Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Aan het werk blijven

Auteurs: Marcel Balm, Dr. André Bieleman, Dr. Ad Bergsma, Ad van Genuchten, Kees Peereboom, Wilmar Schaufeli

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • In organisaties wordt de duurzame inzetbaarheid (DI) , de arbeidsveiligheid, de gezondheid en vitaliteit van de werkenden in belangrijke mate bepaald door de arbeidsverhoudingen. Deze omvatten de interne relaties tussen werknemers – met de directe chef en met de hiërarchische lijn – de mogelijkheden tot contact, de inspraakmogelijkheden en de wijze van communicatie. Aandacht voor arbeidsverhoudingen impliceert aandacht voor gedrag en cultuur met verbindend procesmanagement.
 • Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd. Bij toepassing van deze strategie ligt het accent eerst op beleidsmaatregelen, daarna op technische maatregelen en hulpmiddelen en vervolgens op gedragsmaatregelen. Vaak gaat het om afgebakende projecten met verbindend projectmanagement.
 • Naast het beheersen van gezondheidsrisico’s vanuit de Arbowet is er in arbeidsorganisaties steeds meer aandacht voor het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en werkgeluk.
 • Een integrale benadering van de DI van werkenden vraagt in organisaties aandacht voor curatie, preventie en amplitie (het bevorderen van positieve toestanden bij werkenden).
 • Het kost werkgevers en werknemers moeite om in de wereld van DI, arbeidsveiligheid, gezondheid, vitaliteit en werkgeluk door de vele bomen het bos nog te zien. De grote hoeveelheid informatie, de vele websites, de talloze tools en de vele dienstverleners maken het de werkgevers en werknemers lastig het overzicht te bewaren.
 • Door commerciële belangen van adviseurs, trainers en coaches worden werkgevers en werknemers soms geconfronteerd met tegengestelde adviezen. Dit kan leiden tot verwarring.
  • In eerste instantie is het aan de werkgever en de werknemers om invulling te geven aan een effectieve en efficiënte dialoog. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) speelt daarbij een voorname rol.
  • In tweede instantie spelen de professionals een belangrijke rol. Het is noodzakelijk dat zij onafhankelijk acteren in het gezamenlijke belang van werkgever en werknemers.
 • In elke arbeidsorganisatie kan ontschotting en interprofessionele samenwerking rondom DI vorm worden gegeven door een ‘leidend team’. Dit team kan de afstemming bewaken tussen reguliere, structurele activiteiten in de organisatie, projecten met een kop en een staart (projectmanagement) en veranderprocessen (procesmanagement).
 • Om ontschotting en interprofessionele samenwerking vorm te geven, is het cruciaal dat alle betrokkenen voortdurend willen en kunnen wisselen van perspectief. Het ‘logische niveau’-model is een hulpmiddel om steeds met elkaar de dialoog te voeren op het juiste niveau. Zodoende kunnen alle betrokkenen informatie en standpunten uitwisselen en elkaar gaan verstaan.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL - Handboek Arbeid & Gezondheid

BSL Academy Oefentherapie HvA 2018 - 2019

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.


Toon meer producten
Voetnoten
1
Dit beeld kwam Ad Bergsma tegen in een werkstuk van Remco Korteweg en Cornelis Kaptein.
 
Literatuur
go back to reference Aspinwall LG, Tedeschi RG. Of babies and bathwater: a reply to Coyne and Tennen’s views on positive psychology and health. Ann Behav Med. 2010;39(1):27–34. CrossRef Aspinwall LG, Tedeschi RG. Of babies and bathwater: a reply to Coyne and Tennen’s views on positive psychology and health. Ann Behav Med. 2010;39(1):27–34. CrossRef
go back to reference Aspinwall LG, Richter L, Hoffman RR. Understanding how optimism works. In: Chang EC, editor. Optimism and pessimism: implications for theory, research, and practice. Washington D.C.: American Psychological Association; 2001. pp. 217–38. Aspinwall LG, Richter L, Hoffman RR. Understanding how optimism works. In: Chang EC, editor. Optimism and pessimism: implications for theory, research, and practice. Washington D.C.: American Psychological Association; 2001. pp. 217–38.
