Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9d Ouderenmishandeling

Auteur : Marian Adriaansen

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Ouderenmishandeling kent diverse vormen: psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling, financiële en materiële uitbuiting, geestelijke of lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik (paragraaf 9d.1).
 • Ongeveer 5% van de ouderen wordt het slachtoffer van mishandeling. In Nederland worden naar schatting 200.000 ouderen mishandeld (paragraaf 9d.2).
 • Er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van ouderenmishandeling. Een belangrijke factor is: afhankelijkheid van de oudere. Andere factoren zijn: klein en kwetsbaar sociaal netwerk, langdurige geschiedenis van geweld in de familie, ingrijpende life events, alsook overbelasting, afhankelijkheid of verslaving bij de pleger (paragraaf 9d.3.1).
 • Beschermende factoren zijn: weerbaarheid van de oudere, meer gedragsalternatieven bij de pleger, respijtzorg, uitbreiding van het sociale netwerk (paragraaf 9d.3.1).
 • In een assessment bij een vermoeden van ouderenmishandeling is het van belang alert te zijn op signalen bij de oudere zelf en bij zijn omgeving (zowel de mantelzorg als de professionele omgeving). De oudere zal de term mishandeling zelf nooit gebruiken (paragraaf 9d.3.1).
 • Elke zorginstelling is verplicht een beleid te hebben waarin de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling een plaats heeft (paragraaf 9d.3.1).
 • Een zorgorganisatie kan een aantal maatregelen nemen ter preventie van ouderenmishandeling door een medewerker: scholing, ondersteuning, klimaat scheppen waarin knelpunten en zorgen bespreekbaar zijn, beleidsvoering wat betreft grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid (paragraaf 9d.3.2).
 • Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is er een meldpunt voor ouderenmishandeling in de zorg. Maatregelen die de IGZ kan nemen, zijn het aanspannen van een tuchtrechtszaak bij BIG-geregistreerde professionals (dus ook bij verpleegkundigen), aangifte van de pleger bij het OM en een onderzoek naar het beleid van de instelling waar de pleger werkzaam is (paragraaf 9d.3.2).
Literatuur
go back to reference Boer, A. de, & Klerk, M. de (2013). Informele zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Boer, A. de, & Klerk, M. de (2013). Informele zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg e.a. (2015). Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg e.a. (2015). Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional.
go back to reference Comijs, H. (1999). Elder mistreatment: prevalence risk indicators and consequences. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Comijs, H. (1999). Elder mistreatment: prevalence risk indicators and consequences. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Hamers, J., e.a. (2015, in druk). Behind closed doors. Hamers, J., e.a. (2015, in druk). Behind closed doors.
go back to reference Jacobs, M.T., Broese Van Groenou, M.I., Boer, A.H. de, & Deeg, D.J.H. (2014). Individual determinants of task division in older adults’ mixed care networks. Health and Social Care in the Community, 22(1), 57–66.CrossRef Jacobs, M.T., Broese Van Groenou, M.I., Boer, A.H. de, & Deeg, D.J.H. (2014). Individual determinants of task division in older adults’ mixed care networks. Health and Social Care in the Community, 22(1), 57–66.CrossRef
go back to reference Krediet, G. (2014). Ouderenmishandeling. Amsterdam: Reed Business Education. Krediet, G. (2014). Ouderenmishandeling. Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Movisie (2011). Factsheets ouderenmishandeling. Movisie (2011). Factsheets ouderenmishandeling.
go back to reference Plaisier, I. & Klerk, M. de (2014). Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Plaisier, I. & Klerk, M. de (2014). Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Plaisier, I. & Klerk, M. de (2014). Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Plaisier, I. & Klerk, M. de (2014). Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Metagegevens
Titel
9d Ouderenmishandeling
Auteur
Marian Adriaansen
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_25