Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9c Woon- en leefomgeving vanuit sociotherapeutisch perspectief

Auteurs : Ton Bakker, Mandy van Helden

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Bij sociotherapie gaat het over sfeer en ambiance in de woon-leefomgeving, over ritme, structuur en dagbesteding; het gaat steeds over cliënten, mantelzorgers en (een multidisciplinair team van) hulpverleners tegelijkertijd. Een woon-leefomgeving met kenmerken van een sociotherapeutisch klimaat draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden van kwetsbare ouderen (paragraaf 9c.1).
 • Binnen het sociotherapeutisch milieu voor kwetsbare ouderen kunnen vier niveaus onderscheiden worden die in intensiteit oplopen (paragraaf 9c.2 t/m paragraaf 9c.5).
  1.
  Basiselementen: fysieke omgeving, sfeer, ambiance, structuur, dagritme en dagbesteding.
   
  2.
  Communicatie en samenwerking: tussen de hulpverlener en de cliënt (let op overdracht en tegenoverdracht) en tussen teamleden onderling.
   
  3.
  Evidence-based benaderingswijzen en interventies: algemene benaderingswijzen in het kader van belevingsgerichte zorg (realiteitsoriëntatiebenadering, validatie, zintuiglijke activerende ondersteuning/snoezelen) en specifieke psychotherapeutische gedragsinterventies als tweede stap (all good, all bad, twee gesprekken met een verplicht karakter, overladen waardoor verzadiging optreedt, SRC, counseling, rehabilitatie).
   
  4.
  Enscenering klimaat, situatie en relaties: de hoogste vorm van sociotherapie, alleen toepasbaar als aan alle drie de voorgaande niveaus voldaan is. De inbreng van hbo-verpleegkundigen is noodzakelijk.
   
Literatuur
go back to reference Bakker, T.J.E.M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Bakker, T.J.E.M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Bakker, T.J.E.M. (2012). Integratief reactiverings- en revalidatieprogramma van psychogeriatrische patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(15), A4049. Bakker, T.J.E.M. (2012). Integratief reactiverings- en revalidatieprogramma van psychogeriatrische patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(15), A4049.
go back to reference Bakker, T.J.E.M., Sipsma, D. & Diesfeldt, H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum. Bakker, T.J.E.M., Sipsma, D. & Diesfeldt, H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference College bouw zorginstellingen (2008). Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving. Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens. Utrecht: College bouw zorginstellingen. College bouw zorginstellingen (2008). Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving. Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens. Utrecht: College bouw zorginstellingen.
go back to reference Delft, F. van (2012). Overdracht en tegenoverdracht. Den Haag: Boom Lemma. Delft, F. van (2012). Overdracht en tegenoverdracht. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Helden, M. van (2011). Sociotherapie binnen de psychogeriatrie in zakformaat. Schiedam: Argos Zorggroep. Helden, M. van (2011). Sociotherapie binnen de psychogeriatrie in zakformaat. Schiedam: Argos Zorggroep.
go back to reference Janzing, C. & Kerstens, J. (1989). Werken in een therapeutisch milieu. Holter/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Janzing, C. & Kerstens, J. (1989). Werken in een therapeutisch milieu. Holter/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Klungers, J. (1992). De samenstelling van een cliëntengroep. TVZ, 9. Klungers, J. (1992). De samenstelling van een cliëntengroep. TVZ, 9.
go back to reference Kooij, C. van der (2003). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Proefschrift. Utrecht: Lemma. Kooij, C. van der (2003). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Proefschrift. Utrecht: Lemma.
go back to reference Plaats, A. van der, & Verbraeck, B. (2008). De wondere wereld van dementie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Plaats, A. van der, & Verbraeck, B. (2008). De wondere wereld van dementie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Weert, J.C.M. van (2004). Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care: effects of snoezelen on residents and caregivers. Proefschrift. Utrecht: NIVEL. Weert, J.C.M. van (2004). Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care: effects of snoezelen on residents and caregivers. Proefschrift. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Werd, M. de, Boelen, D., Rikkert, M. & Kessels, R. (2013). Errorless learning of everyday tasks in people with dementia. Clinical Interventions in Aging, 8, 1177–1190.PubMedPubMedCentral Werd, M. de, Boelen, D., Rikkert, M. & Kessels, R. (2013). Errorless learning of everyday tasks in people with dementia. Clinical Interventions in Aging, 8, 1177–1190.PubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
9c Woon- en leefomgeving vanuit sociotherapeutisch perspectief
Auteurs
Ton Bakker
Mandy van Helden
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_24