go back to reference Bakker AB, Daniels K, editors. A day in the life of a happy worker. London, New York: Psychology Press; 2013. Bakker AB, Daniels K, editors. A day in the life of a happy worker. London, New York: Psychology Press; 2013.
go back to reference Bakker AB, Demerouti E. Job demands–resources theory: taking stock and looking forward. J Occup Health Psychol. 2017;22(3):273. CrossRef Bakker AB, Demerouti E. Job demands–resources theory: taking stock and looking forward. J Occup Health Psychol. 2017;22(3):273. CrossRef
go back to reference Balm MFK. Reductie fysieke belasting door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015. Balm MFK. Reductie fysieke belasting door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015.
go back to reference Balm MFK, Horsten FA. Gedragsbeïnvloeding door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek Ergonomie/Human Factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015. Balm MFK, Horsten FA. Gedragsbeïnvloeding door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek Ergonomie/Human Factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015.
go back to reference Bannink FP. Solution-focused brief therapy. J Contemp Psychother. 2007;37(2):87–94. CrossRef Bannink FP. Solution-focused brief therapy. J Contemp Psychother. 2007;37(2):87–94. CrossRef
go back to reference Bannink RJ. De boodschap goed overbrengen. Effectief aanspreken op de werkvloer. NVVK-info. Vakblad voor veiligheidsprofessionals. 2018;27:19–21. Bannink RJ. De boodschap goed overbrengen. Effectief aanspreken op de werkvloer. NVVK-info. Vakblad voor veiligheidsprofessionals. 2018;27:19–21.
go back to reference Beer P de, Dekker R, Oltshoorn M, redactie. Flexibilisering; De balans opgemaakt. De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging: Amsterdam; 2011. Beer P de, Dekker R, Oltshoorn M, redactie. Flexibilisering; De balans opgemaakt. De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging: Amsterdam; 2011.
go back to reference Bennebroek Gravenhorst K. Veranderversneller. Amsterdam: Boom; 2015. Bennebroek Gravenhorst K. Veranderversneller. Amsterdam: Boom; 2015.
go back to reference Bergsma A, Boelhouwer J. De overheid is een geluksmachine. Bestuurskunde. 2013;22(3):75–85. Bergsma A, Boelhouwer J. De overheid is een geluksmachine. Bestuurskunde. 2013;22(3):75–85.
go back to reference Bergsma A, Schaufeli WB. Positieve psychologie in organisaties. In: Bohlmeijer ET, Bolier L, Westerhof GJ, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 311–24. Bergsma A, Schaufeli WB. Positieve psychologie in organisaties. In: Bohlmeijer ET, Bolier L, Westerhof GJ, Walburg JA, redactie. Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen. Amsterdam: Boom; 2013. pag. 311–24.
go back to reference Bergsma A. The state of the art in happiness advice. J Happiness Stud. 2010a;11(5):649–54. CrossRef Bergsma A. The state of the art in happiness advice. J Happiness Stud. 2010a;11(5):649–54. CrossRef
go back to reference Bergsma A. Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit. Psychologie en Gezondheid. 2010b;38(4):171–6. CrossRef Bergsma A. Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit. Psychologie en Gezondheid. 2010b;38(4):171–6. CrossRef
go back to reference Bergsma A. Populisme en zelfmanagement; Populisme in tijden van politiek onbehagen. TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2017a;95(5). CrossRef Bergsma A. Populisme en zelfmanagement; Populisme in tijden van politiek onbehagen. TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2017a;95(5). CrossRef
go back to reference Bergsma A. Kan positieve gezondheid de zorg haar ziel teruggeven? Onderwijs en Gezondheidszorg. 2017b;41(7):21–4. Bergsma A. Kan positieve gezondheid de zorg haar ziel teruggeven? Onderwijs en Gezondheidszorg. 2017b;41(7):21–4.
go back to reference Bergsma A, Veenhoven R, Commandeur H. Ten geleide bij themanummer ‘Welbevinden op het werk’. M&O 2015;(2/3):3–14. Bergsma A, Veenhoven R, Commandeur H. Ten geleide bij themanummer ‘Welbevinden op het werk’. M&O 2015;(2/3):3–14.
go back to reference Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006. Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006.
