijst die op basis van negen vragen de rugklacht indeelt in drie risicogroepen’, vertelt Raymond Ostelo. Hij is hoogleraar evidence-based fysiotherapie aan het EMGO+-instituut van VU/VUmc in Amsterdam. ‘De risicogrepen die op basis van de vragenlijst kunnen worden vastgesteld, zijn laag, matig of hoog. De behandelingen worden afgeleid op het risicoprofiel zodat de patiënt die behandeling krijgt waarbij hij het meest gebaat is. Is het risico laag, dan is de patiënt primair geholpen met goede voorlichting en met het advies zijn normale lichamelijke activiteiten zo snel mogelijk weer op te pakken. Bij matig risico is wel wat meer aan de hand en is het zaak dat de patiënt gebruikmaakt van de reguliere fysiotherapie.

‘De belangstelling voor de SBST is internationaal heel groot. Bij een hoogrisico klacht is naast het lichamelijke aspect vaak ook sprake van een psychosociale component’

Bij een hoogrisico klacht is naast het lichamelijke aspect vaak ook sprake van een psychosociale component. De patiënt kan dan bijvoorbeeld angst hebben voor blijvende invaliditeit. Het is dan goed als deze patiënt wordt behandeld door een fysiotherapeut die erop is getraind om ook met deze aspecten rekening te houden en de patiënt hierin te begeleiden.’

 

De vraag is of het op dit moment al aan de orde is om deze laatste behandelingcategorie ook al in Nederland te gaan aanbieden. ‘Op basis van slechts één in the Lancet gepubliceerde trial is dat inderdaad de vraag’, stelt Ostelo. ‘De auteurs van dat artikel stellen dat de behandeling kosteneffectief is, maar de context waarin dit het geval is, is afhankelijk van het zorgstelsel. En het Engelse zorgstelsel is nu eenmaal niet hetzelfde als het Nederlandse. Bovendien is het de vraag of Nederlandse fysiotherapeuten op dit moment bekwaam zijn om deze behandeling, met name voor de hoogrisico groep, te geven. In Engeland zijn fysiotherapeuten die dit werk doen hiervoor in meerdere sessies getraind door psychologen. Natuurlijk is het niet de bedoeling van deze training om van een fysiotherapeut in vijf of zes sessies een psycholoog te maken, maar hij moet wel in staat zijn psychologische aspecten te incorporeren in zijn normale fysiotherapeutische activiteit.’

 

De belangstelling voor de SBST is internationaal heel groot, stelt Ostelo. ‘Dat begrip ik ook wel’, zegt hij. ‘We zijn nu als fysiotherapeuten een beetje verlegen met deze patiënten met lage rugklachten. Er is in veel gevallen geen onderliggende pathologie, maar we onderschatten vaak hoe invaliderend rugklachten voor mensen kunnen zijn. De literatuur stelt weliswaar dat handelen beter is dan niets doen, maar daarmee is nog niet duidelijk wát we moeten doen. De SBST is een tool die hiervoor goede aanknopingspunten biedt, zodat de kans groter is dat over- of onderbehandeling wordt voorkomen. Daarvoor bestaat wel degelijk enige evidence, maar die is nog niet sterk genoeg op dit moment om de behandeling direct al op grote schaal te gaan toepassen in ons land. Daarom verrichten we momenteel, in een samenwerkingsverband tussen VUmc en Erasmus MC, onderzoek om die evidence voor de Nederlandse situatie beter in kaart te brengen. De eerste resultaten hiervan verwachten we in het eerste kwartaal van volgend jaar.’

 

Raymond Ostelo is een van de sprekers op het Symposium Lage Rugpijn 2015 op vrijdag 22 mei 2015 in de Jaarbeurs Utrecht.

Tip

Op vrijdag 22 mei 2015 vindt het Symposium Lage Rugpijn 2015 plaats in de Jaarbeurs Utrecht.
Accreditatie | 5 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Manueel therapeut

 

Een greep uit het programma-aanbod:

  • StarT Back in Nederland – Raymond Ostelo
  • Lichamelijk onderzoek en anamnese bij lage rugpijn – Arianne Verhagen
  • Beeldvormende diagnostiek bij lage rugijn: bij welke patiënten en wat levert het op – Geert Lycklama a Nijeholt
  • Richtlijnen voor behandeling bij lage rugpijn – Bart Koes
  • Rugpijn bij ouderen – Wendy Enthoven

 

Ga voor het programma en om u in te schrijven naar Symposium Lage Rugpijn 2015.

 

Lees verder over lage rugpijn:

 

In juni verschijnt er bij BSL een web-tv over lage rugpijn. We houden u op de hoogte via FysioActueel en de nieuwsbrief Fysiotherapie.

 

Meer artikelen over Algemeen, Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Geriatriefysiotherapie, Manuele therapie, Revalidatiefysiotherapie, Sportfysiotherapie of Ziekenhuisfysiotherapie.

Auteur(s): Frank van Wijck | Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.