go back to reference Boerefijn J, Bergsma A. Geluksles verbetert schoolprestaties. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 2011;50:110–21. Boerefijn J, Bergsma A. Geluksles verbetert schoolprestaties. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 2011;50:110–21.
go back to reference Boerefijn J, Bergsma A. Gelukkig voor de klas. Houten: LannooCampus; 2014. Boerefijn J, Bergsma A. Gelukkig voor de klas. Houten: LannooCampus; 2014.
go back to reference Brouwer S. Passend werk in uitvoering. Oratie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2016. Brouwer S. Passend werk in uitvoering. Oratie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2016.
go back to reference Bruel M, Colson C. De geluksfabriek: over het binden en boeien van mensen in organisaties. Schiedam: Scriptum Books; 1998. Bruel M, Colson C. De geluksfabriek: over het binden en boeien van mensen in organisaties. Schiedam: Scriptum Books; 1998.
go back to reference Campen C, Bergsma A, Boelhouwer J, Boerefijn J, Bolier L. Sturen op geluk: geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. Campen C, Bergsma A, Boelhouwer J, Boerefijn J, Bolier L. Sturen op geluk: geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012.
go back to reference Christian MS, Garza AS, Slaughter JE. Work engagement: a qualitative review and test of its relations with task and contextual performance. Pers Psychol. 2011;64:89–136. CrossRef Christian MS, Garza AS, Slaughter JE. Work engagement: a qualitative review and test of its relations with task and contextual performance. Pers Psychol. 2011;64:89–136. CrossRef
go back to reference Cloïn M, redactie. Met het oog op de tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013. Cloïn M, redactie. Met het oog op de tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
go back to reference Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38. CrossRef Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38. CrossRef
go back to reference Dehue T. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact; 2014. Dehue T. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact; 2014.
go back to reference Dollevoet G, Evers H. Inzetbaarheid als service. Oegstgeest: eigen uitgave; 2018. Dollevoet G, Evers H. Inzetbaarheid als service. Oegstgeest: eigen uitgave; 2018.
go back to reference Donaldson SI, Ko I. Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: a review of the emerging literature and evidence base. J Posit Psychol. 2010;5:177–91. CrossRef Donaldson SI, Ko I. Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: a review of the emerging literature and evidence base. J Posit Psychol. 2010;5:177–91. CrossRef
go back to reference Dutton JE, Ragins BR, editors. Exploring positive relationships at work: building a theoretical and research foundation. London: Psychology Press; 2017. Dutton JE, Ragins BR, editors. Exploring positive relationships at work: building a theoretical and research foundation. London: Psychology Press; 2017.
go back to reference Es A. Misstanden bij spinnerijen H&M. De Volkskrant, 28 oktober; 2014. Es A. Misstanden bij spinnerijen H&M. De Volkskrant, 28 oktober; 2014.
go back to reference Everts A, Olthof S. Dansen met dilemma’s. Op weg naar wederzijdse winst. Heemstede: A&S; 2017. Everts A, Olthof S. Dansen met dilemma’s. Op weg naar wederzijdse winst. Heemstede: A&S; 2017.
go back to reference Fredrickson BL, Joiner T. Reflections on positive emotions and upward spirals. Perspect Psychol Sci. 2018;13(2):194–9. CrossRef Fredrickson BL, Joiner T. Reflections on positive emotions and upward spirals. Perspect Psychol Sci. 2018;13(2):194–9. CrossRef
go back to reference Frijda N. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker; 2005. Frijda N. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker; 2005.
go back to reference Gingerich WJ, Peterson LT. Effectiveness of solution-focused brief therapy: a systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice 2013;23(3):266–83. CrossRef Gingerich WJ, Peterson LT. Effectiveness of solution-focused brief therapy: a systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice 2013;23(3):266–83. CrossRef
go back to reference Gratton L, Scott A. The 100-year life: living and working in an age of longevity. London: Bloomsbury; 2016. Gratton L, Scott A. The 100-year life: living and working in an age of longevity. London: Bloomsbury; 2016.
go back to reference Grypdonck M. Het leven boven de ziekte uittillen. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does BV; 1996. Grypdonck M. Het leven boven de ziekte uittillen. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does BV; 1996.
go back to reference Guldenmund F, redactie. Gedrag en Veiligheid. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018. Guldenmund F, redactie. Gedrag en Veiligheid. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018.
go back to reference Haan E, Beerends E. Organisatieontwikkeling met theory U: hoe komen we de bocht door? werkvormen en cases. Amsterdam: Boom; 2012. Haan E, Beerends E. Organisatieontwikkeling met theory U: hoe komen we de bocht door? werkvormen en cases. Amsterdam: Boom; 2012.
go back to reference Hakanen JJ, Schaufeli WB. Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. J Affect Disord. 2012;142:415–24. CrossRef Hakanen JJ, Schaufeli WB. Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. J Affect Disord. 2012;142:415–24. CrossRef
go back to reference Halbesleben JRB. A meta-analysis of work engagement: relationships with burnout, demands, resources, and consequences. In: Bakker AB, Leiter MP, editors. Work engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press; 2010. p. 102–17. Halbesleben JRB. A meta-analysis of work engagement: relationships with burnout, demands, resources, and consequences. In: Bakker AB, Leiter MP, editors. Work engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press; 2010. p. 102–17.
go back to reference Hamburger O, Bergsma A. Gelukkig werken. Amsterdam: Boom/Nelissen; 2011. Hamburger O, Bergsma A. Gelukkig werken. Amsterdam: Boom/Nelissen; 2011.
go back to reference Hartung PJ, Taber BJ. Career construction: heeding the call of the heart. In: Dik BJ, Byrne ZS, Steger MF, editors. Purpose and meaning in the workplace. Washington, DC: American Psychological Association; 2013. p. 17–36. CrossRef Hartung PJ, Taber BJ. Career construction: heeding the call of the heart. In: Dik BJ, Byrne ZS, Steger MF, editors. Purpose and meaning in the workplace. Washington, DC: American Psychological Association; 2013. p. 17–36. CrossRef
go back to reference Heins G. Aanspreken? Gewoon doen! Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert. Amsterdam: Boom; 2017. Heins G. Aanspreken? Gewoon doen! Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert. Amsterdam: Boom; 2017.
go back to reference Held BS. The tyranny of the positive attitude in America: observation and speculation. J Clin Psychol. 2002;58:965–92. CrossRef Held BS. The tyranny of the positive attitude in America: observation and speculation. J Clin Psychol. 2002;58:965–92. CrossRef
go back to reference Held BS. The negative side of positive psychology. J Humanistic Psychol. 2004;44:9–46. CrossRef Held BS. The negative side of positive psychology. J Humanistic Psychol. 2004;44:9–46. CrossRef
go back to reference Houba R, Alphen WJT, Pennekamp HP, Leutscher AMM, Schreibers KBJ. Arbeid & Gezondheid 2018, Handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018. Houba R, Alphen WJT, Pennekamp HP, Leutscher AMM, Schreibers KBJ. Arbeid & Gezondheid 2018, Handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018.
go back to reference Heijink J, Oomens S. De werking van arbocatalogi. Evaluatie van het project arbocatalogi van de stichting van de arbeid. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen; 2011. Heijink J, Oomens S. De werking van arbocatalogi. Evaluatie van het project arbocatalogi van de stichting van de arbeid. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen; 2011.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? Br Med J. 2011;343:d4163. CrossRef Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? Br Med J. 2011;343:d4163. CrossRef
go back to reference Huber M, Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A7720. PubMedPubMedCentral Huber M, Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A7720. PubMedPubMedCentral
go back to reference Hsieh T. Delivering happiness. A path to profits, passion and purpose. USA: Hachette; 2011. Hsieh T. Delivering happiness. A path to profits, passion and purpose. USA: Hachette; 2011.
go back to reference Kahneman D, Wakker PP, Sarin R. Back to Bentham? Explorations of experienced utility. Q J Econ. 1997;112(2):375–405. CrossRef Kahneman D, Wakker PP, Sarin R. Back to Bentham? Explorations of experienced utility. Q J Econ. 1997;112(2):375–405. CrossRef
go back to reference Kashdan T, Biswas-Diener R. The upside of your dark side. Audio book by Brilliance Audio; 2014. Kashdan T, Biswas-Diener R. The upside of your dark side. Audio book by Brilliance Audio; 2014.
go back to reference Kerklaan S, Hodes H, Mulder M, Bieleman B. Werkbelasting bij de twentsche kabelfabriek onderzoek naar fysieke en psychosociale risicofactoren bij vlechtmachinevoerders. Tijdschr Hum Factors 2016;41(4):25–32. Kerklaan S, Hodes H, Mulder M, Bieleman B. Werkbelasting bij de twentsche kabelfabriek onderzoek naar fysieke en psychosociale risicofactoren bij vlechtmachinevoerders. Tijdschr Hum Factors 2016;41(4):25–32.
go back to reference Keyes CL. Flourishing. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.; 2010. Keyes CL. Flourishing. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.; 2010.
go back to reference Klink JJL van der, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Wilt GJ van der, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010. Klink JJL van der, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Wilt GJ van der, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010.
go back to reference Klink JJL van der. De weg van participatie. Oratie Universitair Medisch Centrum Groningen, 9 oktober 2007. Klink JJL van der. De weg van participatie. Oratie Universitair Medisch Centrum Groningen, 9 oktober 2007.
go back to reference Knoeff R, redactie. Gelukkig gezond! Histories of healthy aging. Groningen: Barkhuis & Universiteitsmuseum; 2017. Knoeff R, redactie. Gelukkig gezond! Histories of healthy aging. Groningen: Barkhuis & Universiteitsmuseum; 2017.
go back to reference Kotter J. De ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 22e druk. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact; 2015. Kotter J. De ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 22e druk. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact; 2015.
go back to reference Lange AH, Heijden BIJM. Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2016. Lange AH, Heijden BIJM. Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2016.
go back to reference Layard R. Happiness: lessons from a new science. New York: The Penguin Press; 2005. Layard R. Happiness: lessons from a new science. New York: The Penguin Press; 2005.
go back to reference Luborsky L, Rosenthal R, Diguer L, Andrusyna TP, Berman JS, Levitt JT, Krause ED. The dodo bird verdict is alive and well–mostly. Clin Psychol Sci Pract. 2002;9(1):2–12. CrossRef Luborsky L, Rosenthal R, Diguer L, Andrusyna TP, Berman JS, Levitt JT, Krause ED. The dodo bird verdict is alive and well–mostly. Clin Psychol Sci Pract. 2002;9(1):2–12. CrossRef
go back to reference Luthans F, Youssef-Morgan C. Psychlogical capital: an evidence–based positive appraoch. Ann Rev Organ Psychol Behav. 2018;4:339–66. CrossRef Luthans F, Youssef-Morgan C. Psychlogical capital: an evidence–based positive appraoch. Ann Rev Organ Psychol Behav. 2018;4:339–66. CrossRef
go back to reference Marquardt MK, Oettingen G, Gollwitzer PM, Sheeran P, Liepert J. Mental contrasting with implementation intentions (MCII) improves physical activity and weight loss among stroke survivors over one year. Rehabil Psychol. 2017;62(4):580. CrossRef Marquardt MK, Oettingen G, Gollwitzer PM, Sheeran P, Liepert J. Mental contrasting with implementation intentions (MCII) improves physical activity and weight loss among stroke survivors over one year. Rehabil Psychol. 2017;62(4):580. CrossRef
go back to reference Mojsa-Kaja J, Golonka K, Marek T. Job burnout and engagement among teachers–worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. Int J Occup Med Environ Health 2015;28(1):102–19. CrossRef Mojsa-Kaja J, Golonka K, Marek T. Job burnout and engagement among teachers–worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. Int J Occup Med Environ Health 2015;28(1):102–19. CrossRef
go back to reference Nies HLGR. De zorg ontzorgd/t. Veranderende rollen en resultaten in de langdurende zorg. Oratie. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam; 2012. Nies HLGR. De zorg ontzorgd/t. Veranderende rollen en resultaten in de langdurende zorg. Oratie. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam; 2012.
go back to reference Oatley K. Best laid schemes: the psychology of the emotions. Cambridge: Cambridge University Press; 1992. Oatley K. Best laid schemes: the psychology of the emotions. Cambridge: Cambridge University Press; 1992.
go back to reference Oettingen G. Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation. New York: Current; 2015. Oettingen G. Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation. New York: Current; 2015.
go back to reference Oettingen G, Reininger KM. The power of prospection: mental contrasting and behavior change. Soc Pers Psychol Compass. 2016;10(11):591–604. CrossRef Oettingen G, Reininger KM. The power of prospection: mental contrasting and behavior change. Soc Pers Psychol Compass. 2016;10(11):591–604. CrossRef
go back to reference Oettingen G, Stephens EJ. Fantasies and motivationally intelligent goal setting. Psychol goals 2009:153–78. Oettingen G, Stephens EJ. Fantasies and motivationally intelligent goal setting. Psychol goals 2009:153–78.
go back to reference Ouweneel E, Schaufeli WB, Le Blanc P. Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie. 2009;22:118–35. Ouweneel E, Schaufeli WB, Le Blanc P. Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie. 2009;22:118–35.
go back to reference Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek ergonomie/human factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015. Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek ergonomie/human factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015.
go back to reference Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015. Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015.
go back to reference Peereboom KJ. Ergonomie compact. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015. Peereboom KJ. Ergonomie compact. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015.
go back to reference Peterson C. A primer in positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2006. Peterson C. A primer in positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2006.
go back to reference Polder J, Kooiker S, Lucht F van der. De gezondheidsepidemie: waarom wij gezonder én zieker worden. Plaats: Reed Business; 2012. CrossRef Polder J, Kooiker S, Lucht F van der. De gezondheidsepidemie: waarom wij gezonder én zieker worden. Plaats: Reed Business; 2012. CrossRef
go back to reference Pouwels, ME, Hooft, J, Bergsma A. Schoen verkoper wijst gezondheidszorg de weg. M&O 2015;(2/3):94–104. Pouwels, ME, Hooft, J, Bergsma A. Schoen verkoper wijst gezondheidszorg de weg. M&O 2015;(2/3):94–104.
go back to reference Rhenen W, Schaufeli WB. Positieve bedrijfsgezondheidszorg. Een nieuw domein voor de moderne bedrijfsarts? TBV 2010;18:413–7. Rhenen W, Schaufeli WB. Positieve bedrijfsgezondheidszorg. Een nieuw domein voor de moderne bedrijfsarts? TBV 2010;18:413–7.
go back to reference Scharmer O, Theory U: leading from the future as it emerges. The social technology of presencing. Cambridge: Society for Organizational Learning; 2007. Scharmer O, Theory U: leading from the future as it emerges. The social technology of presencing. Cambridge: Society for Organizational Learning; 2007.
go back to reference Schaufeli WB. Van burnout naar bevlogenheid; Werk en welbevinden in Nederland. M&O 2015;69:15–31. Schaufeli WB. Van burnout naar bevlogenheid; Werk en welbevinden in Nederland. M&O 2015;69:15–31.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. CrossRef Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. CrossRef
go back to reference Schaufeli WB. The job demands-resources model; A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organ Dyn. 2017;46:120–32. CrossRef Schaufeli WB. The job demands-resources model; A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organ Dyn. 2017;46:120–32. CrossRef
go back to reference Schaufeli WB. Work engagement in Europe: relations with national economy, governance and culture. Organ Dyn. 2018;47:99–106. CrossRef Schaufeli WB. Work engagement in Europe: relations with national economy, governance and culture. Organ Dyn. 2018;47:99–106. CrossRef
go back to reference Schaufeli WB, Dijkstra P. Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema; 2010. Schaufeli WB, Dijkstra P. Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema; 2010.
go back to reference Schaufeli WB, Salanova M. Enhancing work engagement through the management of human resources. In: Näswall K, Sverke M, Hellgren J, editors. The individual in the changing working life. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. pp. 380–404. Schaufeli WB, Salanova M. Enhancing work engagement through the management of human resources. In: Näswall K, Sverke M, Hellgren J, editors. The individual in the changing working life. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. pp. 380–404.
go back to reference Schneider B, Yost AB, Kropp A, Kind C, Lam H. Workforce engagement: what it is, what drives it, and why it matters for organizational performance. J Organ Behav. 2018;39(4):462–80. CrossRef Schneider B, Yost AB, Kropp A, Kind C, Lam H. Workforce engagement: what it is, what drives it, and why it matters for organizational performance. J Organ Behav. 2018;39(4):462–80. CrossRef
go back to reference Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press; 2002. Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press; 2002.
go back to reference Seligman ME. Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon and Schuster; 2012. Seligman ME. Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon and Schuster; 2012.
go back to reference Seligman MEP. Gelukkig zijn kun je leren. Utrecht: Het Spectrum; 2002. Seligman MEP. Gelukkig zijn kun je leren. Utrecht: Het Spectrum; 2002.
go back to reference Shazer S de, Coulter M. More than miracles: the state of the art of solution-focused brief therapy. Abingdon: Routledge; 2012. CrossRef Shazer S de, Coulter M. More than miracles: the state of the art of solution-focused brief therapy. Abingdon: Routledge; 2012. CrossRef
go back to reference Stoeber J, Damian LE. Perfectionism in employees: work engagement, workaholism, and burnout. In: Sirois FM, Molnar DS, editors. Perfectionism, health, and well-being. New York: Springer; 2016. pp. 265–83. Stoeber J, Damian LE. Perfectionism in employees: work engagement, workaholism, and burnout. In: Sirois FM, Molnar DS, editors. Perfectionism, health, and well-being. New York: Springer; 2016. pp. 265–83.
go back to reference Stolwijk H, Gelauff G. Gelukkiger met geluksbeleid? In: Campen C, Bergsma A, Boelhouwer J, Boerefijn J, Bolier L, editors. Sturen op geluk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. Stolwijk H, Gelauff G. Gelukkiger met geluksbeleid? In: Campen C, Bergsma A, Boelhouwer J, Boerefijn J, Bolier L, editors. Sturen op geluk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012.
go back to reference Taris TW, Schaufeli WB. The job demands-resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore, J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016: pp. 157–80. Taris TW, Schaufeli WB. The job demands-resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore, J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016: pp. 157–80.
go back to reference Tims M, Oerlemans WGM, Plomp J. De rol van job crafting bij welbevinden. M&O 2015;(2/3):32–49. Tims M, Oerlemans WGM, Plomp J. De rol van job crafting bij welbevinden. M&O 2015;(2/3):32–49.
go back to reference Touburg G, Veenhoven R. Mental health care and average happiness: strong effect in developed nations. Adm Policy Ment Health & Ment Health Serv Res. 2014; 1–11. Touburg G, Veenhoven R. Mental health care and average happiness: strong effect in developed nations. Adm Policy Ment Health & Ment Health Serv Res. 2014; 1–11.
go back to reference Veenhoven R. The four qualities of life; Ordering concepts and measures of the good life. In: DellaFave A, editor. The exploration of happiness: present and future perspectives. Dordrecht, Netherlands: Springer, Happiness Studies Book Series; 2013. Chapter 11. pp. 195–226. Veenhoven R. The four qualities of life; Ordering concepts and measures of the good life. In: DellaFave A, editor. The exploration of happiness: present and future perspectives. Dordrecht, Netherlands: Springer, Happiness Studies Book Series; 2013. Chapter 11. pp. 195–226.
go back to reference Walburg JA. Mentaal vermogen. Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008. Walburg JA. Mentaal vermogen. Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008.
go back to reference Watzlawick P. The situation is hopeless, but not serious: the pursuit of unhappiness. New York: WW Norton & Company; 1983. Watzlawick P. The situation is hopeless, but not serious: the pursuit of unhappiness. New York: WW Norton & Company; 1983.
go back to reference Weehuizen R. Mental capital: the economic significance of mental health. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2008. Weehuizen R. Mental capital: the economic significance of mental health. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2008.
17.
go back to reference Deze informatie is grotendeels overgenomen van http://​www.​rie.​nl; geraadpleegd d.d. 04/07/2018; op deze website is steeds actuele informatie te vinden over het uitvoeren van een RI&E. Deze informatie is grotendeels overgenomen van http://​www.​rie.​nl; geraadpleegd d.d. 04/07/2018; op deze website is steeds actuele informatie te vinden over het uitvoeren van een RI&E.
Metagegevens
Titel
Aan het werk blijven
Auteurs
Marcel Balm
Dr. André Bieleman
Dr. Ad Bergsma
Ad van Genuchten
Kees Peereboom
Wilmar Schaufeli
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2241-1_6